به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 1

mehri37

جشن تیرگان روز اول تیر ماه است که ایرانیان باستان آن را ۱۳ تیرماه جشن میگرفتند. تیرگان روز کمان کشیدن آرش کمانگیر و پرتاب تیر از فراز البرز است.

۰۱ تیر ۹۶

رتبه: 9194

minaaii

☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆ برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه  کد  ۱۱۳۱۱۴۶۴۰۱ رابه ٧٣٧٤٥٩ بفرستید ☆وبرای دریافت 1ماه مکالمه هدیه  ابتدا كد  ١٠٠٦٣٣٣١٧   رابه ٨٤٨٨٨ وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید  

۰۱ تیر ۹۶

رتبه: 131

คђє.๔єl ...

آقاجمعه ای دیگرآمد،نیامدی آقاصبحی دیگرآمد،نیامدی تابه کجابایدبمانیم ونبینیم چهره زیبای تورا درست است که پرازگناهیم وانتظارمان واقعی نیست اماآقااگرنیایی این مردمان ازاین بهترنمیشن که هیچ!پرگناه ترهم خواهندشد آقابیابعضی کودکان نان شب ندارند آقابیابعضی ازجوانان توان ازدواج ندارند آقابیازنان بی همسردرآمدندارند آقابیا... آقابیا.تانیایی وضع مان ازاین بهترنخواهدشد آقابیاوبه این وضع مان سروسامان ببخش آقا مابدی م ای آقای خوبی بیاونجاتمان بده اخه تاکی... آقابیا...

۰۵ خرداد ۹۶

رتبه: 4144

masihhh

زنے بہ عنوان خانگے یہ مــار داشت کہ هفت فوت طولش بود. ناگهان اون مــار دیگہ چیزے نمیخورد. اون زن هفتہ ها تلاش کردکہ مارش دوباره بتونہ غذا بخوره کہ موفق نشــدو اورا برد پیش دامپزشک. دامپزشک پرسید:آیــا او به تازگے کنارشمامیخوابدوخیلے نزدیک بہ شمــاخودش را جمع میکندو کش میدهد؟ زن:بله،خیلے برام ناراحت کننده س کہ نمیتونمـ کارے براش انجام بدم. دامپزشک گفت اون مار مریض نیست داره خودشو آماده میکنہ کہ شمارا بخوره!! اون داره هرروز شمارا اندازگیرے میکنہ تابدونہ چقده بایدجاداشتہ باشہ کہ شما راهضم کنہ. "حکایت بعضے آدماتوے زندگیمــون،خیلے نزدیک ولے باهــــدف اینکہ نابودمون کنن فقط دنبال فرصت مناسبند..

۲۹ اردیبهشت ۹۶

رتبه: 927

fatemeh.ap51

باید مراقب بود مراقب آدمهای ساده ی زندگی مان همین ها که بارها از کنارمان رد میشوند با ما بحث می کنند پیامک میدهند یا تلفن میزنند قدر بدانیم همیشه نیستیم ؛ همیشه نیستند...

۰۵ اردیبهشت ۹۶

رتبه: 927

fatemeh.ap51

شکسپیر میگوید : من همیشه احساس شادی میکنم. میدونی چرا؟ چون هیچ چیزی از هیچ کسی توقع ندارم، انتظارات همیشه آسیب زا هستند. زندگی کوتاه است، پس زندگی خودتو دوست داشته باش. شاد باش و لبخند بزن.. فقط واسه خودت زندگی کن و قبل از صحبت کردن گوش بده.. قبل از نوشتن فکر کن.. قبل از مصرف کردن به دست بیار.. قبل از بخشیدن فراموش کن.. قبل از صدمه زدن احساس کن.. قبل از متنفر شدن دوست داشته باش.. قبل از رها کردن تلاش کن.. و قبل از مردن زندگی کن..

۲۸ فروردین ۹۶

رتبه: 927

fatemeh.ap51

زندگی مانند پیانوست کلیدهای سفید لحظات شاد و کلیدهای سیاه لحظات ناراحتی هستند اما به یاد داشته باش که هر دو کلید با هم نواخته میشود تا موسیقی دلنشینی را خلق کند پس؛ از تمام لحظات لذت ببر

۲۸ فروردین ۹۶

رتبه: 308

monerih

عارف لرستانی بازیگر تئاتر و تلویزیون ایران بود. با مجموعهٔ جنگ ۷۷ به کارگردانی مهران مدیری پا به عرصهٔ بازیگری گذاشت و پس از آن در چندین مجموعهٔ دیگر ازجمله قهوه تلخ با او همکاری کرد. او روز شنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۶ بر اثر ایست قلبی درگذشت به جامعه هنرمندان و طرفداراتش تسلیت عرض میکنم...

۲۸ فروردین ۹۶