به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

خدا زن را از پهلوي چپ مرد آفريد نه از سر او تا بر او مسلط گردد نه از پاي او تا لگدكوب اميال او گردد بلكه از پهلوي او ، تا برابر او باشد و از زير بازوي او تا در حمايت او باشد و از نزديك ترين نقطه به قلب او تا مورد عشق او باشد...

۲۳ آبان ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

ميگن چنتا نقطه روي ڪره‌ي زمين هست ڪه از اونجا ڪروي بودن زمين قابل تشخيصه، به نظرم لازم نيست اونجاها بري، ڪافيه در حق يڪي بدي ڪني ميفهمي زمين واقعا گِرده. حـَرف حـِساب

۲۱ آبان ۹۷