به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 3320

nasim.

اگر گُلی دارید ، باغبانی اَش را هم بلد باشید ..... گُلِتان را از ریشه نچینید ! چون بعدَش دریاها را هم حتی اگر بیاورید تا گلِتان نَخُشکَد ، گلِ بی ریشه میپَلاسَد دیر یا زود .....

دسته بندی: دیگر موارد

۲۵ دقیقه پیش

رتبه: 3320

nasim.

"شادمانی" از شادی دیگران و "احساس رنج" از رنج آنان ؛ والاترین نشان "انسانیت" است.

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ دقیقه پیش

رتبه: 3320

nasim.

خنديدن يک نيايش است...!!! اگر بتواني بخندی و بخندانی ، آموخته اي که چگونه نيايش کني ... هنگامي که هر سلول بدن تو بخندد ، هر بافت وجودت از شادي بلرزد ، به آرامشي عظيم دست مي يابی . کسي ميتواند بخندد ، که طنز آميزي و بازيهای روزگار را میشناسد . کوتاه ترين راه برای گفتن دوستت دارم ، لبخند است!! يادتون باشه آدمهاي خندان و شاد به خدا شبيه ترند ... ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌

دسته بندی: دیگر موارد

۳۱ دقیقه پیش

رتبه: 3320

nasim.

این دوتعریف رابه خاطربسپارید: -ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﯾﻌﻨﯽ: ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ -ﮐﯿﻨﻪ ﯾﻌﻨﯽ: ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺯﻫﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﺘﻦ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ حالا بادرک این دوتعریف از امروز به بعدرو زیباتر زندگی کنید

دسته بندی: دیگر موارد

۳۲ دقیقه پیش

رتبه: 3320

nasim.

دیروز باهوش بودم می خواستم دنیا را تغییر دهم امروز خردمندم خودم را تغییر خواهم داد

دسته بندی: دیگر موارد

۳۳ دقیقه پیش

رتبه: 3320

nasim.

زندگی همچون دوچرخه سواری است. برای حفظ تعادل، باید در حال حرکت باشید.

دسته بندی: دیگر موارد

۳۴ دقیقه پیش

رتبه: 3320

nasim.

آنقدر دریا دل باش که از چیزی نگران نشوی آنقدر بزرگوار باش که خشمگین نگردی آنقدر نیرومند باش که از چیزی نترسی آنقدر راضی باش که به هیچ مشکلی اجازه خودنمایی ندهی...

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 3320

nasim.

اگر امروز را خوب زندگی کنی همه ی دیروزهایت به خاطره ای خوش و فرداهایت به امیدتبدیل خواهدشد.

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 3320

nasim.

امروز روز قشنگی است ... آنقدر مشغول دوست داشتن زندگی باش، که فرصتی برای نفرت نداشته باشی...

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 3320

nasim.

. ???????????????????????? یک روز غروب سه نفر در سایه روی ِ نیمکت پارکی نشسته بودند یکی کـور یکی کَـر یکی لال کور با چشم ِ کَر می دید کَر با گوش ِ لال می شنید و لال با اشاره می فهمید همدلی آخرین حکایت ِ آدمی است هر سه با هم گُلی را بو می کردند...

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3320

nasim.

انسان مغرور همانند شخصی است که بر قله کوهی ایستاده و همگان را کوچک می پندارد و غافل از اینکه مردم از پایین قله او را کوچک می بینند...

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3320

nasim.

❀ در مدرسه ے زندگے ... در ڪلاس دنیا ...، سر زنگ املا ....، یادمان باشد براے محبت تشدید  بگذاریم تا نیم نمره از محبت ها ڪم نشود... ‎ ‎

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3320

nasim.

کسی که برایت آرامش بیاورد مستحق ستایش است انسان ها را در زیستن بشناس نه در گفتن در گفتار همه آراسته اند

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3320

nasim.

ذهنتان را از خاطرات و احساساتِ تلخ و منفی پاک کنید تا راهی نورانی و زیبا پیش رویتان گسترده گردد.

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3320

nasim.

آموختم که هیچ دارویی ، نمیتواند همچون " اُمید " آدمی را ایستاده نگه دارد! آموختم که در همه حال و همه وقت باید عشق ورزید حتی در زمان خستگی ، بیماری و یاس . آموختم که جنگیدن همیشگی برای نداشته ها چشم ها را به روی داشته هایمان می بندد گاهی باید با خیالی آسوده زندگی کرد رها از هر نبردی و شکستی... آموختم که هیچ دارویی ، نمیتواند همچون "اُمید" آدمی را زنده نگه داشته باشد! زندگی بیاورد ، عشق ببخشد...

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ فروردین ۹۷