به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 936

AVA GOli

هزاران معجزه میان آسمان و زمین معطل است دستی باید تا معجزه ها را فرود آورد

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۲۳ بهمن ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

حکایت.... شخصی به دارالحکومه رفت و گفت: از کسی پولی طلب دارم که پس نمیدهد... گفتند: آیا شاهدی هم داری؟؟؟ گفت: خدا گفتند: کسی را معرفی کن که قاضی او را بشناسد...!!!

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۲۳ بهمن ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

خطاب به دلواپسان بــد لـبـاســی یــک زن "#دل"را مــی‌بـــرد. پـس چــرا بــی لـبـاســـی بیـچـارگــان #وجـــدانت را نمــی‌بــــرد؟

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۱۹ بهمن ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

خسـتــــــــــم خـــــــــــــــدا ۞ از مجـازے خستـــــم➣ اَز آدمـایے ڪه مارو واس خودمون نمیخان خستـــــــــــــــم➣ از منـے ڪه زود وابستـه میشـم خستـــــم ➣ از حرفاے تڪرارے خستـــــم ➣ از عشقـایی ڪه فقط اسمشـ عشقـه خستـــــم ➣ از ایـن دنیـا با دروغاش خستـــــم از احساســـــم که دیگه ندارمـش خستـــــم ➣ از منـه بـی غرور خستـــــم ➣ از آدمـاے مغـرور خستـــــم ➣ از دوست دارماے الکـــــی خستـــــم

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۱۷ بهمن ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

کچل کُن... برو بالا شهر... همه فکر میکنن مُد ِ ...! برو وسط ِ شهر... فکر میکنن سربازی... "بیا" پایین شهر... همه فکر میکنن زندان بودی...!!! این همه اختلاف... فقط در شعاع ِ چند کیلومتر.....! مردم آنطور که تربیت شده اند میبینند از قضاوت مردم نترس.....  

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۱۲ بهمن ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

‏تـو ایـراטּ میتـونـی ادا روشنفڪری و اهـل مطـالعـه بـودن رو فقـط بـا ڪافـه رفتـن و قهـوه و سیـگـار ڪشیـدن در آورد بـدون اینڪـه سـالـی یـه ڪتـاب خـونـد. چــہ زیـبـا :|

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۰۸ دی ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

‏جهان ســـــوم یعنی جاییکه از خواهـــــــرت انتظار حـــــــضرت فاطمه بودن داری و از دوست دخــــــترت انتظار الکــســیس تگـــــزاس بودن #❤❤❤...

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۰۴ دی ۹۷