به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 2765

AvA...goli

بهترین روش برای گفتن دوست دارم فقط یه لبخنده... بخند! بخند!

دسته بندی: عاشقانه

۵ ساعت پیش

رتبه: 2765

AvA...goli

دکتر متعجب ماندکه این دیگر چه بیماریست دلم آهی کشید و گفت تو چه دانی هااااااان جواز رخصت بده درد درده عشقست

دسته بندی: عاشقانه

۵ ساعت پیش

رتبه: 3584

ahvazi

جز ڪوی تو ، دل را نبُوَد منزل دیڪَر گیرم ڪه بُوَد ڪوی دگر، ڪو دلِ دیڪَر..؟! #ظریف_اصفهانی

دسته بندی: عاشقانه

۱۱ ساعت پیش

رتبه: 2426

amir1390

جـان چـه کـار آیـد ...؟! اگـر پیــش تُــــو قُـربان نـشود ...!!! #مــولانـا

دسته بندی: عاشقانه

دیروز

رتبه: 2426

amir1390

❤️ ‏چشم وا کردم از تو بنویسم لای در باز و باد می‌آمد از مسیری که رفته بودی داشت موجی از انجماد می‌آمد ... #عليرضا_آذر

دسته بندی: عاشقانه

دیروز

رتبه: 23

✞LOVE ✞

پـاسبـان حَـرمِ دل شـده‌ام شب همـــــه شـب... تـا در ایـــن پَـــــرده جُـــــز انـدیـشه او نگـذارم... #حـافـظ

دسته بندی: عاشقانه

دیروز

رتبه: 23

✞LOVE ✞

به ساز من که می رقصی قیامت می کنی به به .. چه طوفانی به پا کردی قلم شاید تو هم مستی؟!؟ زمین مست زمان مست مخاطب مست شعرم شد بنازم دلبریهایت! قلم، الحق که تردستی....

دسته بندی: عاشقانه

دیروز

رتبه: 23

✞LOVE ✞

نه داوودم که حنجره‌ام را از گِلِ بهشت سرشته باشند نه از فرشتگانم که خِلقتم ابتدا به ساکن! سرشته از خاکِ همین خراب شده‌ام که در مرداب‌هایش شاداب‌ترین گُل جهان هم که بروید نامش پسوند مرگ را تا ابَدَالدهر یدک خواهد کشید

دسته بندی: عاشقانه

دیروز

رتبه: 23

✞LOVE ✞

. به هَر کُجا کِه می‌روَم همیشه می‌رسَم به تو بِبین چگونه می‌کِشی مَرا به مَسلخ خُودَم

دسته بندی: عاشقانه

دیروز

رتبه: 23

✞LOVE ✞

طبق قرار بین خودمان ... مهریه ی تو ... چند بوسه ی زیبا بود... بیچاره عموت ... بی خبر هی می گفت... ای بابا کی داده کی گرفته...

دسته بندی: عاشقانه

دیروز

رتبه: 23

✞LOVE ✞

تا برآید آفتاب از گوشه ی ایوان "تو" جان ناقابل فدای حضرت سلطان تو صد سلام ای بانیِ شعر و شراب و روشنی "صبح بخیر" ای کعبه ‌ی دل ها لب خندان "تو" ...

دسته بندی: عاشقانه

دیروز

رتبه: 23

✞LOVE ✞

هوا که سرد میشد میگفت: لباسِ گرم بپوش حالم که بد میشد آغوشش را میگشود غر که میزدم بی هیچ حرفی می‌بوسید .. مگر میشد دوستش نداشت .. ؟

دسته بندی: عاشقانه

دیروز

رتبه: 23

✞LOVE ✞

. مستی هر نگاه تو ، بِه زِ شراب و جامِ مِی کی زسرم برون شود ،یک‌نفس‌آرزوی تو...!!! #مولانا ‎‌‌‌‌‌

دسته بندی: عاشقانه

دیروز

رتبه: 7

خـѷراب روزگار

آنقدر به پای هم بمانید. که‌وقتی از خودتان پرسیدید: برایش چه کاری انجام دادم؟ دلتان فریاد بزند! میتوانستم بروم، اما تالحظه ی اخر، تاوقتی که جان داشتم برایش تپیدم.

دسته بندی: عاشقانه

دیروز