به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 44

zahra66

میروم از روزگارت در غروبی سردِ سرد کوله بارم پر زحسرت سینه مالامال درد مهر٬٬ آبان٬٬ شاید آذر این چه فرقی میکند در همین پاییز زیبا فصل ریزش های زرد

۱۴ آذر ۹۷

رتبه: 41

parisa ....

زن که بشکند؛ شاید بماند، کنارت بخوابد، غذایت را گرم کند، کودکانت را بزرگ کند، اما دوستت، نخواهد داشت...!

۰۵ آذر ۹۷

رتبه: 816

Meysam 38

شاید روزی بی خبر دیگر پست نگذارم دلم می خواهد ترانه ی خداحافظی را بنویسم روی دیوار همین مجازی ولی واژه‌ها فرار می کنند دلم طاقـٺ نمی آورد اشک‌ها اماڹ نمی دهند نمی دانم ، شاید من هم روزی بی خداحافظی بروم از این صفحه یِ مجازی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‎‌

۰۱ آذر ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

ترا از دور مي بوسم به چشمي تر خداحافظ مرا باور نكردي مي روم ديگر خداحافظ مرا لايق نديدي تا بپرسي حال و روزم را برو با ديگران اي بي وفا دلبر خداحافظ

۲۸ آبان ۹۷