به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 959

jp7122

این جمله بو علی سینا را باید با طلا نوشت ... که میفرمایند : هر چیزی کمش دارو است متوسطش غذا است و زیادش سم است حتی محبت کردن ۱- هیچ وقت با کسی بیشتر از جنبه اش شوخی نکن... حرمتها "شکسته" میشود. ۲- هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش خوبی نکن... تبدیل به "وظیفه" میشود. ۳ - هیچ وقت به کسی بیشتر از جنبه اش عشق نـــــــــــورز... "بی ارزش" میشی... از ذهن تا دهن فقط یک نقطه فاصله است... پس تا ذهنت را باز نکردی ، دهانت را باز نکن .......................... ﻳﺎﺩ ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﻛﻪ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﻜﻨﻴﻢ... ﻫﺮکسی ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻭ ﺧﻮﺵ ﺗﯿﭙﻪ، ﻫﺮﺯﻩ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﺮکسی ﺭﯾﺶ ﺩﺍﺭﻩ، ﻣﻮﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﺮکسی ﺧﻮﺵ ﺯﺑﺎﻧﻪ، ﭼﺎﭘﻠﻮﺱ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﺮکسی ﻣﯿﺨﻨﺪﻩ، ﺑﯽ ﻏﻢ ﻧﯿﺴﺖ... هرکسی ﺯﯾﺎﺩ ﮐﺎﺭﻣﯿﮑﻨﻪ، ﺣﻤﺎﻝ ﻧﯿﺴﺖ... هرکسی ﺩﻭﭼﺮﺧﻪ ﺳﻮﺍﺭﻩ، ﻓﻘﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ... ﻫﺮکسی ﺁﺩﻣﻪ، ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻧﯿﺴﺖ... کسی ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﻣﯿﮑﺸﻪ، ﻣﻌﺘﺎﺩ نیست... ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻨﺰ ﺳﻮﺍﺭ ﻣﯿﺸﻪ، ﺑﯽ رحم نیست... کسی ﮐﻪ ﺩﺭﺱ ﻧﻤﯿﺨﻮﻧﻪ، ﺧِﻨﮓ ﻧﯿﺴﺖ... ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﯿﮑﻨﻪ، ﻻﻝ ﻧﯿﺴﺖ... هر کسی مثل شما رفتار کرد مثل شما نیست... پس زود #قضاوت نکنیم.

دسته بندی: سخن بزرگان

۱۱ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

يك زن بدون عشق هيچ است؛ زيبايي بدون كامراني پشيزي ارزش ندارد. ((اونوره دو بالزاك))

دسته بندی: سخن بزرگان

۰۴ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

دنیا فقط به عشق نیاز دارد، عشق شیرین. این را وقتی بیش از همیشه غمگینم می فهمم. بهتر است عاشق باشیم و ببازیم تا اینکه هرگز عاشق نباشیم آلفرد تنیسون

دسته بندی: سخن بزرگان

۰۴ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

به درخشش ستاره ها شک کن، به گردش خورشید شک کن، به واقعیت حقیقت شک کن، اما به عشق من شک نکن! شکسپیر

دسته بندی: سخن بزرگان

۰۴ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

چقدر تو را دوست دارم؟ بگذار بشمارم. تو را به عمق و پهنا و ارتفاعی که روحم میتواند طی کند. در آن لحظه که روحم به پرواز در می آید و به فیض الهی میرسم الیزابت بارت براونینگ

دسته بندی: سخن بزرگان

۰۴ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

عشق از آدمی قهرمان می سازد ، نه گوشه گیری غمگین و پریشان . حکیم ارد بزرگ

دسته بندی: سخن بزرگان

۰۴ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

عشق چیزیست که نخست به شما پرو بال می دهد تا بعد بهتر بتواند بدامتان بیندازد . د. اسمیت

دسته بندی: سخن بزرگان

۰۴ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال علی شریعتی

دسته بندی: سخن بزرگان

۰۴ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

عشق آتشی است که اگر نباشد ، خانه سرد و تاریک است ، اما اگر بیجا افتد ، خانه و خانمان را می سوزاند . (تن)

دسته بندی: سخن بزرگان

۰۴ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می بیند . (مارک تواین)

دسته بندی: سخن بزرگان

۰۴ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

هنگامی که فقر از در وارد شود ، عشق از پنجره می گریزد . (ویلیام شکسپیر)

دسته بندی: سخن بزرگان

۰۴ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

تجربه به ما ميآموزد که عشق آن نيست که به هم خيره شويم؛ عشق آن است که هردو به يکسو بنگريم آنتوان دو سنت‌اگزوپري

دسته بندی: سخن بزرگان

۰۴ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

ترجيح مي‌دهم در آتش کين آن‌ها نابود گردم، تااين‌که بدون عشق تو تن به ذلت زندگي تسليم کنم. ويليام شکسپير

دسته بندی: سخن بزرگان

۰۴ تیر ۹۷