به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 2347

օɮֆօʟʊȶɛ .

̶̶A̶̶ ̶̶B̶̶ ̶̶S̶̶ ̶̶O̶̶ ̶̶L̶̶ ̶̶U̶̶ ̶̶T̶̶ ̶̶E̶̶: ‏مــحــَبــتــاتــونــ شــده صــِرفــَن از رویــِ رفــع تــڪــلــیــفــ‌ بــوے دوســت داشــتــَن نــِمــیــده! •┈┈••✾••✾••┈┈•

دسته بندی: بی وفایی

دیروز

رتبه: 19

سید اسحاق حسینی

بـازی ات بادل مــن هیچ قشنـگ نیست عزیز..! دل سرگشتـه ی مــن بی تو قشنـگ نیست عزیز...! اگـرت بــا دل مـن میـل و تمنـاست بگو ورنـه ایـن آمد و شـد هیچ قشنگ نیست عزیز..!!! ❤️❤️

دسته بندی: بی وفایی

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 19

سید اسحاق حسینی

گفتہ بودے ڪہ نفس ڪنج قفس ممنوع است زندگے‌بنده عشق است وهوس ممنوع است رفتہ بــــودم نفسے چـــــاق ڪنم بــــرگردم رفتے و تجــربہ ڪردم ڪہ نفس ممنوع است.. ‎ ‌‌ ❤️❤️

دسته بندی: بی وفایی

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 19

سید اسحاق حسینی

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ من تازه میفھمم ڪہ مُردن چیست یعـني تو هسـتي ســرد و نابینا من را نمي بیني و من هستم درپیشِ تو افسرده ای تنھا ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ❤️❤

دسته بندی: بی وفایی

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 2347

օɮֆօʟʊȶɛ .

̶̶A̶̶ ̶̶B̶̶ ̶̶S̶̶ ̶̶O̶̶ ̶̶L̶̶ ̶̶U̶̶ ̶̶T̶̶ ̶̶E̶̶: آدمــایــے ڪــه زیــاد بــهشــون تــوجــه مــیــڪــنــے زودتــر از زنــدگــیــت پــرت مــیــشــن بــیــرونــ✌ •┈┈••✾••✾••┈┈•

دسته بندی: بی وفایی

۲۹ فروردین ۹۷

رتبه: 19

سید اسحاق حسینی

⭕️ گفتہ بودے ڪہ نفس ⭕️ ڪنج قفس ممنوع است ⭕️ زندگے‌بنده عشق است ⭕️ و هوس ممنوع است ⭕️ رفتہ بـــودم نفسے ⭕️ چــاق ڪنم بـرگردم ⭕️ رفتے و تجــربہ ڪردم ⭕️ ڪہ نفس ممنوع است ❤️❤

دسته بندی: بی وفایی

۲۹ فروردین ۹۷

رتبه: 19

سید اسحاق حسینی

درد میکشد دلم از چه نمیدانم این روزها ... وقتے دوست داشتن سر انگشتی تایپ می شود از دل چه انتظاری داری دلم از دروغ هایی که شنیده درد میکشد... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ❤️❤️

دسته بندی: بی وفایی

۲۹ فروردین ۹۷

رتبه: 19

سید اسحاق حسینی

قــدیــمــــا قــلــــب هـا و قــبــــر هــا ؛ فــقــــط جــــاے یــــہ نــفــــر بــــود ؛ قــبــرهــا ڪـــہ 3 طــبــقــــہ شــــد ؛ از قــلــــب هـا تــوقــعـــے نــیــســــت …

دسته بندی: بی وفایی

۲۸ فروردین ۹۷

رتبه: 19

سید اسحاق حسینی

این جاےِ خَنجرِ تو یڪ زخم ِﺩردناڪ ﺍست یڪ دردِ ریشہ دار از یڪ عشقِ پاڪِ پاڪ ﺍست من کینہﺍے ندارم دیگـر جهان بہ کامَت خوش باش ﻭ عاشقے کُن "بِدرود تا قیامَت"

دسته بندی: بی وفایی

۲۸ فروردین ۹۷

رتبه: 2347

օɮֆօʟʊȶɛ .

̶̶A̶̶ ̶̶B̶̶ ̶̶S̶̶ ̶̶O̶̶ ̶̶L̶̶ ̶̶U̶̶ ̶̶T̶̶ ̶̶E̶̶: وقــتــے قــدرتــو نــمــیــدونــن بــے تــفــاوتــے مــیــشــه بــهتــریــن انــتــقــامــ •┈┈••✾••✾••┈┈•

دسته بندی: بی وفایی

۲۸ فروردین ۹۷

رتبه: 25

✞LOVE ✞

میان دفتر شعرم مرا گم کردی و رفتی نوشتم بی" تـو" میمیرم ، تبسم کردی و رفتی نوشتم بی" تـو" غمگینم ،نوشتم بی" تـو" افسرده ، مرا با این صفت ها هم ، تجسم کردی و رفتی . نوشتم بعد" تـو" شبها ،دل من ماندِه و غمها ، "تـو" با غمهای این شبها ،تفاهم کردی و رفتی شنیدی عشق در قلبم ،عمیق و بی نهایت بود ، گمانم بر دل کوچک ،ترحم کردی و رفتی نوشتم بین صد واژه ،مرا پیدا کن و برگرد ... میان شعرها اما ، مرا گم کردی و رفتی ...

دسته بندی: بی وفایی

۲۷ فروردین ۹۷