به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 11

abdollah1364

‏بزرگترین شباهت آدما همینه که همشون فکر میکنن با بقیه متفاوتن

دسته بندی: تنهایی

۹ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

سکوت خطرناکتر از حرفهای نیشدار است کسی که سکوت میکند روزی سرنوشت حرفهایش رابه شما خواهد گفت

دسته بندی: تنهایی

۹ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

متاسفانه گاهی دور موندن از آدما تنها راه از دست ندادنشونه اين تلخه ولی حقيقت داره :)

دسته بندی: تنهایی

۹ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

جمعه زن تنهای خانه ست.. که خورشیدش غروب نمی کند... دق می کند ...

دسته بندی: تنهایی

۹ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

کاش زندگی دکمه ی آف داشت ! نه حوصله ی مرور خاطره دارم... نه حوصله ی اتفاقی جدید... خواب... دلم یک خواب عمیق میخواهد بدون ترس...بدون اضطراب...بدون فکر! بدون تکرار این سوال که آخرش چه می شود؟!

دسته بندی: تنهایی

۱۰ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

کاش من و تو دو جلد از یک رمان عاشقانه بودیم.. تنگ در آغوش هم خوابیده در قفسه های کتابخانه ای روستایی گاهی تو را گاهی مرا تنها به سبب تشدید دلتنگی هایمان به امانت می بردند..

دسته بندی: تنهایی

۱۰ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

ﺍﯼ ﺁﺩﻡ .... ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺧﯿﻤﻪ ﺷﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﻧﺸﻮ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ... ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ... ﺗﻮ ﻣﯿﻤﺎﻧﯽ ﻭ ﯾﮏ ﺳﺎﻟﻦ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯽ !... ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﮔﺮﺩﺍﻧﺖ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎﯾﺖ ﮔﺬﺍﺷﺘ

دسته بندی: تنهایی

۱۰ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

زن ها،گاهی اوقات حرفی نمی زنند چون به نظرشان لازم نیست که چیزی گفته شود! تنها با نگاهشان حرف می زنند... به اندازه ی یک دنیا با نگاهشان حرف می زنند. اگر زنی برایتان اهمیت دارد، هرگز از چشمانش به سادگی نگذرید! #چشمهایش

دسته بندی: تنهایی

۱۰ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

فکر می کردم می شود تو را دوست داشت، با دستهایت آب خورد و موهای بادخورده ات را سیر نگاه نگاه کرد، اما فاصله چیزهای زیادی به آدم یاد می دهد: اینکه صبح تو ساعت 12 من نیست و شب به خیر من درست وسط نهار خوردنت. وقتی دلتنگی زنگ می خورد، کوتاهی هیچ سیم تلفنی به خالی شدن اندوه از شانه ات کمک نمی کند و هیچ پرنده ای تصویر بغض کرده ات را از کابلها تشخیص نمی دهد. من از غروب آفتاب شهرمان فهمیده ام: آدم که تنها می شود، عاشق چه کسانی که نمی شود!

دسته بندی: تنهایی

۱۰ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

دِلتَنگی را به کُدام خِیابان بِبَرم؟ کُجای این شَهر را با تو نَبودم؟ کُجا را قَدَم بِزنَم که آرام شَوَم؟ وَقتِ دِلتَنگی، تَمام خِیابان دَرد اَست. #

دسته بندی: تنهایی

۱۰ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

چــه قدر سخــت اســت تـــمام اســتــــخاره های دنـــیا بـــــد بـــیاید بــرای بـــــــﻮدن با کـسی کــه دوســــتش داری

دسته بندی: تنهایی

۱۰ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

نگـاهمــــ امـا... گـاهـے حـرفــــ ميـزند گاهـے فـرياد مـےڪشد... و من هميشـہ بہ دنبـال ڪسـے ميگـردمـــ ڪہ بفهمـد يڪـ نگـاه خستـہ چہ مـے خواهـد بگـويد،،،

دسته بندی: تنهایی

۱۰ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

ﯾﻪ وقـتــایی ﺗـــﻮ ﺯﻧـــﺪﮔﻰ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﻭﻗﺘﻰ ﺩﻓﺘــﺮ ﺧﺎﻃﺮﺍﺕ ﺯﻧﺪﮔﯿﺘﻮ ﻭﺭﻕ ﻣﯿﺰﻧﻰ ﺑﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﻰ ﻣﯿﺮﺳﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﯿـﺪﻭﻧﻰ ﺗﻘﺪﯾــﺮﺕ ﺑــﻮﺩﻩ ﯾﺎ ﺗﻘﺼﯿــﺮﺕ ... به آﺩﻣـﺎﯾﻰ ﻣﯿـﺮﺳﻰ ﻛﻪ ﻧﻤﯿـﺪﻭﻧﻰ ﺩﺭﺩﻥ ﯾـﺎ ﻫﻤـﺪﺭﺩ ... ﺑـﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫــﺎﯾﻰ ﻣﯿــﺮﺳﻰ ﻛﻪ ﻫﻀﻤﺶ ﻭﺍﺳﻪ ﺩﻝ ﻛﻮﭼﯿﻜﺖ ﺳﺨﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺩﺍﯾﻰ ﻣﯿﺮﺳﻰ ﻛﻪ ﺑــﺮﺍﻯ ﺳﻦ ﻭ ﺳـﺎﻟﺖ ﺑــﺰﺭﮔﻪ ... ﺑﻪ آﺭﺯﻭﻫــﺎﯾﻰ ﻛﻪ ﺗـــﻮﻫﻢ ﺷـﺪ ... ﺭﻭﯾﺎﻫﺎﯾﻰ ﻛﻪ ﮔﺬﺷﺖ ...ﺑﻪ ﭼﯿﺰﺍﯾﻰ ﻛﻪ ﺣﻘﺖ ﺑــﻮﺩ ﺍﻣـﺎ ﺷﺪ ﺗـﻮﻗﻊ ... ﻭ ﺯﺧﻤﻬــﺎﯾﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﻤــﻚ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ آﻏﺸﺘــﻪ ﺷد:)

دسته بندی: تنهایی

۱۰ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

گاهى فكر ميكنم مگر ميشود آدمها اينقدر راحت و هر چند وقت يكبار كنارِ معشوقه اى جديد بايستند و دو نفره هايشان را به معرض نمايش بگذارند؟ انگار خودشان ثابت اند و آدمِ كنار دستى شان فقط عوض ميشود... در همان مكان ها با همان خنده ها با همان ژست هاى مضحك كه مثلاً من خيلي خوشبختم و افسوس به حالِ آنهايى كه فقط مى آيند تا جاى خالىِ نفرِ قبل را پر كنند:)

دسته بندی: تنهایی

۱۰ ساعت پیش

رتبه: 11

abdollah1364

برای متنفر بودن از کسانی که از من متنفرند؛ وقتی ندارم... زیرا , درگیر دوست داشتن کسانی هستم که، مرا دوست دارند:)

دسته بندی: تنهایی

۱۰ ساعت پیش