به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 2671

sama Hashemi

خودت را برای نگه داشتنِ ، هیچ فردی در زندگیت عوض نکن ! تو خودت باش ...! آن که دلش به ماندن باشد؛ می‌ماند !

دسته بندی: دیگر موارد

۲۷ دقیقه پیش

رتبه: 1675

alirahab

دل آدما شیشه نیست که روی اون (ها) کنیم بعد روی اون قلب بکشیم و وایستیم آب شدنش را تماشا کنیم و کیف کنیم روی شیشه نازک دل آدما اگر قلبی کشیدی باید مردونه پاش وایستی

دسته بندی: دیگر موارد

۱ ساعت پیش

رتبه: 2671

sama Hashemi

زندگی خیلی بی رحمه، مثلا من میتونم با عکس اول پروفایلت عاشقت بشم ولی با دیدن عکس دومِت بلاکت کنم!

دسته بندی: دیگر موارد

۱ ساعت پیش

رتبه: 1675

alirahab

این روزا خیلی تنـــــــــــــــــهام، خیلی داغـــــــــــونم هست کسی که مثل مــــــــــــــــــن دلش نه برای کســــــــــــــــــــــی، نه بـــــــــــــــــــــرای عشقی، نه برای جایی… نه برای چیزی! بلکه دلش برای خـــــــــــــــــــــــودش تنگ شده… برای خود خــــــــــــــــــــــــــــــودش!؟

دسته بندی: دیگر موارد

۱ ساعت پیش

رتبه: 1675

alirahab

.به تنهايي ام افتخار ميكنم چون تحمل تنهايي بهتر از گدايي محبت است... ﺗﻨﻬـــــــﺎ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﯿﻠــــــــﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺎﮐﺴـــﯽ ﺍﺳــــﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫــﯽ ﺩﺍﺋــــــــﻢ ﺧﻮﺩﺕ را به او ياد آوري كني............ تا فراموشت نكند...

دسته بندی: دیگر موارد

۱ ساعت پیش

رتبه: 1675

alirahab

می دونست دلم اسیره ولی رفت می دونست گریه ام می گیره ولی رفت می دونست تنهایی سخته ، می دونست می تونست باهام بمونه ، نتونست می دونست دلم شکسته ولی رفت غم اون تو دل نشسته ولی رفت

دسته بندی: دیگر موارد

۱ ساعت پیش

رتبه: 485

فاطمه موسوی

لـعنـتی بـگـذار قلــبت بـرای یک نـفـر تپـــــنده باشد نـــه برای هـــــمه دونــــــــده باشــد...

دسته بندی: دیگر موارد

۸ ساعت پیش

رتبه: 1675

alirahab

سلام خوشبخترین مخلوق خواهی بود اگر امروزت را آنچنان زندگی کنی که گویی نه فردایی وجود دارد برای دلهره و نه گذشته ای برای حسرت

دسته بندی: دیگر موارد

۸ ساعت پیش

رتبه: 1675

alirahab

سايه حق بر سر بنده بود عاقبت جوينده يابنده بود گفت پيغمبر كه چون كوبى درى عاقبت زان در برون آيد سرى چون نشينى بر سر كوى كسى عاقبت بينى تو هم روى كسى

دسته بندی: دیگر موارد

۸ ساعت پیش

رتبه: 1675

alirahab

نـــیــســتـــی تــا غــرق آغــوشـــت کنـــــم .... از شــــراب عـــشـــق مـــدهــوشــت کـنــم رفــتـه ام از خاطـرت امـا بـدان مـن نـمی خواهـم فــرامــوشــت کــنـــم

دسته بندی: دیگر موارد

۸ ساعت پیش

رتبه: 1359

Ghazal

+پاشو بریم -کجا ؟ +مگه منتظرم نبودی ؟ -شما؟ +عزرائیل -اها حله بریم ####

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 1359

Ghazal

ﻫــــﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ ... ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻫﺮﺕ ﺷﻮﺧﯽ ﮐﻦ، ، ﺑﻐﻠﺶ ﮐﻦ ... ﺣﺎﻣﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺕ ﺑﺎﺵ ... ﻣﺤﮑﻢ ﺑﺰﻥ ﺑﻪ ﺷﻮﻧﺶ، ﻫﻮﺍﺵُ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ... ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺭﻭ ﺗﺎ ﺍﺯ ﺧﻨﺪﻩ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ، ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻦ ﭘﯿﺶ ﺩﻭﺳﺘﺎﺵ ﭘُﺰﺕُ ﺑﺪﻩ، ﮐﯿﻒ ﮐﻨﻪ ﺍﺯ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ ... ﺑﺎﺑﺎﺕُ ﺑﻐﻞ ﮐﻦ، ﭼﺎﯾﯿﺶُ ﺗﻮ ﺑﺪﻩ ﺩﺳﺘﺶ، ﺑﮕﻮ ﺑﺮﺍﺕ ﺍﺯ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎﺵ ﺑﮕﻪ، ﺑﺸﯿﻦ ﭘﺎﯼ ﺣﺮﻓﺶ، ﺩﺭﺩﺩﻟﺶ ... ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺍﮔﻪ ﺗﻨﻬﺎﺱ، ﺍﮔﻪ ﻏﻢ ﺩﺍﺭﻩ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ، ﺍﮔﻪ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺯﻝ ﺯﺩﻩ ﺑﻪ ﻣﻮﻧﯿﺘﻮﺭﺵ ﻭ ﻫﺮ ﺍﺯ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ،ﺍﺯ ﺍﻭﻥ ﺗﻠﺨﺎﺵ؛ ﺗﻮ ﻫﻮﺍﺵُ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ، ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﺵ ﻧﺬﺍﺭ ... ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻦ ... ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻣﯿﻤﯿﺮﻩ ... ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺴﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ !!!..

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 75

Amir nazmi

نيـــــمــــﮧ شبـــــے خواهـــــــــم رفــــت ،ازدنيايـــــے كـــــﮧ مال من نيــــــــست، از زمينـــــے كـــــﮧ بيـــــــهوده مــــرا بــــﮧ آن بستـــــــــﮧ اند.. دنيــــاوخوشــــے هايش ارزانـــــے آدمهایــــے كـــﮧ... زير بـــــاران دم از دوســــــتداشتن مـــے زنند...، !!!!!! امابـــــاران كــــﮧ بند آمـــــد اسيـــــر تمـــــــاشاـــــے رنگـــــين كمان مــــے شوند!...!!!!!!.

دسته بندی: دیگر موارد

۲۴ مرداد ۹۶