به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 1359

Ghazal

چقد خنده داره که یه ساعت خلوت با خدا طولانی و طاقت فرسا ست ولی نود دقیقه بازی فوتبال مث برق و باد میگذره و چقد خنده داره که شایعات روزنامه رو به راحتی باور میکنیم ولی سخنان خدا رو به سختی باور میکنیم یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناسره بفروخته بود

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۲۴ مرداد ۹۶

رتبه: 1675

alirahab

کینه مثل این است که زهری را بنوشی و امیدوار باشی دشمنانت را بکشد! از بدیها دوری کن...

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۲۳ مرداد ۹۶

رتبه: 1675

alirahab

به خاطر بسپار: ما، تار و پود بدبختی را خود می بافیم و نام آن را می گذاریم : سرنوشت.

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۲۳ مرداد ۹۶

رتبه: 35

کوثر میرفندرسکی

به حساب خیال بافی ام مگذار اما ستاره ای دارم در تاریکترین شب ها فقط خواستم بدانی که میتوان دلخوش کرد به چراغ های کوچک یک هواپیما !

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۲۱ مرداد ۹۶

رتبه: 1359

Ghazal

####### Ghazal Afshar ####### پشت تموم داشته ها خدایی هست که وجودش جبران تموم نداشته هاست. ####### Ghazal Afshar #######

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۲۰ مرداد ۹۶

رتبه: 1359

Ghazal

####### Ghazal Afshar ####### جاده ي خوشبختي در دست تعميره ! دور بزن برگرد اين اسمش تقديره! ####### Ghazal Afshar #######

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۲۰ مرداد ۹۶

رتبه: 1359

Ghazal

########### به سایه ام نگاه کردم ... دست به کمر ایستاده بود ؟ طاقت نیاوردم .. گفتم تو هم از پشت خنجر بزن ... ! گفت خنجر نیست .. پیر شدم سال هاست دنبالت دویدم .... ######## Ghazal Afshar ########

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۲۰ مرداد ۹۶

رتبه: 35

کوثر میرفندرسکی

ای پیک راستان خبر یار ما بگو احوال گل به بلبل دستان سرا بگو ما محرمان خلوت انسیم غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو . . . اللهم عجل لولیک الفرج

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۲۰ مرداد ۹۶

رتبه: 1359

Ghazal

اگر توانم باشد که یک دل را از شکستن باز دارمبه بیهودگی زندگی نخواهم کرداگر یارای آن داشته باشم که یک تن را از رنج برهانمیا دردی را تسکین بخشمیا انسانی تنها را یاری کنمکه دیگر بار بسوی شادی باز گرددبه عبث زندگی نخواهم کرد

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۱۶ مرداد ۹۶

رتبه: 1359

Ghazal

میتوان زیبا زیست…نه چنان سخت که از عاطفه دلگیر شویم،نه چنان بی مفهوم که بمانیم میان بد و خوب!لحظه ها میگذرندگرم باشیم پر از فکر و امید…عشق باشیم و سراسر خورشید…

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۱۶ مرداد ۹۶

رتبه: 1359

Ghazal

 جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی،باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشته ای …"پس نیکی را بکار،بالای هر زمینی…و زیر هر آسمانی….برای هر کسی... "تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت!!که کار نیک هر جا که کاشته شود به بار می نشیند …اثر زیبا باقی می ماند،حتی اگر روزی صاحب اثر دیگر حضور نداشته باشد

دسته بندی: فلسفه و حکمت

۱۶ مرداد ۹۶