به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 347

گروه بهتا

نفرین به توی نامرد که با زیباترین نقاب به چهره رفیق در آمدی نفرین بر آن مرامی که اینگونه به اعتمادم خیانت کرد.

دسته بندی: نامردی

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

برای خیانت ، هزار راه هست ، اما هیچ کدام به اندازه تظاهر به دوست داشتن کثیف نیست !

دسته بندی: نامردی

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

عشق اون نیست که در اوج رابطه ، پاک بمونی ، عشق اونه که در اوج اختلاف ، خیانت نکنی . . . !

دسته بندی: نامردی

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

همه گفتن:عشقت داره بهت خیانت می کنه! گفتم:می دونم! گفتن:این یعنی دوستت ندارهاااا! گفتم: می دونم! گفتن:احمق یه روز میذاره میره تنها میشی ! گفتم:می دونم! گفتند:پس چرا ولش نمی کنی..؟! گفتم:این تنها چیزیه که نمی دونم….

دسته بندی: نامردی

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

اینجا زمین است ، زمین گرد است ! تویی که مرا دور زدی ….. فردا به خودم خواهی رسید !!!! حال و روزت دیدنیست….

دسته بندی: نامردی

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

انسان ،حرفیست زده می شود خوانده می شود ترانه می شود ، به یاد می ماند … گاهی ناله ایست تنها خاک خوب می فهمدش ….

دسته بندی: نامردی

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

چقدر پابند بودن سخت است وقتی خیانت درب تمام خانه های شهر را میکوبد …

دسته بندی: نامردی

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

همیشه سکوتم به معنای پیروزی نیست گاهی سکوت میکنم تا بفهمی چه بی صدا باختی . . .

دسته بندی: نامردی

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

چه داروی تلخی است ، وفاداری به خائن صداقت با دروغگو و مهربانی با سنگدل . . .

دسته بندی: نامردی

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

نمی بخشمت ولی فراموشت می کنم همیشه به همین سادکی از ادمای بی ارزش می گذرم . . .

دسته بندی: نامردی

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

به نامردی نامردان قسم جانا که نامردی که نامردان خجل گشتند از بس که تو نامردی . . .

دسته بندی: نامردی

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

نمیتونم ببخشمت / دور شو برو نبینمت تیکه ای بودی از دلم / گندیدی و بریدمت . . .

دسته بندی: نامردی

۰۶ شهریور ۹۳