به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 1264

sahellll

تنهـــــاترین تنها: اَنْکَحْتُکِ یٰا فٰاطِمِة را خواند علی.. با شرم و حیا فاطمه فرمود: بلی..️ این وصلت فرخنده ی تاریخ جهان.. در عاقبتش داشت عجب ما حصلی...

۱۳ شهریور ۹۵

رتبه: 1264

sahellll

سالگردازدواج حضرت علی ع وحضرت زهرا ص مبارک امشب خدا لطف نهان خود هویدا میکند امشب تفاخرفرش بس برعرش أعلامیکند امشب دوتاراجفت هم،ازصنع یکتامیکند یعنی علی ماهِ رخ زهرا تماشا میکند

۱۲ شهریور ۹۵