به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 5455

Raha saeide

وقتی یکیودوست داری اشکشو درنیار بااشکاش ازچشماش میوفتی ازش فاصله نگیر اگه سردشه دیگه درست نمیشه باهاش قهرنکن بی توبودن رو یادمیگیره دعواش نکن میره پشته یکی دیگه قایم میشه اون ادم پناهش میشه اگه دوستش داری همونجوری ک هست دوستش داشته باش سعی نکن عوضش کنی اگه دوستش داری اشتباهشو ب روش نیارادم جایزو الخطاست...... اگه دوستش داری تواوج بدیهاو تلخیهاو سختیها ازاغوشت بیرونش نکن ...... بزار یادبگیره دنیاش،زندگیش همون اغوشیه که توشه! نذاربره جای دیگه ازدست توگریه کنه اوموقعس که دیگه تو توی قلبش جایی نداری .... :)

دسته بندی: کردی

۱۷ اردیبهشت ۹۶

رتبه: 122

nasrin.

اگر غصه روزگار خواس بکه پیرت خورم بکه تا بکم ویرت تا بوم وَه رفیق بهتر له گیانت نیلم جا بگره غم دَه میرکانت هم بومه برات هم دوس گیانی تا لذت بری لی دنیای فانی.  

دسته بندی: کردی

۱۱ مهر ۹۵

رتبه: 122

nasrin.

خوشا وَ اوسا ، جممان جم بیو چوخمان چاخو ، چایمان دم بیو الآن غریبو، دلمان گیریاس دسمان وَ دس، دوس خاص بریاس.

دسته بندی: کردی

۱۱ مهر ۹۵

رتبه: 1460

Reza Dastan

نیگایەڪی میهرە‌بانی تۆ بەسە‌ تا من هه‌ست بڪه‌م لە‌ هیچ شتێڪم ڪه‌م نییه‌ !!

دسته بندی: کردی

۱۴ شهریور ۹۵

رتبه: 375

bye bye

بحری غم شپولی نیه شوی جدایی بیانی نیه خوش ویستی توش کوتایی نیه... معنی: اقیانوس غم موجی نداره شب جدایی قادر به بیان نیست دوست داشتن تو پایانی نداره

دسته بندی: کردی

۱۴ شهریور ۹۵

رتبه: 375

bye bye

ئنیرم بوتو گولی سه ر کانی پیش که شت ئه کم چونکه زور جوانی

دسته بندی: کردی

۱۴ شهریور ۹۵

رتبه: 2919

hami24

گلايه وةتةن ئةمرِوَ هةمه ليَت گلايه دةبينـی چوَنـه و نيـه سةدايه هةلَمی ئارةقم که وا هةور ديَنیَ له کوَلَمه ئةتلَةس کوَمةک خودايه بةزينـم نيـه چوون وا له کـاوةم ئيَـسته سةختـی له دلَـم پةنايـه شوانم بوَيه داييـم عاشق نةييـم چون له سةختی دا سةد نةواييـه شوانه نةترسی دةوران و فةلَةک بوَيـه شـةوو رِوَژ وا به تةنيايـه وةتةن دةزانی بة دلَـةی کلَولَـم بوَچی بیَ قةدرة و لات بیَ بةهايه وا بیَ پةردةيه و رِوونة و ئاشکرا قةومی من پرِ له ئةرکة و جةفايه کورد وشيارة و ئاگا ، خاس بزانه دةيشکيَنـیَ زوولَمـی هةر قةوايـه گةر ئمرِوَ هةر کةس خوَی بناسیَ لـه دةروونا جيَـی بخـا سةودايـه هيممةت و غةيرةتی کوردی ئازا کوردستانـی ئةمرِوَ هـةر ئاوايـه (شوان)

دسته بندی: کردی

۲۹ مرداد ۹۵

رتبه: 2919

hami24

دڵم تەنگە وەکوو خونچەی دەمی تۆ سەرم گێژە لە گێژی پەرچەمــــی تۆ دڵ و گیان و ژیانــــــــم دا بە ماچێــک وتت پێک نایە زۆری مـــن کەمــــی تۆ لە چەشنی ئاگرن کوڵمی گەشی تۆ لە مار ئەسـتەمترن پرچی ڕەشـــی تۆ بڵێم وەک چی دەچی، هەرگوڵ دەزانم لە گوڵ ناسکترە ناســک لەشــــی تۆ لە گوارەی پڕپەرەنگ دڵ پڕپەرەنگـــــم چەماوی بەژن و باڵای شۆخ و شەنگم لە سەر سینگی سپی چاوم سپی بوون لە تاوی زەردە لیمـــۆت زەردە رەنگـــــــم مامۆستا هەژار

دسته بندی: کردی

۲۹ مرداد ۹۵

رتبه: 2919

hami24

هایده ناو دلم تا دنیا دنیاس، اراقسمم شاهدم خداس، تقلا نکه له دلم درچید، هایده خاطرم هرکوره بچید.

دسته بندی: کردی

۲۹ مرداد ۹۵

رتبه: 2919

hami24

من درياي بي ره نگ/تو ئاسماني گه ش شينايي تويه/ گرتوومه باوه ش

دسته بندی: کردی

۲۹ مرداد ۹۵

رتبه: 2919

hami24

ه مردم من ئه گه ر ئه مجاره بی تو نه چم شه رت بی،هه تا ئه م خواره بی تو ده رونم خالییه،وه ک نه ی ده نالی هه واریکی چ پر هاواره بی تو بیناییم کویره،هه لنایی به رووی که س موژ ه م یه ک یه ک ده لیی بزماره بی تو

دسته بندی: کردی

۲۹ مرداد ۹۵

رتبه: 2919

hami24

چنی غمگین،چنی دلگیر پاییز گلومه بغض غم میگیره پاییز غروبی سیر ا داغش گیره کردم که گلباخی ا باغا میره پاییز

دسته بندی: کردی

۲۹ مرداد ۹۵

رتبه: 2919

hami24

فدای خماری چاویل کالد & فدای و تنیا نیشتن ناو مالد هم نفس هم دوس هم کل کسمی & له دار دنیا هر خود بسمی دارو آرام بخش درد و دلمی & بوسان تازه پر له گلمی

دسته بندی: کردی

۲۹ مرداد ۹۵

رتبه: 2919

hami24

یادت وه ک گوواله هه وریکی سپی به ئاسمانی تاریکی دلما راده بووری، ره گه کانم،یه ک یه ک له شه پؤلی گولاوی سه رشار ده بن

دسته بندی: کردی

۲۹ مرداد ۹۵