به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 394

hossein25 .

mEHrdaD: نیاز خود برای تأیید شدن توسط دیگران را کنار بگذارید. شما تنها قاضی ارزش‌های خود هستید و هدف شما کشف ارزش‌های بی‌‌شمار در درون خود است، صرف نظر از این که دیگران چه فکری کنند. اگر این را بپذیرید، آزادی بزرگی به دست می‌‌آورید... #دیپاک_چوپرا

دسته بندی: جملات ناب

۱ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

یاس: خوشبخت ترین آدمها آنهایی هستندکه این جمله را می شنوند: عیبی نداره باهم درستش میکنیم.

دسته بندی: جملات ناب

۱ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

میانجی مانند کسی است که به تمساح غذا می دهد و امیدوار است که آخرین کسی باشد که طعمه او می‌شود

دسته بندی: جملات ناب

۱ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

بیشتر از هنرم به دانش خود مدیونم كه نگذاشت با خودكشی به زندگی ام خاتمه دهم.

دسته بندی: جملات ناب

۱ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

کسی را که دوست داری آزادش بگذار ،اگر قسمت تو باشد برمی گردد وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. شکسپیر

دسته بندی: جملات ناب

۱ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

هرگز در مسیر پیموده شده گام برندارید، زیرا این راه تنها به همان جایی می رسد که دیگران رسیده اند

دسته بندی: جملات ناب

۱ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

من با «زمان» قرار همزیستی مسالمت آمیز گذاشته ام؛ که نه او مرتباً مرا دنبال کند و نه من از او فرار کنم , بالأخره روزی به هم خواهیم رسید

دسته بندی: جملات ناب

۱ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

جستجو همواره با شانس شخص آغازگر شروع میشود و با آزمون برنده پایان می یابد آنکه پاداش الهی را باور دارد در بخشش سخاوتمندتر است(حضرت علی)

دسته بندی: جملات ناب

۱ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

آنکه با زندگی میسازد زندگی را میبازد،با زندگی نساز زندگی را بساز هر کسی را نه بدان گونه که هست احساسش میکنند بلکه بدان گونه که احساسش میکنند هست

دسته بندی: جملات ناب

۱ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

ՀԹɧՐԹبگو بانو: قوی بمان بزار بقیه، تعجب کنن که تو چطور، هنوز لبخند میزنی.

دسته بندی: جملات ناب

۳ ساعت پیش

رتبه: 19

محمدمهدی اردشیری

از آدمهاے پرتوقع فاصله بگير اينها مقياست را به هم مي زنند و حرمت مهرت را مي شكنند. چون آنها حافظه ي ضعيفے دارند خوبيها را زود فراموش ميكنند.....

دسته بندی: جملات ناب

۵ ساعت پیش

رتبه: 19

محمدمهدی اردشیری

به خردسالان آموزش بدهيد به غريبه ها بگويند خانم و آقا و نگويند عمو و خاله. عمووخاله گفتن موجب ايجاد زمينه اعتماد در كودك مي شود و به راحتي فريب مي خورد. اين معضل فرهنگي به حدي است كه حتي در دوبله فيلمها هم از اين واژه ها استفاده مي كنند اما شما به كودكان آموزش بدهيد كه هيچ غريبه اي عمو و خاله اش نيست. امنيت بخش تر و البته مؤدبانه تر اين است كه آنها را خانم و آقا صدا بزنند. فرهنگسازي

دسته بندی: جملات ناب

۵ ساعت پیش

رتبه: 19

محمدمهدی اردشیری

در زمان ما ؛ خنده ارزان نيست خنده از ته دل! تا بخواهي پوزخند و زهرخند و ريش‌خند اما يك خنده‌ي پاك كاش مي‌جستي قايمش مي‌كردي و به ديوار اتاقت مي‌كوبيدي!

دسته بندی: جملات ناب

۵ ساعت پیش