به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 1319

reihan 28tir

میلیون ها درخت در جهان به طور اتفاقی توسط سنجابهایی کاشته شد که دانه هایی را خاک کردند و سپس جای آن را فراموش کردند.. خوبی کن و فراموش کن.. روزی رشد خواهد کرد.. وتاثيرش را خواهيد ديد.

۱۲ مهر ۹۶

رتبه: 394

hossein25 .

بار دیگر فصل روشن مهر از راه می‌رسد و دروازه‌های آسمانی بینش و دانایی به روی دانش پژوهان آغوش می‌گشایند. شروع مهر، سرآغاز بهار مهربانی و دوستی مبارک باد.

۰۱ مهر ۹۶

رتبه: 1

mehri37

گفتندشهیدگمنامه پلاک ونشونه ای نداشت امیدواربودم روی زیرپیراهنش اسمش رونوشته باشه! نوشته بود اگربرای خداست بگذارگمنام بمانم سلام برآنهایی که رفتند تاجاودان بمانند هفته دفاع مقدس گرامی باد

۳۱ شهریور ۹۶

رتبه: 19

محمدمهدی اردشیری

ساده زيستى امام على عليه السلام : إيّاكَ والاِسِئثارَ بِما النّاسُ فيهِ اُسوةٌ امام على عليه السلام :بپرهيز از آن كه چيزى را به خود مخصوص كنى كه مردم همه در آن يكسانند . امام على عليه السلام : إنَّ اللّه َ جَعَلَني إماما لِخَلقِهِ فَفَرَضَ عَلَىَّ التَّقديرَ في نَفسي و مَطعَمي و مَشرَبي و مَلبَسي كَضُعفاءِ النّاسِ امام على عليه السلام :خداوند مرا پيشواى خلقش كرده ، و مرا واداشته كه بر خود تنگ بگيرم ، و در خوردن و آشاميدن و لباس مانند مستمندان باشم . هفته دولت و یاد شهیدان عزیز : رجائی و باهنر گرامیباد *******❤❤❤❤❤❤❤❤********

۰۶ شهریور ۹۶

رتبه: 1

mehri37

جشن تیرگان روز اول تیر ماه است که ایرانیان باستان آن را ۱۳ تیرماه جشن میگرفتند. تیرگان روز کمان کشیدن آرش کمانگیر و پرتاب تیر از فراز البرز است.

۰۱ تیر ۹۶

رتبه: 9256

minaaii

☆ایرانسلیها هدیه ویژه عید فطر☆ برای دریافت ٣گیگ اینترنت هدیه  کد  ۱۱۳۱۱۴۶۴۰۱ رابه ٧٣٧٤٥٩ بفرستید ☆وبرای دریافت 1ماه مکالمه هدیه  ابتدا كد  ١٠٠٦٣٣٣١٧   رابه ٨٤٨٨٨ وسپس ٢٠٠ hp رابه ٨٢٨٢ بفرستید  

۰۱ تیر ۹۶

رتبه: 125

คђє.๔єl ...

آقاجمعه ای دیگرآمد،نیامدی آقاصبحی دیگرآمد،نیامدی تابه کجابایدبمانیم ونبینیم چهره زیبای تورا درست است که پرازگناهیم وانتظارمان واقعی نیست اماآقااگرنیایی این مردمان ازاین بهترنمیشن که هیچ!پرگناه ترهم خواهندشد آقابیابعضی کودکان نان شب ندارند آقابیابعضی ازجوانان توان ازدواج ندارند آقابیازنان بی همسردرآمدندارند آقابیا... آقابیا.تانیایی وضع مان ازاین بهترنخواهدشد آقابیاوبه این وضع مان سروسامان ببخش آقا مابدی م ای آقای خوبی بیاونجاتمان بده اخه تاکی... آقابیا...

۰۵ خرداد ۹۶

رتبه: 4165

masihhh

زنے بہ عنوان خانگے یہ مــار داشت کہ هفت فوت طولش بود. ناگهان اون مــار دیگہ چیزے نمیخورد. اون زن هفتہ ها تلاش کردکہ مارش دوباره بتونہ غذا بخوره کہ موفق نشــدو اورا برد پیش دامپزشک. دامپزشک پرسید:آیــا او به تازگے کنارشمامیخوابدوخیلے نزدیک بہ شمــاخودش را جمع میکندو کش میدهد؟ زن:بله،خیلے برام ناراحت کننده س کہ نمیتونمـ کارے براش انجام بدم. دامپزشک گفت اون مار مریض نیست داره خودشو آماده میکنہ کہ شمارا بخوره!! اون داره هرروز شمارا اندازگیرے میکنہ تابدونہ چقده بایدجاداشتہ باشہ کہ شما راهضم کنہ. "حکایت بعضے آدماتوے زندگیمــون،خیلے نزدیک ولے باهــــدف اینکہ نابودمون کنن فقط دنبال فرصت مناسبند..

۲۹ اردیبهشت ۹۶

رتبه: 932

fatemeh.ap51

باید مراقب بود مراقب آدمهای ساده ی زندگی مان همین ها که بارها از کنارمان رد میشوند با ما بحث می کنند پیامک میدهند یا تلفن میزنند قدر بدانیم همیشه نیستیم ؛ همیشه نیستند...

۰۵ اردیبهشت ۹۶