به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 4800

AYLA313

زندگی با همه ی وسعت خویش ، محمل ساکت غم خوردن نیست ، حاصلش تن به قضا دادن و پژمردن نیست ، زندگی رفتن و راهی شدن است...از سرآغاز وجود ، تا بدانجا که خدا میخواهد

دسته بندی: ادبی

۲ ساعت پیش

رتبه: 87

✞LOVE ✞

درستش این بود ✗ ✗که دوست داشتن و مهربونی ✗ ✗جزو موارد مسری بودن

دسته بندی: ادبی

۷ ساعت پیش

رتبه: 4800

AYLA313

عشق با غرور زیباست ولی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی..،آن وقت است که دیگر عشق نیست...صدقه است

دسته بندی: ادبی

امروز

رتبه: 19

محمدمهدی اردشیری

آن روزهـا كـه دشمـن به جانمـان حمـله كـرد شهـدا مـا را شـرمـنده خـود كـردنـد!!! نكنـد ايـن روزهـا كـه دشمـن بـه نانمـان حملـه كـرده اسـت شـرمنـده شهـدا شـويــم!!!

دسته بندی: ادبی

امروز

رتبه: 19

محمدمهدی اردشیری

يـادمـان باشـد شهـيدان زنـده انـد تا ابـد ايستـــاده وپاينـــده اند يــادمان باشـداگـركوبنــده ايـم بانفـس هـاے شهيـدان زنــده ايم يادمان باشـدكه مـا،دل، شستـه ايـم بـاشهـيدان دسـت پيمـان بسـته ايـم...//

دسته بندی: ادبی

امروز

رتبه: 4800

AYLA313

سکوت سرشار از نا گفته هاست و نا گفته ها پر بهاترین داشته ها است

دسته بندی: ادبی

امروز

رتبه: 629

Alireza Mokh Error

دلتــــــــــنگی یعنی . . . فاصله ای که با هیچ بهانه ای پر نمی شود

دسته بندی: ادبی

دیروز

رتبه: 629

Alireza Mokh Error

بِزِرِگِ تِرِیِنِ ظِلِمِ... ِ ِاِیِنِهِ کِهِ خِوِدِتِ رِاِحِتِ بِخِوِاِبِیِ... ِ ِوِلِیِ فِکِرِتِ نِزِاِرِهِ... ِ ِیِکِیِ دِیِگِهِ رِاِحِتِ بِخِوِاِبِهِ...

دسته بندی: ادبی

دیروز

رتبه: 629

Alireza Mokh Error

اشکم را که دیدی ، گفتی؛ خدا نفسش را بگیرد که اشکت را درآورده .. من با آن دل شکسته دلم نیامد نفرین کنم ! تو چطور خودت را نفرین کردی ؟!

دسته بندی: ادبی

دیروز

رتبه: 629

Alireza Mokh Error

❂┅═┅┅┄┄ #خوبیا.. زود فراموش میشن.. ولی یه #اشتباه تا آخر عمر تاوان داره... ❂┅═┅┅┄┄

دسته بندی: ادبی

دیروز

رتبه: 629

Alireza Mokh Error

❂┅═┅┅┄┄ کاش یروزیم برسه جای اینکه آدما بی معرفت شن بی معرفتاآدم شن ❂┅═┅┅┄┄

دسته بندی: ادبی

دیروز

رتبه: 629

Alireza Mokh Error

❂┅═┅┅┄┄ ‏من دیگه تصمیم گرفتم تو زندگی خودم دخالت نکنم... بقیه هستن زحمتشو میکشن... ❂┅═┅┅┄┄

دسته بندی: ادبی

دیروز