به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 1

mehri37

امام باقر عليه السلام :رسول خدا بيت المقدّس را هفده ماه قبله قرار دادند و پس از آن به سمت كعبه برگشتند .

۲۸ شهریور ۹۴

رتبه: 1

mehri37

امام باقر عليه السلام :گويا ياران قائم را مى بينم كه بر شرق و غرب عالم مسلّط شده اند و هيچ چيزى نيست مگر آن كه از آنها فرمان مى برد .

۲۸ شهریور ۹۴

رتبه: 1

mehri37

امام باقر عليه السلام : [امام زمان] با همراهى سيصد و سيزده مرد ، كه راهبان شب و شيران روزند ، ظهور مى كند .

۲۸ شهریور ۹۴

رتبه: 1

mehri37

امام باقر عليه السلام :قائم را دو غيبت است : در يكى از آنها (از بس طولانى است) درباره اش گفته مى شود: «او مُرد و معلوم نيست به كدام وادى رفته است !» .

۲۸ شهریور ۹۴

رتبه: 1

mehri37

امام باقر عليه السلام :امام على بن حسين عليه السلام دارايى خود را دوبار در راه خدا تقسيم كرد .

۲۸ شهریور ۹۴

رتبه: 1

mehri37

امام باقر عليه السلام :بر شما باد به صدقه دادن ! صبح زود صدقه بدهيد كه روى ابليس را سياه مى كند .

۲۸ شهریور ۹۴

رتبه: 1

mehri37

امام باقر عليه السلام :آن كه به خدا توكّل كند ، مغلوب نشود و آن كه به خدا توسّل جويد ، شكست نخورد .

۲۸ شهریور ۹۴