به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 1287

alirahab

از عرش خدا بانگ منادے آمد یعنے کہ زمان عیش وشادے آمد نور دل حضرت جواد آمده است میلاد امام دهم هادے (ع) برهمہ عاشقانش مبارک باد'

۱۴ شهریور ۹۶

رتبه: 415

ali mohammadi

امشب به شبستان ولایت قمر آمد خورشید جمالات خدا جلوه‌گر آمد طوبـای تمنـای رضـا را ثمـر آمد در بیت رضا بـاز رضای دگـر آمد میـلاد جـواد ‌بـن جـواد بـن جـواد است این باب مراد است مراد است مراد است خیزید که امشب شب شادی و سرور است خیزیـد کـه میــلاد تجلی گــه نــور است هر لحظه هزاران شب شوق و شب شور است از پـا ننشینیـد شـب صبـح ظهــور است رخسـار خداونـد، عیان آمده امشب یا باز، محمّد به جهان آمده امشب؟ این موهبت و لطف خداداد، مبارک بر آل محمّـد شـب میـلاد، مبارک این عید بود بر همه اعیاد، مبارک میـلاد جـواد بـن ‌رضا بـاد، مبارک جود و کرم و لطف حق آغاز شد امشب قرآن به روی دست رضا باز شد امشب سـر تـا بـه قدم آینـۀ حسن خدایی کارش ز همه خلق جهان عقده‌گشایی جان همگـان در قـدمش باد فدایی جود آمـده بـر درگـه او بهـر گدایی در وسعـت ملـک ازلـی نـور ببینید ای چشم بد از ماه رخش دور! ببینید ای ماه رجب بوسه بزن بر سر و رویش ای مهر ببـر سجده به خاک سر کویش ای لیلۀ قـدر این تـو و این طرۀ مویش ای خلـق خـدا روی بیـارید بـه سویش این باب کرم، باب دعا، باب مراد است والله جواد است جواد است جواد است

۱۹ فروردین ۹۶

رتبه: 1674

مجتبی نظری

امشب رضويون همه شادنددل در حرم رضا نهادند همهعيدى ولادت از پدر مى‏ گيرندخشنود ز مقدم جوادند همه«تولد امام جواد (ع) برشما مبارک باد» 

۱۹ فروردین ۹۶

رتبه: 1674

مجتبی نظری

برخيز به شادى، گه برخاستن استچون شادى امشب ز گنه تاختن استامشب شب ميلاد تقى هست و شبعيدى ز جواد و اهل بيت خواستن است«تولد امام جواد (ع) برشما مبارک باد» 

۱۹ فروردین ۹۶

رتبه: 1

❤░m░e░h░r░i░❤ asl

در بغل امشب یکى قرص قمر دارد رضا بر زبان شکر خداى دادگر دارد رضا بارگاه زاده موسى چراغان مى شود در حریمش جشن،میلاد پسر دارد رضا میلاد امام محمد تقی (ع) مبارک باد.

۱۸ فروردین ۹۶

رتبه: 5

SAAM

امشب رضویون همه شادند دل در حرم رضا نهادند همه عیدیِ ولادت از پدر میگیرند خشنود ز مَقدَمِ جوادند همه تولد امام جواد(ع)مبارک...

۳۰ فروردین ۹۵

رتبه: 5

SAAM

امام جواد (ع): هر کس برادرش را پنهانی پند دهد ، ‌او را آراسته است و هر که او را آشکارا موعظه کند ، ‌بدنام و بی آبرویش کرده است...

۳۰ فروردین ۹۵

رتبه: 198

bahar76

یا امام جواد ع ... هم سما مرهون لطف بی زوالت هم زمین هم عرب مدیون جود بی مثالت هم عجم هم جوادبن جوادبن جوادی وقت جود هم کریم بن کریم بن کریمی در کرم

۳۰ فروردین ۹۵

رتبه: 198

bahar76

انبیاء جمله جوادند ولیکن ز جواد جود را جلوه تابنده تری داده خدا ولادت گل پسر امام رضا(ع) برشیعیان مبارک

۳۰ فروردین ۹۵