به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 977

دریا الف ..

دیشب از بیخوابیم چشم ترم آتش گرفت بند قلبم پاره شد جان و تنم آتش گرفت در تمنای تو بودم گوهر غلطان عشق پیکر نالان من در عشق تو آتش گرفت.

دسته بندی: شعر

۳ ساعت پیش

رتبه: 904

مرتضئ イɨოム

...تاب تاب عباسے.. یادش بخیر اون بازے چقدر قسم میدادم .. خدا منو نندازے.. *الان* ...تاب تاب عباسے.. ... خدا خستم ازبازے... ...دنیا چقدر تابم داد... ... کاشکی منو بندازی...

دسته بندی: شعر

۹ ساعت پیش

رتبه: 977

دریا الف ..

ازاینکه دیر گذر می کنند ثانیه ها به خواب رفته نفسهای بسته در ریه‌ها دل شکسته‌ی من نیز، چون هزاران دل عمل نکرده به گفتارها و توصیه ها به روی زخم دلم، کوهی از نمک باقیست نمک نداده مجالی به دیگر ادویه ها دلی نمانده که دیگر بر آتشی رقصد که اشک توبه بریزد برای تزکیه ها از التهاب نگاهم ، نگاه می دزدید مرددید به تشخیص اصل و عاریه‌ها برای سوته دلان ، درد عشق درمان است کدام سوته دلی رفته در پی دیه‌ها؟ مهم تر از همه عشق است، دوستت دارم رها کنید دگر حرفها و حاشیه‌ها گمان کنم که همین، حرف آخر دل بود مبند پای مرا بیش از این به قافیه‌ها...... #سهیل_سوزنی

دسته بندی: شعر

۲۹ مهر ۹۶

رتبه: 977

دریا الف ..

شده از دست خودت داد به عالم بزنی آنچه را ساخته ایی یک شبه بر هم بزنی؟؟؟؟؟؟؟

دسته بندی: شعر

۲۹ مهر ۹۶

رتبه: 71

Amir nazmi

هر چه كنى بكن مكن ترك من اى نگار من هر چه بری ببر مبر سنگدلی به کار من

دسته بندی: شعر

۲۸ مهر ۹۶

رتبه: 71

Amir nazmi

هر چه نهی بنه منه پرده به روی چون قمر هر چه دری بدر مدر پرده اعتبار من هر چه کشی بکش مکش باده به بزم مدعی هر چه خوری بخور مخور خون من ای نگار من

دسته بندی: شعر

۲۸ مهر ۹۶

رتبه: 71

Amir nazmi

هر چه دهی بده مده زلف به باد ای صنم هر چه هلی بهل مهل پای به رهگذار من هر چه کشی بکش مکش صید حرم که نیست خوش هر چه شوی بشو مشو تشنه به خون زار من

دسته بندی: شعر

۲۸ مهر ۹۶

رتبه: 71

Amir nazmi

هر چه بری ببر مبر رشته الفت مرا هر چه کنی بکن مکن خانه اختیار من هر چه روی برو مرو راه خلاف دوستی هر چه زنى بزن مزن طعنه به روزگار من

دسته بندی: شعر

۲۸ مهر ۹۶

رتبه: 71

Amir nazmi

جمعه ها شرح دلم يك غزلِ كوتاه است ؛ كه رديفش همه دلتنگِ توأم مى آيد فاضل نظرى

دسته بندی: شعر

۲۸ مهر ۹۶

رتبه: 71

Amir nazmi

تا در طلب دوست همی بشتابم عمرم به کران رسید و من در خوابم گیرم که وصال دوست در خواهم یافت این عمرگذشته راکجا دریابم

دسته بندی: شعر

۲۸ مهر ۹۶

رتبه: 71

Amir nazmi

ما بی غمان مست دل از دست داده‌ایم همــراز عشق و هــم‌نفس جام باده‌ایم بــر ما بسی کمــان مـلامت کشیده‌اند تا کار خود ز ابــروی جـانان گشاده‌ایم ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده‌ای مــــا آن شقـایقــیم که با داغ زاده‌ایم

دسته بندی: شعر

۲۸ مهر ۹۶

رتبه: 973

ℳonerih yazdezadih

وقت ملاقات ... خیالت نشود از یادم می رود حرفهائی که با تو دارم نه تنها به واژه ها مجال نمی دهم فرصت در آغوش کشیدنت را از من بگیرند که #من برای #تو همیشه از حرف پرم

دسته بندی: شعر

۲۸ مهر ۹۶

رتبه: 71

Amir nazmi

اَفسوس بَرین عُمر گرانمایه که بگذشت ما از سَر تقصیر و خطا درنگذشتیم پیری و جوانی پی هم چون شَب و روزند ما شَب شدو روز آمد و بیدار نگشتیم... #سعدی

دسته بندی: شعر

۲۵ مهر ۹۶

رتبه: 71

Amir nazmi

افسوس که نان پخته، خامان دارند؛ اسباب تمام، ناتمامان دارند؛ آنان که به بندگی نمی ارزیدند، امروز کنیزان و غلامان دارند... شیخ_بهایی

دسته بندی: شعر

۲۵ مهر ۹۶