به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

ﮔُـــﻔﺘﻨﺪ ﭼِـــﻨﯿﻨﯿﻢ ﻭ ﭼُـــﻨـــٰﺎﻧﯿﻢ ﺩَﺭﯾﻐـــٰﺎ... ﺍﯾﻨﻬـــٰﺎ ﻫَﻤﻪ لاﻻﯾﯽ ﺧﻮﺍﺑـــٰﺎﻧﺪﻥ ﻣـــٰﺎ ﺑـــﻮﺩ! ﺍِی کـــٰاﺵ ﺩَﺭِ ﺩﯾـــﺰﯼ ﻣـــٰﺎ ﺑـــٰﺎﺯ ﻧـــِﻤﯽ ﻣـــٰﺎﻧﺪ... ﯾـــٰﺎ ﮐـــٰﺎﺵ ﮐِـــﻪ ﺩَﺭ ﮔُـــﺮﺑﻪ ﮐَـــﻤﯽ ﺷَـــﺮﻡ و حَــــیـــٰا بود! . . . ✖❌...Maryam...❌✖

۱۴ دی ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

اين پست انقدر قشنگ بود منم گذاشتم نگاه همه به پرده سینما بود. (جشنواره فیلم های 10دقیقه ای ...) اکران فیلم شروع شد. شروع فیلم: تصویر سقف یک اتاق بود... دو دقیقه از فیلم گذشت چهار ديقه ديگر هم گذشت هشت دقیقه ی اول فیلم تنها تصویر سقف اتاق بود! صدای همه درآمد. اغلب حاضران سالن سینما را ترک کردند. طرف ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین و به یک كودك معلول قطع نخاع خوابیده روی تخت رسید.. جمله زیرنویس فیلم: این تنها 8 دقیقه از زندگی این انسان بود و شما طاقتش را نداشتید. پس قدر زندگیتان را بدانید!

۰۹ دی ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

ﺩﻭﺩ ﺍﮔﺮﺑﺎﻻ‌ﻧﺸﯿﻨﺪ…ﮐﺴﺮﺷﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ… ﺟﺎﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﮕﯿﺮﺩ…ﮔﺮﭼﻪ ﺍﻭﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﺍﺳﺖ… ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ…ﻫﺮﺩﻭ ﺩﻋﻮﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ… ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻻ‌ﯾﻖ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮﯾﺴﺖ؟ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻ‌ﺩ ﺍﺯﯾﮏ ﮐﻮﺭﻩ ﻣﯽ ﺍﯾﻨﺪ ﺑﺮﻭﻥ… ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻌﻞ ﺧﺮﺍﺳﺖ.. ﮔﺮﺑﺒﯿﻨﯽ ﺗﺎﮐﺴﺎﻥ ﺑﺎﻻ‌ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪﺻﺒﺮﮐﻦ.. ﺭﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﮐﻒ ﻧﺸﯿﻨﺪ..ﻗﻌﺮﺩﺭﯾﺎ..ﮔﻮﻫﺮ ﺍﺳﺖ… •

۲۶ آبان ۹۷