به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 36

پسرک مغرور

به آدمهـایی ڪه... ازخوشحـالی شماشـاد میشوند، و ازناراحتـی شماغمگــین، توجه خـاص داشته باشید... آنها ڪسانی اندکه سـزاوار جایگاهی ویـژه درقلـب شمـاهستند!

دسته بندی: دیگر موارد

۲۵ اسفند ۹۷

رتبه: 464

amirali.243

- مظنوین همیشگی - بزرگترین نیرنگ شیطان این بود که به دنیا قبولوند که وجود نداره

دسته بندی: دیگر موارد

۲۰ اسفند ۹۷

رتبه: 44

ЦИDЄЯтДКЄЯ

پر طاووس قشنگ است ، به كركس ندهند معرفت بار گرانیست ، به هركس ندهند معرفت راه رهائیست ، به هر نفس ندهند معرفت بذر نشكفته عشقیست ، به نارس ندهند معرفت علمیست كه شناسد ، كس ز ناكس این علم گران را در عالم عرفان ، به نا كس ندهند ار ز مَنیّت گُذری ، سَهل به عرفان برسی معرفت حقّ را جز به عارف ، بر كس ندهند گر از قلّه قلبت قاف را بربایند شهدآن بی قاف را جز به عنقای بر خس ندهند گر از تیغ زهدان رُهام بسلامت كردی گذر آندم به دَمت مسیحا نفسیت كه بر كس ندهند

دسته بندی: دیگر موارد

۰۳ اسفند ۹۷

رتبه: 44

ЦИDЄЯтДКЄЯ

عقاب داشت از گرسنگی می مرد و نفسهای آخرش را می کشید.  کلاغ و کرکس هم مشغول خوردن لاشه ی گندیدۀ آهو بودند.  جغد دانا و پیری هم بالای شاخۀ درختی به آنها خیره شده بود.  کلاغ و کرکس رو به جغد کردند و گفتند این عقاب احمق را می بینی بخاطر غرور احمقانه اش دارد جان می دهد؟  اگه بیاید و با ما هم سفره شود نجات پیدا می کند حال و روزش را ببین آیا باز هم می گویی عقاب سلطان پرندگان است؟  جغد خطاب به آنان گفت:  عقاب نه مثل کرکس لاشخور است و نه مثل کلاغ دزد، آنها عقابند، از گرسنگی خواهند مرد اما اصالتشان را هیچ وقت از دست نخواهند داد. از چشم عقاب چگونه زیستن مهم است نه چقدر زیستن. زندگی ما انسانها هم باید مثل عقاب باشد، مهم نیست چقدر زنده ایم مهم این است به بهترین  شکل #انسانی زندگی کنیم .

دسته بندی: دیگر موارد

۰۳ اسفند ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

یاقوت لب لعل تو یاقوت مرا قوت ... یاقوت نَهم نام لب لعل تو یا قوت .... قربان وفاتم به وفاتم گذری کن ... تا بوت همی بشنوم ازرخنه تابوت...

دسته بندی: دیگر موارد

۲۵ بهمن ۹۷