به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 46

محمدمهدی اردشیری

آیا میـدانستیـد کـه تـنها در طول زمانی که این جمله را می خوانید در حدود ۵۰ هزار سلول بدنتان میمیرد و سلول های جدید جایگزین آن می شود ؟

دسته بندی: سوالی

۲۳ خرداد ۹۶

رتبه: 46

محمدمهدی اردشیری

آن چيست كه پا و سر ندارد اندر شكمش ستارگانند گرد است و دراز و در ندارد جز نام دو جانور ندارد . . . . خربزه

دسته بندی: سوالی

۱۹ خرداد ۹۶

رتبه: 46

محمدمهدی اردشیری

يک زن و شوهر بيست و يک سال پيش، زماني که با هم ازداج کردند ، سن شوهر سه برابر سن زن بود. امروز سن او دو برابر سن زنش است ، زن در روز عروسي چند ساله بوده است ؟ . . . . در آن زمان سن زن 21 سال و سن مرد سه برابر سن زنش، يعني 63 سال بود.

دسته بندی: سوالی

۱۹ خرداد ۹۶

رتبه: 46

محمدمهدی اردشیری

آن چيست كه نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولي هميشه راه ميرود و و هيچ وقت هم خسته نمي شود؟ . . . . آب جوي و رود

دسته بندی: سوالی

۱۹ خرداد ۹۶

رتبه: 46

محمدمهدی اردشیری

فردي خانه اي ساخته که هر چهار ديوار آن به سمت جنوب پنجره دارد خرسي بزرگ به اين خانه نزديک ميشود اين خرس چه رنگي است؟ . . . . سفيد چون خانه اي که هر چهار ديوارش رو به سمت جنوب پنجره داشته باشد بايد در نوک قطب جنوب باشد

دسته بندی: سوالی

۱۹ خرداد ۹۶

رتبه: 46

محمدمهدی اردشیری

اگر دکتر به شما 3 قرص بدهد و بگويد هر نيم ساعت 1 قرص بخور چقدر طول ميکشد تا تمام قرصها خورده شود؟ . . . . يک ساعت

دسته بندی: سوالی

۱۹ خرداد ۹۶