به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

دلم تنگه دلم تنگه به سی سایه بهونی به سی چاله تشی سی لامردونی دلم تنگه به سی دار بلیتی به سی کلخونگ و کنگر گردکونی دلم تنگه به سی چاروا سواری به سی اسب و زینی سی مادیونی دلم تنگه به سی کوچ بهاری به سی هیجار ایلم مال کنونی دلم تنگه به سی بیت بلالی به سی شهنومه و شهنومه خونی دلم تنگه به سی بنگ تفنگی به سی ناله سه تیر کاد فلونی دلم تنگه به سی دویت و چوقا به سی چوبوزی و رخص خومونی شاعر : ناشناس ❤️❤️

دسته بندی: شعر

۲۸ بهمن ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

نشسته ای به قلبِ من، خیالِ پا شدن مکن تو جفتِ خوب قلبمی ، فکرِ سوا شدن مکن گره گره به پایِ من، نشسته دامِ خوبی ات به رویِ دل نوشته ام ، شورِ رها شدن مکن..... ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

دسته بندی: شعر

۲۷ بهمن ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

گــرتـ‍ـن بــد‌هیــ.....دل‍ــ نــد‌هے‌‌ڪــارخــراب اســتــ چــون خــوردن نــوشــابــه ڪــه در جــام ش‍ــرا‌ب اســتــ گــرد‌ل بــ‍د‌هیــ.....ت‍نــ نــد‌هے بــ‍از خ‍ــراب اســتــ ایــنــبــار نــه ج‍ــام اســت و ن‍ــه نــ‍وشــاب‍ــه....سـ‍ـراب‍ــ اســتــ ایــنــجــا بــه تــو از عــشــق و وفــا هیــچ نــگــویــنــد چــون دغـ‍ـد‌غــه‌ے مــردم ایــن شـ‍ـهر حــ‍جــ‍اب اســتــ تــ‍ن را بــ‍ده‍یــ.....د‌لــ نــد‌هے فــ‍رق نـ‍ـدارد یــڪ آ‌یـ‍ـه بـ‍ـخـ‍ـوانـ‍ـنــد...گـ‍ـنــا‌هتــو ثــ‍وا‌ب اســتــ اے ڪــاش ڪــه د‌لــقـ‍ـڪ ش‍ــده بــودم نـ‍ـه ‌ے شـ‍ـاعــر د‌ر ڪ‍ــش‍ــور مـ‍ـن ا‌ر‌زش ا‌نــس‍ــان بــه نــ‍قـ‍ـاب ا‌ســت

دسته بندی: شعر

۲۱ بهمن ۹۷

رتبه: 464

amirali.243

ای خداوند یکی یار جفا کارش ده دلبر عشوه گر و سرکش و خونخوارش ده چند روزی ز پی تجربه بیمارش کن با طیبان دغا پیشه سر و کارش ده تا بداند که شب ما به چسان میگذرد درد عشقش ده و عشقش ده و بسیارش ده

دسته بندی: شعر

۱۹ بهمن ۹۷

رتبه: 939

AVA GOli

من تنهایم تو هم تنهایی بیا با هم تنها باشیم

دسته بندی: شعر

۱۷ بهمن ۹۷

رتبه: 939

AVA GOli

هر که در سینه دلی داشت به دلداری داد دل نفرین شده ی ماست که تنهاست هنوز

دسته بندی: شعر

۱۷ بهمن ۹۷

رتبه: 939

AVA GOli

مثل آتیش تو صحرا یا که طوفان تو دریا مثل ظلمت توی شب ها جون به لب موندم و تنها

دسته بندی: شعر

۱۷ بهمن ۹۷

رتبه: 939

AVA GOli

تنهایی با ت شروع می شود … با هیچ چیز تمام نمی شود !

دسته بندی: شعر

۱۷ بهمن ۹۷

رتبه: 6925

Maha.7521

آدمیزاد، طومار طولانی انتظار است، ای پرنده ولی تو... خال یک نقطه در صفحه ارتجال حیاتی! #سهراب_سپهری

دسته بندی: شعر

۱۴ بهمن ۹۷

رتبه: 824

Meysam 38

ﺍﻭ ﮐﻮﭺ ﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮﺩ ﻧﯿﺎﻣﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺭﻓﺖ ﻭﺑﻪ ﺩﻟﻢ ﺯﺧﻢ ﭼﻨﺎﻥ ﺯﺩ ﮐﻪ ﺑﻤﺎند ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﺒﺴﺘﻪ ﺷﺪﻡ، ﺍﻭ ﺑﻪ ﮔﻤﺎﻧﻢ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﺍﻣﺎ، ﻧﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﻣﯽ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﻝ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﻡ ﺁنقدﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﮔﻔﺖ: ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺩ ﺷﺪﻩ، ﺷﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺧﺪﺍ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻋﺸﻖ ﺑﺒﺨﺸﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻢ ﺍﯼ ﮐﺎﺵ ﺑﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎ ﺩﺍﻍ ﺩﻟﻢ ﺷﺪ ﺩﺍﻏﯽ ﮐﻪ… ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻤﺎﻧﺪ

دسته بندی: شعر

۱۲ دی ۹۷

رتبه: 824

Meysam 38

جز وصل هوس نیست چو پروانه خسان را کو شمع که آتش زند این بوالهوسان را ای گل که دمد از نفست بوی بنفشه زنهار مکن همدمِ خود هیچ‌کسان را

دسته بندی: شعر

۱۲ دی ۹۷

رتبه: 824

Meysam 38

تبسم کردی و صبحم چه زیبا شد دل افروزم خوشا چشمی که صبحِ او به لبخندِ تو وا گردد...

دسته بندی: شعر

۱۲ دی ۹۷

رتبه: 824

Meysam 38

به صد جان ارزو کردم که جانی از تو من گیرم هزاران جان میگیری و یک جانم نمی بخشی

دسته بندی: شعر

۱۱ دی ۹۷