به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

شخصی میگفت: «من سی سال دارم.» بزرگی به او خرده گرفت و گفت: «نباید بگویی سی سال دارم، باید بگویی آن سی سال را دیگر ندارم.» راستی! شما به جای سال هایی که دیگر ندارید، چه دارید؟!

۱۲ دی ۹۷

رتبه: 13

سید اسحاق حسینی

من اگر پیامبر بودم رسالتم شادمانی بود بشارتم آزادی و معجزه ام خنداندن کودکان نه از جهنمی می ترساندم و نه به بهشتی وعده می دادم تنها می آموختم اندیشیدن را، انسان بودن را چارلی چاپلین

۰۸ دی ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

زندگی پر از زیبایی است به آن توجه کن به زنبور عسل، به کودک کوچک و چهره های خندان دقت کن باران را نفس بکش و باد را احساس کن زندگی ات را زندگی کن و برای رویاهایت مبارزه کن ❤❤❤

۰۸ دی ۹۷