به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 3265

nasim.

تا ذره ای ز درد خودم را نشان دهم؛ بگذار در جدا شدن از یار، جان دهم همچون نسیم می گذرد تا به رفتنش چون بوته‌زار دست برایش تکان دهم دل برده از من آنکه ز من دل بریده است دیگر در این قمار نباید زیان دهم یعقوب صبر داشت و دوری کشیده بود چون نیستم صبور، چرا امتحان دهم؟ یوسف فروختن به زر ناب هم خطاست نفرین اگر تو را به تمام جهان دهم...

دسته بندی: شعر

۸ ساعت پیش

رتبه: 3265

nasim.

گوش کن دارم صدایت می کنم باز دارم دل فدایت می کنم باز داری بوسه باران می کنی صبر کن دارم دعایت می کنم خواهم از آن خالق هفت آسمان خواب باشی تا صدایت می کنم پر زدم در کوی عشقت بی هوا شب که تنهايم هوایت می کنم خسته ام از این همه هجران ولی تا تو هستی دل به پایت می کنم قصه ی عشق مرا نشنیده ای؟ گوش کن دارم روایت می کنم ای مه و خورشید ای دنیای من آفرين دارم ثنایت می کنم من که قابل نیستم باشم فدا این غزل ها را فدایت می کنم

دسته بندی: شعر

۸ ساعت پیش

رتبه: 3265

nasim.

ریخت بر من قطره‌ای از ناز دوست جزء جزء هستی‌ام بی ‌تاب اوست مولانا

دسته بندی: شعر

۸ ساعت پیش

رتبه: 3265

nasim.

مهربان من! کجا شد مهربانی های تو پیر کرده عاشقت را ناجوانی های تو کس چه میدانست بعد از صد سلام با مزه تلخ باشد حاصل شیرین زبانی های تو تا که دلسوزی کنی ، دل بیشتر میسوزدم میزند آتش به جان آتش نشانی های تو قطره قطره مثل باران ، ذره ذره مثل نور رنگ رنگم میکُشد رنگین کمانی های تو تا بپیچانی مرا در صد سوال بی جواب خوب میگیرد بهانه بدگمانی های تو هر کجا هموار میگردد گلیم عاشقی میتکاند خانه را خانه تکانی های تو

دسته بندی: شعر

۸ ساعت پیش

رتبه: 3265

nasim.

یک قفل زدم بر دل و پیمانه شکستم ساقی نظر انداخت به میخانه نشستم بر چشم زدم طعنه که این بار نبازی زان مستی چشمش دل دیوانه شکستم حضرت مولانا

دسته بندی: شعر

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3265

nasim.

"ﺗﻮ" ﺩﺭ ﺟﺎﻥ "ﻣﻨﯽ" ﻣﻦ ﻏﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ "ﺗﻮ" ﺍﯾﻤﺎﻥ "ﻣﻨﯽ" ﻣﻦ ﮐﻢ ﻧﺪﺍﺭﻡ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﻣﺎﻥ" ﺗﻮ"ﯾﯽ ﺩﺭﺩﻡ ﻓﺰﻭﻥ ﺑﺎﺩ ﻭﮔﺮ ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ ﺍﯼ ﺳﻬﻤﻢ ﺟﻨﻮﻥ ﺑﺎﺩ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮﯾﯽ ﺗﻮ ﻋﻠﺖ ﻣﻦ "ﺗﻮ" ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍ ﯼ ﺑﯽ ﻣﻨﺖ ﻣﻦ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﮐﻦ ﺻﺪﺍﯼ ﺗﻮ ﺗﺮﺍﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻼﻣﺖ ﺁﯾﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﻦ ﺳﺠﺪﻩ ﺳﺠﺪﻩ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻢ ﮐﻪ ﺳﺮ ﺑﺮ ﺧﺎﮎ ﺑﺮ ﺯﺍﻧﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢ ..... مولانا

دسته بندی: شعر

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3265

nasim.

اشک خونین بنمودم به طبیبان گفتند درد عشق است و جگرسوز دوایی دارد ستم از غمزه میاموز که در مذهب عشق هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد حافظ

دسته بندی: شعر

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3265

nasim.

دست از طلب ندارم تا کام من برآید یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید بگشای تربتم را بعد از وفات و بنگر کز آتش درونم دود از کفن برآید بنمای رخ که خلقی واله شوند و حیران بگشای لب که فریاد از مرد و زن برآید جان بر لب است و حسرت در دل که از لبانش نگرفته هیچ کامی جان از بدن برآید از حسرت دهانش آمد به تنگ جانم خود کام تنگدستان کی زان دهن برآید گویند ذکر خیرش در خیل عشقبازان هر جا که نام حافظ در انجمن برآید حافظ

دسته بندی: شعر

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3265

nasim.

چون نام تو بر سر زبان آید قلم به رقص و خیال به پرواز درآید ...!

دسته بندی: شعر

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3265

nasim.

شٍعرٌوغزًلْهاٰیم آلوٌٍده ی غًمْ شٌدًنْد واژه هٰا شٍکستند بامًنْ هًمْ دًرد شُدَند.ْ سوُژٍه هٰا اَشکُ بُغْض داٰرند اَزسوُز دلم تمام تَرانه هایٍ عٰاشقیٖ، اَفْسُوسْ گم شدَند

دسته بندی: شعر

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3265

nasim.

دیوانه و سرگشته و مستیم هنوز، .... در میکده ها باده به دستیم هنوز ،... . گفتی که چه می کنی؟  کجایی؟  چه خبر؟ ،... تنها خبر این است که هستیم هنوز...

دسته بندی: شعر

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3265

nasim.

با هر که نشینی و قدح نوش کنی از رشک مرا خراب و مدهوش کنی گفتی که چو می خورم تو را یاد کنم ترسم که شوی مست و فراموش کنی

دسته بندی: شعر

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3265

nasim.

یک لبم خندان،لبی دیگر غمی با خود به دوش آن سرم سودای یار و این سرم باشد به هوش این دو رنگی و دو حالی من ندانم از چه روست گاه باشد این دلم آرام و گاهی در خروش

دسته بندی: شعر

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3265

nasim.

برخیز و مخور غم جهان گذران بنشین و دمی به شادمانی گذران در طبع جهان اگر وفایی بودی نوبت بتو خود نیامدی از دگران

دسته بندی: شعر

۳۰ فروردین ۹۷

رتبه: 3265

nasim.

بی سر و پا میشوم مست نگاه میشوم ساز بزن جمله تو را سوز و گداز میشوم جان من و جهان تویی دلبر بی نشان تویی خوش بنواز جان من جمله نیاز میشوم حضرت مولانا

دسته بندی: شعر

۳۰ فروردین ۹۷