به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 394

hossein25 .

اگر نمی توانیم همه ی رنجها را از بین ببریم، می توانیم برخی از آنها را از بین برده و برخی دیگر را آرامش بخشیم

دسته بندی: حکیمانه

۱ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

دوستان دو گونه اند : یکی آنان که همیشه شما را می خندانند و از ایشان خیری نخواهید دید دیگر آنان که عیب شما را می گویند و شما را به اندیشه وا می دارند قدر ایشان را بدانید

دسته بندی: حکیمانه

۱ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

سیــنه ای که خالی از یاد خدا باشد ، مانند محکمه ای است که قاضی در آن وجود ندارد (روسو)

دسته بندی: حکیمانه

۲ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

چه خوب است ... آدمها... یک نفر را هر روز دوست داشته باشند نه... هر روز یک نفر را ..!

دسته بندی: حکیمانه

۲ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

گل نرگس: تمام علت معصیت کردن ما به خاطر عدم علاقه به امام زمان میباشد. زیرا اگر من شخصی را دوست داشته باشم برای از دست ندادن او کاری که خلاف میل او باشد انجام نمیدهم #استاد دارستانی

دسته بندی: حکیمانه

۳ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

taimaz khan : لقمان حكيم فرزندش را گفت دوست حسود را سه نشانه است پشت سرت غیبت میکند رو به رو تملق میکند و از گرفتاری تو شاد میشود

دسته بندی: حکیمانه

۳ ساعت پیش

رتبه: 19

محمدمهدی اردشیری

اصل اول موفقيت شما پايبند بودن به هدفتان است تفاوت بين انسان هاي بزرگ و كوچك اين است انسان هاي بزرگ ادامه مي دهند انسان هاي ضعيف دست برميدارند

دسته بندی: حکیمانه

۵ ساعت پیش

رتبه: 19

محمدمهدی اردشیری

ناصر خسرو تا چهل سالگي شرب مدام مي كرد.. . در چهل سالگي خواب حج ديد و مرد دين شد و به سفر حج رفت. پنج بار به سفر حج رفت و جمعا 15سال از عمرش را در سفر حج گذراند. پس از سفر پنجم ديگر به حج نرفت! اهل شهر از ناصر خسرو پرسيدند كه چرا ديگر به سفر حج نمي روي؟ او پاسخ داد؛ در سفر آخرم در راه رفتن به حج و در ميانه راه، يكي از هم قطاران غذايي نداشت، اما خجالت مي كشيد تا از كسي، غذايي طلب كند و ديدم به يكباره از شدت ضعف در حال موت است؛ خرمايي داشتم به او دادم و حالش بهبودي يافت . . . در آن لحظه به ناگاه گمان كردم كه كعبه را طواف مي نمايم و در همان هنگام اين شعر را سرود: "همه روز روزه بودن همه شب نماز كردن همه سال حج نمودن سفر حجاز كردن ز مدينه تا به كعبه سر و پا برهنه رفتن ز ملاهي و مناهي همه احتراز كردن شب جمعه ها نخفتن به خداي راز گفتن به خدا كه هيچكس را ثمر آنقدر ندارد كه به روي نااميدي در بسته باز كردن"

دسته بندی: حکیمانه

۵ ساعت پیش

رتبه: 19

محمدمهدی اردشیری

داستان "معجون آرامش" روزي انوشيروان بر بزرگمهر خشم گرفت و در خانه اي تاريك به زندانش فكند و فرمود او را به زنجير بستند. چون روزي چند بر اين حال بود، انوشيروان كساني را فرستاد تا از حالش پرسند. آنان بزرگمهر را ديدند با دلي قوي و شادمان. بدو گفتند: در اين تنگي و سختي تو را آسوده دل مي بينم! گفت: معجوني ساخته ام از شش جزء و به كار مي برم و چنين كه مي بينيد مرا نيكو مي دارد. گفتند:... آن معجون را شرح بازگوي كه ما را نيز هنگام گرفتاري به كار آيد. گفت: آري جزء نخست اعتماد بر خداي عزوجل است دوم، آنچه مقدر است بودني است سوم، شكيبايي در گرفتاري ها بهترين چيزهاست. چهارم، اگر صبر نكنم چه كنم، پس نفس خويش را به جزع و زاري، بيش نيازارم پنجم، آنكه شايد حالي سخت تر از اين رخ دهد. ششم، آنكه از اين ساعت تا ساعت ديگر اميد گشايش باشد چون اين سخنان به انوشيروان رسيد او را آزاد كرد و گرامي داشت.

دسته بندی: حکیمانه

۵ ساعت پیش

رتبه: 394

hossein25 .

برای دیگران دعای خیر کن تا خداوند دعای دیگران را در حقت اجابت کند.

دسته بندی: حکیمانه

۱۰ ساعت پیش