به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 53

Amir nazmi

اتکای    تو     بر    چماق    امیر بیش   باشد   که   بر   خدای  کبیر

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

کلید   در  دوزخ  است  آن   نماز که  در  چشم  مردم  گزاری  دراز

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

تا توانی به جهان خدمت محتاجان کن به  دمی  یا  درمی  یا  قدمی یا  قلمی

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

بر  مال  و جمال  خویش  مغرور مشو کان  را  به  شبی  برند و این را به تبی

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

گر   چو   رستم  شوکت  و  زورت بود جای   چون    بهرام    در  گورت  بو

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

گر   عمارت   را    بری   بر    آسمان عاقبت   زیر     زمین    گردی    نهان

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

در  همه   آفاق  کس  بی مرگ نیست وین عجایب بین که کس را برگ نیست

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

مرگ   را  بر  خلق  عزم  جازمست جمله  را  در  خاک  خفتن  لازمست

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

شبی   بیدار   دار  آخر   خدا  را چو صد شب داشتی نفس وهوا را

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

ای که در خوابی  همه شب تا به روز بهر   گور    خود   چراغی   بر   فروز

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

عزیزی  که از  درگه اش  سر  بتافت به  هر  در  که  زد  هیچ  عزت  نیافت

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

تا  خدا  یار  است  با  سلطان  مپیچ گر خدا برگشت صد سلطان به  هیچ

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

تواضع گر چه محبوب است وفضل بیکران دارد نباید کرد بیش  از حد که  هیبت  را زیان  دارد

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

از  تواضع  کم  نگردد  رتبهٔ گردن  کشان نیست عیبی گر بود شمشیر لنگردار کج

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش

رتبه: 53

Amir nazmi

کاکل از بالا نشینی  رتبه ای  پیدا  نکرد زلف از افتاده حالی همنشین ماه شد

دسته بندی: شعر

۲ ساعت پیش