به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

.اي جاري در زلال انديشه، رضا(ع) اي جاي تو در ديده و در سينه، رضا(ع) ما را به جواز كربلايي بنواز اين است به دل عقده ديرينه، رضا(ع) ◼️شهادت امام رضا عليه السلام تسليت باد

۲۸ آبان ۹۶

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

بــا نــام رضــا بــه ســيــنــه ها گــل بــزنــيــد بــا اشــڪ بــه بــارگــاه او پــل بــزنــيــد فــرمــود كه هر زمــان گــرفــتــار شــديــد بــر دامــن مــا دســت تــوســل بــزنــيــد ...... اَلــــلــــّهُمــــَ صــــَلــــِّ عــــَلــــي عــــلــــي ابــــن مــــُوســــَي الــــِّرِضــــا الــــمــــَرُتــــَضــــي...

۲۸ آبان ۹۶

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

️ چرا به امام رضا (عليه السلام) انيس النفوس گفته مي شود؟؟؟ انيس النفوس به كسي گفته مي شود كه وقتي با او صحبت ميكني با جان و دل به تو گوش ميكند و راحت با افراد انس و الفت پيدا ميكند لذا در زيارتنامه ي تمام اهل بيت(عليهم السلام) آمده كه چون به زيارت رفتي بايست و بخوان... اما در زيارتنامه ي علي بن موسي الرضا (عليه السلام) آمده كه بالا سر حضرت بنشين و بخوان... چرا كه ايشان انيس النفوس اند و با جان و دل به حرفهايت گوش ميدهند... دلم از فرط گنه سنگ شده، كاري كن كه نفسهاي تو در سنگ، اثر خواهد كرد شهادت امام رضا (ع)تسليت بـاد

۲۸ آبان ۹۶

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

#امام_فیروزه‌ایی ِ من سلام ﺩﻝ ﻣﻦ ﺳﺨﺖ، ﻫﻮﺍﯼ ﺣﺮﻣﺖ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ... ڪﻪ ﺑﮕﯿﺮﻡ ﺗﺴــ〰ـــﺒﯿﺢ، ﺑﻨﺸﯿﻨﻢ ﯾڪ ﮔﻮﺷﻪ ﺩﻧﺞ ﺣــــــــــــــــــــﺮﻣﺖ ... ﺑﺸﻤﺎﺭﻡ ﯾڪ،ﯾڪ ... ﻭ ﺑﮕﻮﯾــــــــــــــــــــﻢ ﺍﺯ ﺩﻝ... ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ؏ﺎﺷﻖ ﺩﻟﺨﺴﺘﻪ ﺧﻮﻧﯿﻦ جگــــــــــرم... ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻥ ﺑﻨﺪﻩ ﺑﯽ ﻻﯾﻖ ﻭ ﺁﺷﻔﺘﻪ سرم... ﺩﻝ ﻣﻦ ! ﯾڪ ﺳﺠﺎﺩﻩ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻋﻄﺮ ﺧــ❥ـــﺪﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﺪ ... ڪﻪ ﺑﯿﻨﺪﺍﺯﻡ ؛ﺩﺭ ﺻﺤﻦ ﺣــــــــــﺮﻡ... ﺩﻭ ﺭڪﻌﺖ ؏ﺸﻖ ﺑﺨﻮﺍﻧﻢ آقــــــــــا... ﺩﻝ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ... ﺩﺳﺖ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺿــــــــــــــــــــﺮﯾﺢ ... ﮔﺮﻩ ﺍﻧﺪﺍﺯﻡ ﻭ ﺍﺯ ﻋﻤــــــــــﻖ ﻭﺟﻮﺩ... ﺍﺷڪ ﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ ٫ ﺟﺎﺭﯼ بڪنم ... ﺗﺎ ڪﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﯾﻪ ﺍﻣﻦ ﺣﺮﻣﺖ... ﻫﻤﻪ ﻏﻢ ﻫﺎﯼ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ٬ ﺧﺎﻟﯽ بڪــــــــــنم ...☘ #السلام‌علیڪ‌یا‌علی‌بن‌موسی‌الرضا ⏺❤⏺❤⏺❤⏺❤⏺❤⏺❤⏺

۲۸ آبان ۹۶

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

دلم شکسته، دلم را نمی خری آقا مرا به صحن بهشتت نمی بری آقا اگر چه غرق گناهم ولی خبر دارم تو آبروی کسی را نمی بری آقا چقدر خوبی و دل رحم و مهربان ، عاشق و در دقایق عمرم شناوری آقا همیشه از حرمت بوی مهر می آید شبیه باغ پر از گل معطّری آقا تمام دفتر شعرم فدای چشمانت که از تمام غزلهام بهتری آقا ولی بدون تو این شعر ها چه دلتنگند بدون نام تو اصلا چه دفتری آقا در اوج بی کسی ام در خیال من هستی تویی که یارترین یارو یاوری آقا #علی_اصغر_ذاکری

۲۸ آبان ۹۶

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

جز به دیدار حریمت دگرم مرهم نیست هیچکس به غیر شما بر دل من محرم نیست #سجاد_شاکری شهادت شمس الشموس امام الرئوف حضرت علی ابن موسی الرضا (ع)بر همگان تسلیت باد

۲۸ آبان ۹۶

رتبه: 25

✞LOVE ✞

یا علے ابڹ موسـے الرضـا مال ومنال وقیمٺ و شوڪٺ نخواستیم ازمحضر تـو غیر محبٺ نخواستیم باب الجواد و پنجره فولاد شاهدند ما ازڪسی بہ غیرتو حاجٺ نخواستیم #تسلیت_شهادتت

۲۸ آبان ۹۶

رتبه: 25

✞LOVE ✞

#شهادت_امام_رضا_ع تسلیت آمدم ای شاه ، پناهم بده خط امانی ز گناهم بده ای حَرمَت ملجأ در ماندگان دور مران از در و راهم بده...

۲۸ آبان ۹۶

رتبه: 25

✞LOVE ✞

هرچندحال و روز زمیـن و زمـان بد است یک تکه از بهشت درآغوش مشهد است حتی اگر به آخرخط هم رسیدہ ای آنجابرای عشق شروعی مجدد است شهادٺ امام هشتم امام رضا(ع)تسلیت باد

۲۸ آبان ۹۶

رتبه: 25

✞LOVE ✞

کوثر اشک من از ساغر و پیمانه توست دل آتش‌زده‌ام ، شمع عزاخانه توست نه خراسان که سماوات و زمین حائر توست دور و نزدیک ندارد دل ما زائر توست شهادت حضرت امام رضا (ع) تسلیت باد.

۲۸ آبان ۹۶