به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 1

mehri37

قابل توجه مدیرررررر... تسکین ب دل غمزده ی یار ندادی بر بیخبران وعده دیدار ندادی بیمعرفتی کردی و با ما ننشستی دیدی رمضان رفت و یه افطار ندادی

دسته بندی: اصن یه وضی

۶ ساعت پیش

رتبه: 388

لبخند بزن

ساپورت بی رنگ چیست؟؟؟!!!!! . . . . . . . . . . . . . . . . هیچی نیییییی...هیچی نییییییییی..... اروم باشییییییید...اروم پسراااااااا..... نفس عمیق.....هیچی نشد واییییی اوونووو بگیریننننن تشنج کرددد.......!! :|

دسته بندی: اصن یه وضی

۶ ساعت پیش

رتبه: 1007

Nafas rk :)

ملت پست میذارن 70 تا لایک میخوره . . اون وقت من پست میذارم میام میبینم یه دونه لایک خورده که اونم خودم بودم اصن یه وضعیییی :|

دسته بندی: اصن یه وضی

۶ ساعت پیش

رتبه: 388

لبخند بزن

روزی شخصی نزد بزرگی رفت و گفت: سوالی دارم که نمی توانم جلوی جمع بگویم. بزرگ حاضران را بیرون کرد و شخص سوالش را پرسید. . . . ‌. . . . . ولی چون همه رفته بودند بیرون کسی نمی داند آن شخص چه سوالی پرسید و چه پاسخی شنید!! شرمندتون شدم ببخشید

دسته بندی: اصن یه وضی

۷ ساعت پیش

رتبه: 388

لبخند بزن

ببین اسگل اون دختری که دستاش تو دستته . . . . من همیشه تو کَفِش بودم . . . . . . . . عه o_O این قرار بود پست مغرورانه باشه که ، چرا ایجوری شد؟؟

دسته بندی: اصن یه وضی

۷ ساعت پیش

رتبه: 388

لبخند بزن

زِندِگیه بِدون مُخاطّب خاص یّعنی یه زِِندِگیه با کلاس .. . . .✔ . . . . . اوه از اتاق فرمان اشاره میکنن دهنتو ببند مخاطب خواست میاد میزنه میچسبوندت ب صفحه گوشیتا

دسته بندی: اصن یه وضی

۷ ساعت پیش

رتبه: 388

لبخند بزن

ﺩﺭ ﺟﻨﮓ ﺻﻔﯿﻦ ﻋﻤﺮ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ رو ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮ علی (ع) ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩ : ﺍﻫﻞ ﺷﺎﻡ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ . . . . . . . ﺍﺯ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ جنتی ﭘﺎﺳﺦ ﺩﺍﺩ : ﺧﯿﺮ ﻣﻦ ﻓﻘﻂ ﺳﺎﻻﺩ ﻣﯿﺨﻮﺭﻡ !! اگه بگی شنیدم نه من نه تو

دسته بندی: اصن یه وضی

امروز

رتبه: 388

لبخند بزن

روایت داریم حضرت ابراهیم حسرت یه سیگار ب دلشان ماند هروقت کبریتی روشن میکردند به اذن خدا به شاخه گلی تبدیل میشد اینو جنتی دیده خودش تعریف کرده به اجدادم قسم

