به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 46

Amir nazmi

نه دل مفتون دل بندی نه جان مدهوش دل خواهی نه بر مژگان من اشکی نه بر لب های من اهی

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

نه جان بی نصیبم را پیامی از دلارامی نه شام بی فروغ را نشانی از سحر گاهی

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

کی ام من ارزو گم کرده ای تنها و سرگردان نه ارامی نه امیدی نه همدردی نه همراهی

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

گهی افتان و چندان چون غباری در بیابانی گهی خاموش و حیران چون نگاهی بر نظر گاهی

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

رهی تا چند سوزم در دل شب ها چو کوکب ها به اقبال شرر نازم که دارم عمر کوتاهی

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

ز خون رنگین بود چون لاله دامانی که من دارم بود صد پاره همچون گل گریبانی که من دارم

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

مپرس ای همنشین احوال زار من که چون زلقش پریشان گردی از حال پریشانی که من دارم

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

غم عشق تو هر دم آتشی در دل برافروزد بسوزد خانه را ناخوانده مهمانی که من دارم

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

بترک جان مسکین از غم دل راضیم اما به لب از ناتوانی کی رسد جانی که من دارم ؟

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

ندارد صبح روشن روی خندانی که او دارد ندارد ابر نیسان چشم گریانی که من دارم

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

ز خون رنگین بود چون برگ گل اوراق این دفتر مصیبت نامه دلهاست دیوانی که من دارم

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

رهی از موج گیسویی دلم چون اشک میلرزد به مویی بسته امشب رشته جانی که من دارم

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

باز روز آمد به پایان شام دلگیر است و من تا سحر سودای آن زلف چو زنجیر است و من دیگران سرمست در آغوش جانان خفته اند آنکه بیدارست تا صبح مرغ شبگیر است و من گفته بودم زودتر در راه عشقت جان دهم بعد از این تا زنده باشم عذر تاخیر است و من! هر گرفتاری کند تدبیر استخلاص خویش تا گرفتارش شوم پیوسته تدبیر است و من منعم از کوشش مکن ناصح که آخر میرسم یا به جانان یا به جان میدان تقدیر است و من تا نویسم شِمّه ای از شرح درد اشتیاق از سر شب تا سحر اسباب تحریر است و من

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

بگذارید بگریم به پریشانی خویش که به جان آمدم از بی سر و سامانی خویش غم بی همنفسی کشت مرا در این شهر در میان با که گذارم غم پنهانی خویش؟ اندرین بحر بلا ساحل امیدی نیست تا بدان سوی کشم کشتی توفانی خویش! زنده ام باز، پس از این همه ناکامیها به خدا کس نشناسم به گران جانی خویش گفتم : ای دل که چو من خانه خرابی دیدی؟ گفت: ما خانه ندیدیم به ویرانی خویش ما به پای تو سر صدق نهادیم و زدیم داغ رسوایی عشق تو به پیشانی خویش " اطهری" قصه ی عشاق شنیدیم بسی نشنیدیم کسی را به پریشانی خویش

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 46

Amir nazmi

از بـس کـه غـم تـو قـصه در گـوشم کــرد غـم هـای زمانـه را فـرامـوشم کــرد یـک سیـنه سخن بـه درگـهت آوردم چـشمان سخـنگـوی تـو خـاموشم کـرد.

دسته بندی: شعر

دیروز