به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 1

mehri37

خوانده احمد به لبش خطبه زهراوعلی جبرییل آمده ازعرش به یک صوت جلی من وکیلم که به ساقی بدهم کوثر را؟ زیرلب فاطمه ازسوی خدا گفت:بلی سالروز نورانی ترین پیوند هستی و روز ازدواج گرامی باد

۰۱ شهریور ۹۶

رتبه: 1264

sahellll

تنهـــــاترین تنها: اَنْکَحْتُکِ یٰا فٰاطِمِة را خواند علی.. با شرم و حیا فاطمه فرمود: بلی..️ این وصلت فرخنده ی تاریخ جهان.. در عاقبتش داشت عجب ما حصلی...

۱۳ شهریور ۹۵

رتبه: 1264

sahellll

سالگردازدواج حضرت علی ع وحضرت زهرا ص مبارک امشب خدا لطف نهان خود هویدا میکند امشب تفاخرفرش بس برعرش أعلامیکند امشب دوتاراجفت هم،ازصنع یکتامیکند یعنی علی ماهِ رخ زهرا تماشا میکند

۱۲ شهریور ۹۵

رتبه: 1

mehri37

ازدواجی ساده با ساز و برگی اندک، اما صفا و صمیمیتی بسیار صورت گرفت که تحسین همگان را بر انگیخت و اسوه ای برای آیندگان شد آن پیوند ساده و بی ریا جز پیوند دو معصوم و برگزیده، علی و فاطمه، نبود

۱۱ شهریور ۹۵

رتبه: 1

mehri37

مظهر احسان و جود خالق یکتا علیست نور بخش ماه و خورشید جهان آرا علیست در میان کل مردان ز ابتدا تا انتها در مقام همسری، زیبنده ی زهرا علیست

۱۱ شهریور ۹۵

رتبه: 1

mehri37

امشب، شبی است که دو نیمه سیب با هم پیوند می خورند تا گونه های زمین از شوق، گل بیاندازند آسمان، تنها سقفی است که این همه شادی را تاب می آورد کوچه در آستانه آمدنتان ایستاده است به شوق

۱۱ شهریور ۹۵