به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 192

bahar76

آغاز کنم کلام خود با حیدر در هر دم وبازدم مدد یاحیدر خلقی به جهان نبود لولا حیدر مردی به جهان نباشد الا حیدر چشمان خدابین علی عین الله لاحول و لاقوة الا بالله...

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵

رتبه: 192

bahar76

خورشید پیش گنبد این شاه زرد نیست هرکس که خاک پای علی نیست، مرد نیست یک شب میان صحن نجف داد می زدم: گشتم! نبود بهتر از اینجا نگرد، نیست

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵

رتبه: 85

Mahdizz

عید سعید غدیر خم، عید ولایت و امامت بر شما دوستان عزیز مبارک باد ایامتان شاد

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵

رتبه: 1182

mariyan

یاعلی گفتیم وعشق آغاز شد.. . عیدغدیرخم برهمگی مبارک

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵

رتبه: 253

دختری از دیار عشق

ﻋﻠﯽ ﺩﺭ ﻣﮑﺘﺒﺶ ﺻﺪ ﯾﺎﺱ ﺩﺍﺭﺩ ﻃﻼ ، ﯾﺎﻗﻮﺕ ، ﺩُﺭ ، ﺍﻟﻤﺎﺱ ﺩﺍﺭﺩ... ﻣﮕﻮ ﺳﻘﺎﯼ ﻟﺐ ﺗﺸﻨﻪ ﻣﺤﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺎﻟﻔﻀﻞ ﺍﺯ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺮﺍﺙ ﺩﺍﺭﺩ... ﻋﻠﯽ ﺫﮐﺮ ﯾﻞ ﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺣﯿﺪﺭ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ... ﮐﺘﺎﺏ ﻣﺮﺗﻀﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻭﺭﻕ ﺩﺍﺷﺖ ﻓﻠﻖ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﻭ ﺭﻧﮓ ﺷﻔﻖ ﺩﺍﺷﺖ... ﻫﻤﯿﻦ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺪﺱ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻣﻖ ﺩﺍﺷﺖ... ﻧﮕﺎﺭﻡ ﺯﯾﻨﺖ ﻋﺮﺵ ﺑﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺣﯿﺪﺭ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ... ﺍﮔﺮ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﮐﻪ ﯾﺎﺑﯽ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺮﺩﻣﺎﻥ ﺑﺎﺷﯽ ﮔﺮﺍﻣﯽ... ﺑﯿﺎ ﻭ ﺑﺮ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺸﯿﻦ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻦ ﻏﻼﻣﯽ ﮐﻦ ﻏﻼﻣﯽ... ﺑﺪﺍﻥ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﻣﺎ ﺷﺎﻩ ﺯﻣﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺣﯿﺪﺭ ﺍﻣﯿﺮﺍﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﺍﺳﺖ...

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵

رتبه: 1

mehri37

يا مولا ،قطره اي نيست که با لطف تو دريا نشود، سائلي نيست که از عشق تو شيدا نشود، ❤️ ️عيد سعيد غدير خم بر شما عزيزان مبارک. ️مثل هميشه بهترينها رو براتون ارزو دارم ، الهي که هميشه تنتون‌ سالم‌،لبتون خندون، حاجاتتون روا و عاقبتتون بخير باشد

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵

رتبه: 751

yas Hashemi

شبي در محفلي ذكر علي بود..
شنيدم عارفي فرزانه فرمود..
اگر آتش به زير پوست داري..
نسوزي گر علي را دوست داري..
عید غدیر مبارک.

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵

رتبه: 751

yas Hashemi

شكرخداكه نام علی دراذان ماست/ ماشیعه ایم وعشق علی هم ازآن ماست/ ازیاعلی زبان ودهان خسته کی شود/اصلازبان برای همین در دهان ماست/ماشیعه زاده ایم وخداراهزارشكر/ این شیعه زادگی شرف خاندان ماست/عیدغديرمبارک

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵

رتبه: 751

yas Hashemi

ﻋﻠﻰ ﺩﺭ ﻋﺮﺵ ﺑﺎﻻ ﺑﻰ ﻧﻈﯿﺮ ﺍﺳﺖ / ﻋﻠﻰ ﺑﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﻭ ﺁﺩﻡ ﺍﻣﯿﺮﺍﺳﺖ / ﺑﻪ ﻋﺸﻖ ﻧﺎﻡ ﻣﻮﻻﯾﻢ ﻧﻮﺷﺘﻢ / ﭼﻪ ﻋﯿﺪﻯ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺯ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺍﺳﺖ؟ ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺮهمگان مبارک

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵

رتبه: 1

mehri37

چـون نسخـه ے جـرم مـا بـه هـم پيـچيدنـد بـردنـد بـه ميـزان عمـل سنجـيدنـد بيـش از همـه ڪـَس گنـاه مـا بـود ولـي مـا را بـه محـبت علي (؏) بخشـيدنـد‌‌ ♡عيد غدير مبارڪ♡

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵

رتبه: 1

mehri37

نام علي : عدالت — راه علي : سعادت — عشق علي : شهادت ذکر علي : عبادت — عيد علي : مبارک

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵

رتبه: 1

mehri37

از فرط گنه جهان ما شد تاريک اي کاش خدا براي عرض تبريک در عيد غديرخم به نور صلوات عيدي بدهد فرج نمايد نزديک

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵

رتبه: 1

mehri37

عيداست وهوا شميم جنت دارد نام خوش مرتضي حلاوت دارد باعطرگل محمدي وصلوات اين محفل ماعجب طراوت دارد عيد غدير خم مبارک باد. سلام شبتون بخير دوستان عزيزم

دسته بندی: عید غدیر

۳۰ شهریور ۹۵