به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 737

falipour

خدایا کمکم کن تا درهایی که بسویم میگشایی ندانسته نبندم و کمکم کن تادرهایی که به رویم میبندی به اصرار نگشایم.

دسته بندی: خداوند

دیروز

رتبه: 1884

moner

هیـٓـٓـٓـٰٓـٰٰٖٓـٰٰٖٓـٰٓـٓـٓـٓچ ڪـٓـٓـٓـٰٓـٰٰٖٓـٰٰٖٓـٰٓـٓـٓـٓس نفـٓـٰٰٖٓـٰٓـٓـٓـٓهمید ڪـٓـٓـٰٰٖٓـٰٓـٓـٓـٓہ خـٓـٓـٓـٓـٓـٓداوند هـٓـٓـٓـٰٓـٰٖـٰٓـٓـٓـٓم تنـٓـٓــٰٰٖٓـٰٓـٓـٓـٓہاییش را فـٓـٰٰٖٓٓـٰٓـٓـٓـٓریاد زد

دسته بندی: خداوند

۰۶ تیر ۹۶

رتبه: 1884

moner

ای همه غمگین اگر تنها شدی من با توام خسته دل از هر كه ، وز هر جا شدی من با توام گر به كنج بی كسی آمیختی با درد خویش دلگران از مردم دنیا شدی من با توام از غمت گریان منم گر تا سحر مانند شمع اشكریزان در دل شبها شدی من با توام ای عزیز همزبان ای هم نفس! ای هموطن! خسته گر از گنبد مینا شدی من با توام اشك غمگینان دلم خون میكند؛ای وای من! ناله كمتر كن اگر تنها شدی من با توام ای بیابانگرد بی كس! گر زغربت روزها دربه در در كوه و در صحرا شدی من با توام در شب سرد زمستان روح من در كومه هاست چون اسیر لشگر سرما شدی من با توام كامران بودی اگر جانت سلامت ، شاد باش ور به كام درد جان فرسا شدی من با توام ای دو چشم اشكریزان! در دل شب های تار هر زمان از دست غم دریا شدی من با توام شعر من غم نامه عمر من است ای آشنا هم سخن گر با كلام ما شدی من با توام

دسته بندی: خداوند

۰۶ تیر ۹۶

رتبه: 1884

moner

گر با سحر ها خو کنی بانگ خدا را بشنوی دل را اگر گیسو کنی هر شب ندا رابشنوی در آن سکوت جانفزا از عرش می اید صدا گوش دگر باید تو را تا آن صدا رابشنوی محو جهان راز شو با جان شب دمساز شو تا از گلوی مرغ حق نام خدا را بشنوی بال خدایی ساز کن تا عرش حق پرواز کن کز قدسیان گلنغمه ی حی علا رابشنوی باغ دعا پرگل شود هر برگ گل بلبل شود در باغ شب گر بگذری عطر دعا را بشنوی از سبزه ها وز سنگ ها سر می زند آهنگ ها گر گوش جان پیدا کنی آهنگ ها را بشنوی

دسته بندی: خداوند

۰۶ تیر ۹۶

رتبه: 1884

moner

چرا تو ای شکسته دل خدا خدا نمی کنی ؟ خدای چاره ساز را چرا صدا نمی کنی ؟ به هر لب دعای تو فرشته بوسه می زند برای درد بی امان چرا دعا نمی کنی؟ ز پرنیان بسترت شبی جدا نبوده یی پرند خواب را ز خود چرا جدا نمی کنی؟ به قطره قطره اشک تو خدا نظاره می کند به وقت گریه ها چرا خدا خدا نمی کنی؟ سحر ز باغ ناله ها گل مراد می دمد به نیمه شب چرا لبی به ناله وا نمی کنی؟ دل تو مانده در قفس جدا ز آشیان خود پرنده ی اسیر را چرا رها نمی کنی؟ ز اشک نقره فام خود به کیمیای نیمشب مس سیاه قلب را چرا طلا نمی کنی؟ به بند کبر و ناز خود از آن اسیر مانده ای که روزی عجز و بندگی به کبریا نمی کنی؟

دسته بندی: خداوند

۰۶ تیر ۹۶

رتبه: 737

falipour

الهي:تو دوست ميداري كه من تو را دوست دارم؛با آنكه بي نيازي از من! پس من چگونه دوست ندارم كه تو مرا دوست داري با اين همه احتياج كه به تو دارم

دسته بندی: خداوند

۰۴ تیر ۹۶

رتبه: 737

falipour

از ته قلبت خدا را صدا کن و او را به بزرگی و یکتا بودن یاد کن. می خواهی آسمان دلت آبی، و خورشید، روشن گر زندگی ات باشد...؟

دسته بندی: خداوند

۰۳ تیر ۹۶

رتبه: 1

mehri37

سفره خدا بزرگ است.!! پیرزنی نابینایی جلوی حضرت موسی را گرفت. گفت دعا کن خدا چشمانم را برگرداند. حضرت موسی گفت باشد. پیرزن گفت: دعا کن جمالم را هم برگرداند. حضرت یک مکثی کرد. با خود گفت : چشمانش را که خدا داد، حالا دیگر ... وحی آمد که موسی چرا فکر می کنی؟ مگر از تو می خواهد

دسته بندی: خداوند

۰۳ تیر ۹۶

رتبه: 3750

hossein1356

فقط خداست که خطا نمیکند. انسان اجازه اشتباه کردن دارد! وگرنه خدا میشد! بیاییم به هم فرصت عذر خواهی بدهیم...!

دسته بندی: خداوند

۰۳ تیر ۹۶

رتبه: 3750

hossein1356

از خدا خواستم به من صبر عطا کند فرمود : صبر حاصل سختی و رنج است؛ عـطا کردنی نیست، آموختنی است

دسته بندی: خداوند

۰۳ تیر ۹۶

رتبه: 157

☞ђẳşşằπ☜ .

⇱ مـــتــــن هـــای (خ)(ا)(ص): بسلامتی همه ی اونایی که وقتی چشمامشون پر اشک ميشه سرشونو بالا میگيرن تا جز خدا کسی اشكاشونو نبینه!

دسته بندی: خداوند

۰۱ تیر ۹۶

رتبه: 15

مسافر مسافر

شب ها در خانه خدا را بکوب! و دلت را به او بسپار تنها جایی است که " ساعت کاری " ندارد و ورود برای عموم آزاد است شبتون آرام

دسته بندی: خداوند

۰۱ تیر ۹۶

رتبه: 1

mehri37

اینهمه اینو اونو لایک کردم... اما امروزمیخام خدا رو لایک کنم خدایا .... لایک واسه مهربونیات لایک واسه سلامتیم لایک واسه اعصاب آرومم لایک واسه دادهات لایک واسه ندادهات لایک واسه حکمتت لایک واسه خداییت لایک واسه اینکه هستی وجود داری ‌‌‌‌‌

دسته بندی: خداوند

۰۱ تیر ۹۶