به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 35

کوثر میرفندرسکی

عاشقت خواهم ماند، بی آنکه بدانی دوستت خواهم داشت بی آنکه بگویم درد دل خواهم گفت بی هیچ گمانی گوش خواهم داد بی هیچ سخنی در آغوشت خواهم گریست بی آنکه حس کنی در تو ذوب خواهم شد بی هیچ حراراتی اینگونه شاید احساسم نمیرد

دسته بندی: به یاد هم بودن

۱۹ دقیقه پیش

رتبه: 35

کوثر میرفندرسکی

این شب ها که نیستی قرارمان باشد پای تابیدن هاب ماه واسم هست! که تو هم هَمان ماهی را مـی بینی که من میبینم اینجا بدون تو! قرارمان باشد با ماه برساند نگـاهَم را به نگاهت! بی ڪم و ڪاست.

دسته بندی: به یاد هم بودن

۲۲ دقیقه پیش

رتبه: 35

کوثر میرفندرسکی

گلپونه ها گلپونه ها چشم انتظارم می خواهم امشب تا سحرگاهان بخوانم افسرده ام دیوانه ام آزرده جانم گلپونه ها گلپونه ها غمها مرا کشت

دسته بندی: به یاد هم بودن

۵ ساعت پیش

رتبه: 35

کوثر میرفندرسکی

تراشکـــــــار ماهـــــــری شده ام بس کـــــــه تـــــــو نیـــــــامدی و من بـــــــرای دلــــــــم بهانـــــــه تراشیدم . . . ! .

دسته بندی: به یاد هم بودن

۶ ساعت پیش

رتبه: 35

کوثر میرفندرسکی

بی هیچ صدائی می آیند زمانی که نمی دانی در دلت یک مزرعه آرزو می کارند و… بی هیج نشانی از دلت می گریزند تا تمام چیزی که به یاد می آوری حسرتی باشد به درازای زندگی چه قدر بی رحمند رویاهـا . . .

دسته بندی: به یاد هم بودن

۶ ساعت پیش

رتبه: 35

کوثر میرفندرسکی

بر لب دریای حسرت خانه ای دارم قدیمی از تمام دار دنیا دوست دارم صمیمی گاه و بیگاه یادی از ما میکند با مرامش شرمسارم میکند . . .

دسته بندی: به یاد هم بودن

۷ ساعت پیش

رتبه: 35

کوثر میرفندرسکی

بدخواه تو کو تا که درآرم پدرش را بیرون بکشم با ته چاقو جگرش را با مشت به صد ضریه کنم خرد سرش را فردا توی روزنامه بخوانی خبرش را خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

دسته بندی: به یاد هم بودن

۸ ساعت پیش

رتبه: 35

کوثر میرفندرسکی

حالا که جفتمون هستیم نزار بهترین لحظه های عمرمون بگذره بیا باهم باشیم جدایی نباشه که بعدا پشیمونی میاره نگو فردا که تا اون موقع معلوم نیس که من زنده باشم یا حتی تو بیا با هم دیگه لحظه لحظه از عمرمونو پر از عشق کنیم

دسته بندی: به یاد هم بودن

۱۱ ساعت پیش

رتبه: 35

کوثر میرفندرسکی

واسه بخشيدنِ هم هيچوقت دير نيس، آدمايي كه همو دوست دارن، رفيق، عشق، يا هر آدمايي كه همو دوست دارن، اگه از دست هم دلخور بشن منتظر يه عذر خواهي از طرف مقابلن، يا حداقل يه جبرانِ كار..وقتي عذرخواهي نباشه، وقتي جبراني نباشه، مشخصه خب، بخششي هم در كار نيست..

دسته بندی: به یاد هم بودن

۱۱ ساعت پیش