به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 9

abdollah1364

حکایت جالبیه؛ رفتار ما ادمارو خدا میبینه فاش نمیکنه ولی مردم نمیبینن و فریاد میزنن...   

دسته بندی: تنهایی

۲۱ دقیقه پیش

رتبه: 9

abdollah1364

‌با فنجانی چای هم می توان مست شد اگر اویی که باید باشد باشد ...

دسته بندی: تنهایی

۲۵ دقیقه پیش

رتبه: 9

abdollah1364

وقتی غمگین هستید، دنیا شما را به سخره میگیرد! وقتی خوشحالید، دنیا به شما لبخند میزند. اما وقتی دیگران را خوشحال میکنید، دنیا به شما تعظیم میکند! ،

دسته بندی: تنهایی

۳۰ دقیقه پیش

رتبه: 9

abdollah1364

وقتی انسانی از درد، دیوانه می شود دیگران دردش را نه فقط دیوانگی هایش را می بینند...

دسته بندی: تنهایی

۳۲ دقیقه پیش

رتبه: 3087

morteza.t

جرم:عشق حکم :تنهایی قاضی:معشوق زندان:خاطره هاش شکنجه:یاد دستاش دردم:اشکاش #morteza#

دسته بندی: تنهایی

۵ ساعت پیش

رتبه: 9

abdollah1364

نمک نشناسی مثل یک بیماریِ مزمن شیوع پیدا کرده است بینِ مردم! مهم نیست تو چقدر خودت را خرجِ حالِ خوبشان کردی! حالِشان که با تو خوب شد،دلیلِ حالِ بدت می شوند! مهم نیست چقدر در گذشته کنارشان بودی! می روند و شیفته ی آدم های جدیدِ زندگیِ شان می شوند. مهم نیست تو چقدر دردشان را به جان خریدی! درد می زنند به جانَت. مهم نیست چقدر بارِ تنهایی شان را به دوش کشیدی! در نهایت تنهایَت می گذراند. لطفاً به فرزندانتان، قدر شناس بودن را یاد دهید؛ اینجا زخمِ خیلی ها تازه ی همان نمک دانی ست که شکست‌!

دسته بندی: تنهایی

۱۱ ساعت پیش

رتبه: 6017

مهرناز خانمی

چوپان قصه ی ما دروغگو نبود ، او تنها بود و از فرط تنهایی فریاد گرگ سرمیداد ، افسوس که کسی تنهایی اش را درک نکرد و در پی گرگ بودند و در این میان فقط گرگ فهمید که چوپان تنهاست.

دسته بندی: تنهایی

دیروز

رتبه: 2347

օɮֆօʟʊȶɛ .

̶̶A̶̶ ̶̶B̶̶ ̶̶S̶̶ ̶̶O̶̶ ̶̶L̶̶ ̶̶U̶̶ ̶̶T̶̶ ̶̶E̶̶: وابــســتــگــیــ نه جــرمــه،نه درده خــوده خــوده مــرگــه ̶•┈┈••✾••✾••┈┈•

دسته بندی: تنهایی

دیروز

رتبه: 3087

morteza.t

خنده را دیگر دوست ندارم چون هقرهق صدایم را نمی تواند پنهان مند

دسته بندی: تنهایی

دیروز

رتبه: 414

maryami...

قصه ای باتوشد آغازکه پایان نگرفت مثل نوری که به سوی ابدیت جاریست...

دسته بندی: تنهایی

دیروز