دسته بندی: اصن یه وضی

امروز

رتبه: 388

لبخند بزن

ﺗﻮ ﺟﺎﺩﻩ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ١٩٠ ﺗﺎ ﺩﺍﺷﺘﻢ ﻣﻴﺮﻓﺘﻢ ﻳﻬﻮ ﺩﻳﺪﻡ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻧﺎ ﻣﺤﺴﻮﺱ ﺑﻬﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺍﻳﺴﺖ ﻣﻴﺪﻩ ﻣﻨﻢ ﺳﺮﻋﺘﻤﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺮﺩﻡ ﺍﻗﺎ ﮔﺸﺖ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﺑﺎ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮ ﺍﻭﻣﺪ ﻳﮕﺎﻥ ﻭﻳﮋﻩ ﻫﻢ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻰ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺷﺪ ﺍﺭﺗﺶ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺯﻣﻴﻨﻰ ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺞ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﺧﺮﺵ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﺯﺩﻥ ﺑﻪ ﻻﺳﺘﻴﻜﻢ ﻛﻪ ﻣﻨﺤﺮﻑ ﺷﺪﻡ ﺩﻳﮕﻪ ﻧﺘﻮﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﺭ ﻛﻨﻢ ﺩﺭ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﻴﻦ ﻳﮕﺎﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻫﻢ ﺳﺮ ﺭﺳﻴﺪ ﺗﺎﺯﻩ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻛﻤﻜﻰ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﻛﻢ ﻣﻮﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﻠﻴﺲ FBI ﻫﻢ ﻭﺍﺭﺩ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺑﺸﻪ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﺩﺭﻳﺎﻳﻰ ﻭ ﻧﻴﺮﻭﻯ ﻫﻮﺍﻳﻰ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺵ ﺩﺭ ﺍﻭﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﭘﻠﻴﺲ ﺷﺎﻛﻰ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ ﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﮔﻔﺖ ﻣﺪﺍﺭﻛﺘﻮ ﺑﺪﻩ ﺑﺒﻴﻨﻢ ،، ﺍﻗﺎ ﻣﻨﻮ ﺩﺍﺭﻯ . ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ﺑﻮﺩﻡ ، ﺍﺧﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﺳﻠﺤﻪ ﻛﺸﻴﺪﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﻃﺮﻑ ﻣﻦ ﻳﻬﻮ ﺩﻳﺪﻡ ﺍﻗﺎﻯ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻤﻴﻨﺠﻮﺭ ﻣﺪﺍﺭﻛﻮ ﺑﺮﺭﺳﻰ ﻣﻴﻜﻨﻪ ﺩﻳﺪﻡ ﺩﺍﺭﻩ ﻛﻢ ﻛﻢ ﻣﻴﺨﻨﺪﻩ ﺑﻬﻢ ﮔﻔﺖ ؛ تو همون لبخند بزن پیامکده هستی،چرا از اول نگفتی ﻫﻴﭽﻰ دیگه ﻛﻠﻰ ﺍﺯﻡ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﻰ ﻛﺮﺩن، ﻫﻤﻪ ﻣأﻣﻮﺭﺍ ﺑﺎﻫﺎﻡ ﻋﻜﺲ ﻣﻴﮕﺮﻓﺘﻦ ﻭﺍﺳﻪ اینستاشون.آخه من یه دونم واسه نمونم

دسته بندی: اصن یه وضی

امروز

رتبه: 388

لبخند بزن

کاربرد یا ابوالفضل در ایران : اصفهان :هنگام ورود مهمان ! اردبیل : هنگام بلند کردن وزنه ! شیراز :موقع سر کار رفتن ! لرستان :بجای ترمز ! قزوین :موقع بستن بند کفش ! تهران :موقع دیدن دختر زیبا! کرمان :موقع گرون شدن تریاک! رشت : هنگام بازکردن در کمد!

دسته بندی: اصن یه وضی

امروز

رتبه: 388

لبخند بزن

دیروز رفتم پارک دیدم یه دختره خیلی غمگین رو نیمکت نشسته و به زمین نگاه میکنه رفتم یه گل چیدم و دادم دستش پرسید: ماله منه؟ گفتم بله مادمازل یه لبخند گوشه ی لبش نشست بعد رفتم به باغبون گفتم: اون دخترو میبینی اونجا نشسته؟ هر روز میاد گلای پارک رو میکنه و میخوره!!!! باغبون هم با بیل افتاد دنبالش پس چی!!! فکر کردی من اهل این جلف بازیام؟؟ فقط میخاستم ببینم یه دختر غمگین با چه سرعتی میتونه بدووه.

دسته بندی: اصن یه وضی

امروز

رتبه: 388

لبخند بزن

یه افسر راهنمایی رانندگی دوتا بچه‌هاش کارنامشون رو گرفتن... کارنامه اولی رو که تا دید مردود شده خیلی کتکش زد... رفت سراغ دومی تا کارنامشو دید گفت: اشکال نداره سال دیگه جبرانش کن!! برادرش بهش گفت: چطور تو رو نزد؟؟؟!!! گفت :کارنامه رو تا کردم وسطش یه تراول پنجاه تومانی گذاشتم

دسته بندی: اصن یه وضی

امروز

رتبه: 388

لبخند بزن

ﻣﻠﺖ بازخورداشونو باز میکنن ،اومده : ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ.... ﺩﻟﻢ ﺑﺮﺍﺕ ﺗﻨﮓ ﺷﺪﻩ....(بوووس,بغل) ﻋﺸﻘﻢ؟؟؟ کجایی بیا دیگه حالا ﻣﻦ ﻫﺮ ﻭﻗﺖ ﭼﮏ ﻣﯿﮑﻨﻢ ،،، ۵۰۰ تا از پستام رو لایک کن گلم!!!! ...... بخدا اینم شد زندگی...

دسته بندی: اصن یه وضی

امروز