به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 136

☞ђẳşşằπ☜ .

اولین روز بارانی را به خاطر داری؟ غافلگیر شدیم چتر نداشتیم خندیدیم دویدیم و به شالاپ شلوپ های گل آلود عشق ورزیدیم دومین روز بارانی چطور؟ پیش بینی اش را کرده بودی چتر آورده بودی و من غافلگیر شدم سعی می کردی من خیس نشوم و شانه سمت چپ تو کاملا خیس بود و سومین روز چطور؟ گفتی سرت درد می کند و حوصله نداری سرما بخوری چتر را کامل بالای سر خودت گرفتی و شانه راست من کاملا خیس شد . و و و و چند روز پیش را چطور؟ به خاطر داری؟ که با یک چتر اضافه آمدی و مجبور بودیم برای اینکه پین های چتر توی چش و چالمان نرود دو قدم از هم دورتر راه برویم . . . فردا دیگر برای قدم زدن نمی آیم تنها برو . .

دسته بندی: بارانی

۰۱ خرداد ۹۸

رتبه: 5

SAAM

سپردم به فراموشی به سختی خاطراتت را ولی باران که میگیرد .. ولی باران که میگیرد..

دسته بندی: بارانی

۱۵ مهر ۹۷

رتبه: 245

monerih

شبی از پشت یک تنهایی نمناک و بارانی تو را با لهجه ی گلهای نیلوفر صدا کردم تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم پس از یک جستجوی نقره ایی در کوچه های آبی احساس تو را از بین گلهایی که در تنهاییم رویید با حسرت جدا کردم

دسته بندی: بارانی

۱۴ خرداد ۹۷

رتبه: 3134

kimiw

داغون یعنی: نباشیو بیاد بارون قدم زدن تنها تو خیابون تو باشی با اون.....

دسته بندی: بارانی

۰۱ خرداد ۹۷

رتبه: 3134

kimiw

به یاد تو اروم ... زیر نم بارون..... قدم زدم امشب منه سرگردون

دسته بندی: بارانی

۱۳ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 3134

kimiw

کاش هیچ وقت نمیدیدمت... اون ساده بودنتو... اون اخم کردنتو... اون گوشه گیریاتو.... کاش.. نابودیم از همون روزی که اینارو دیدم شروع شد

دسته بندی: بارانی

۰۸ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 5

SAAM

می بارے اے #باران و می شویی زمین را اما نمی شویی دلِ اندوهگین را... #حسین_منزوی

دسته بندی: بارانی

۱۸ آبان ۹۶

رتبه: 136

☞ђẳşşằπ☜ .

#باران میراث خانوادگی ما بود کوچک که بودم از سقف خانه ی ما میچکید بزرگ که شدم از ”چشمانم“

دسته بندی: بارانی

۲۹ مهر ۹۶

رتبه: 5

SAAM

شنبه و تنهایی و باران پاییز و سکوت...  گر تو هم بودی چه روز بی نظیری داشتم ... ❤❤

دسته بندی: بارانی

۱۵ مهر ۹۶

رتبه: 2600

aho shayesteh

باران که میبارد باید آغوشی باشد پنجره ای نیمه باز ، موسیقی و سیگار ، بوی خاک ، سرمای هوا ... باران که میبارد باید کسی باشد از جنسِ تو زیر یک چتر با قدم های آهسته و دود سیگار محو یکدیگر !

دسته بندی: بارانی

۰۵ مهر ۹۶

رتبه: 2600

aho shayesteh

باران که می بارد تو در راهی از دشت شب تا باغ بیداری از عطر عشق و آشتی لبریز با ابر و آب و آسمان جاری تا عطرِ آهنگ تو می رقصد تا شعر باران تو می گیرد

دسته بندی: بارانی

۰۵ مهر ۹۶

رتبه: 4124

Fatemeh.1_7

ســــلامتی فهم و شعــــــور اون بچه ای که وقتـــــــی بارون مــــــیومد ،، سرشو بالا کرد و گفت : خــــــــُدایا دنــــــیایـــــیه ک خـــــودت ساختـــــی گریه چرا؟؟؟

دسته بندی: بارانی

۱۰ تیر ۹۶

رتبه: 5

SAAM

باز باران ریخت.... در سرم افکار عشششق بر دلم اسرار مهر من خودم را زیر باران دیده ام خیس خیس از نم نم اشک خدا اشک او داغ دلم را تازه کرد حال چشمان منم ابری شده اشک حسرت، اشک هجران، اشک آه #زهرا_عرب

دسته بندی: بارانی

۱۴ اردیبهشت ۹۶

رتبه: 227

saaye 72

كم دلتنگيم كم جاىِ خالى داريم اين آسمانِ لعنتى هم هى ميبارد

دسته بندی: بارانی

۱۶ فروردین ۹۶