به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 3537

FATEH 7122

♥ طلوعِ خورشیــد که ملاک صبــح بودن نیست... خورشیـدِ من از پشت"پلکهای تــو " طلوع میکند... سلام فاتح صبح ات بخیر ... ‌

دسته بندی: 13 به در

۲۲ شهریور ۹۸

رتبه: 3537

FATEH 7122

فاتح قلب و جونم من یواشکی دوستت دارم ... نه علکی ... قلب و جونم رو فدایت میکنم راستکی ...

دسته بندی: 13 به در

۲۱ شهریور ۹۸

رتبه: 1565

چشم انتظار...

تو لیاقت " بهار " را نداری همان بهتر که به پائیز بیندیشی ... بتاریخ پنج شنبه ۱۴ آبانماه ۱۳۷۷

دسته بندی: 13 به در

۰۱ شهریور ۹۸

رتبه: 1565

چشم انتظار...

. . آغـوش مـن جز جای تـو جای هیچکس نیست صدایم کـن تـا ببیـنی وجودم جز تو بدهکار هیچکس نیست هر چه دارم از تــو دارم حتی همین نفسم قلب و جانم به پیشکش و " قربانت " ، جـان که قـابل نیست キフ

دسته بندی: 13 به در

۲۱ مرداد ۹۸

رتبه: 1565

چشم انتظار...

❤ هـــوای دلــم را داشــته باش ... این دل بیـقــــرار هــــر دم هــــوای با تــــو بـودن میکــــند ... キフ

دسته بندی: 13 به در

۱۶ مرداد ۹۸

رتبه: 1565

چشم انتظار...

♥ به چه تشبیه کنم ، قامت زیبای تـــو را... چه نهم نام تـــو و ، چشم فریبای تـــو را...  چه بگویم ز دو ابروی تـــــو ، ای دلبر کم... به چه تفسیر کنم سیرت وسیمای تـــو را... تــوچه کردی که دلم خسته وبیحال تــو شد... تــو که هستی که تمام دل مـن ، مال تــو شد... به گمانم که تـــو آن ، قاتل بی رحم منی... بخـــــــــــدا عـــشـــق مــــنـی ... تـــــوگل اندر چمنی... صنما ، یاسمنی.... قـوت قلب منی... تـــــوهمه هست منی... گرمی، دست منی... تـــــــو همه راز منی ... نغمه ساز منی ... دلبر ناز منی ... و . . . مـــــدام دل تـــــو را میطلبـد دیــده تــــــو را میخواهــــــد . . .

دسته بندی: 13 به در

۰۹ مرداد ۹۸

رتبه: 1565

چشم انتظار...

♥ عــزیــزم . . . ای شیرین ترین شیرینی دنیاااا ... این تنها راهـه میدانم چطور این اشتباه وحشتناک که باعث سقوط ما شده است را درست کنم مهم نیست چه چیز پیش روی ماست چرا که زندگی سرشاری در گذشته داشته ام که بهترینشان ... آن چند ساعت شیرین اندک با تــــــــو بود زمانی بهت گفتم که جانم را در گروی ملت دونفره ی مان میگذارم و در آنجا سکنی می گزینم حتی در مرگ وقتی مرا در آغوش گرفته ای گویی که در بهشت قرار دارم به زودی زمان آن میرسد تا آن گــرو را پیش خود نگاه داری ، و من از این فکر مسرور میشوم ، که حواس پرتی های زمینی دیگر نمی توانند مزاحم وقف ابدی من و تو بشوند از این لحظه به بعد ملت دونفره ی ما ... تنها کشوری هست ، که می شناسم ...

دسته بندی: 13 به در

۰۵ مرداد ۹۸

رتبه: 1565

چشم انتظار...

♥ ببخش مـــرا... اگر کمم اگر کوتاهم و بریده بریده اگر زبانم گاهی دورت نمیگردد،مرا ببخش! اگر تلخم، اگر پر از جای خالی، اگر نمی بینم آنچه زیباست و نمی شنوم انچه فریاد است! ببخش که پرم از اگر ها،اما ها،شاید ها! ببخش که در الفاظ حیرانم و نمی یابم عطر ترنج را! مرا ببخش که خسته ام که کودکم که زورم نمیرسد به احساست! که اینجایم،که آنجایی،که سفری با تــو در پیش نیست! مرا ببخش که پرم از حرف های اضافه!! مرا ببخش که دوست داشتنت را از یاد نمی برم... مـرا ببخش که مصیبت ام ... که نفس نمی کشم! که می میرم! مرا ببخش که یک دیوانه ی عاقلم که یک عاقل دیوانه ام..! مرا ببخش که هنوز یک عاشقم . . .

دسته بندی: 13 به در

۳۱ تیر ۹۸

رتبه: 1565

چشم انتظار...

بهترین چیز رسیدن به نگاهی است که از حادثه عشق تر است چرا تو جلوه ساز این بهار من نمی شوی   چرا تو جلوه ساز این بهار من نمی شوی چه بوده آن گناه من که یار من نمی شوی بهار من گذشته شاید شکوفه جمال تو شکفته در خیال من چرا نمی کنی نظر به زردی جمال من بهار من گذشته شاید تو را چه حاجت نشانه من تویی که پا نمی نهی به خانه من چه بهتر آن که نشنوی ترانه من نه قاصدی که از من آرد گهی بسوی تو سلامی نه رهگذاری از تو آرد گهی برای من پیامی بهار من گذشته شاید غمت چو کوهی به شانه من ولی تو بی غم از غم شبانه من چو نشنوی فغان عاشقانه من خدا تورا از من نگیرد ندیدم از تو گر چه خیری بیاد عمر رفته گریم کنون که شمع بزم غیری بهار من گذشته شاید چرا تو جلوه ساز این بهار من نمی شوی چه بوده آن گناه من که یار من نمی شوی بهار من گذشته شاید شکوفه جمال تو شکفته در خیال من چرا نمی کنی نظر به زردی جمال من بهار من گذشته شاید

دسته بندی: 13 به در

۲۷ تیر ۹۸

رتبه: 1565

چشم انتظار...

♥ به چه تشبیه کنم ، قامت زیبای تــو را... چه نهم نام تو و ، چشم فریبای تـــو را...  چه بگویم ز دو ابروی تو ، ای دلبر کم... به چه تفسیر کنم سیرت وسیمای تــو را... تـــوچه کردی که دلم خسته وبیحال تــــو شد... تــــو که هستی که تمام دل مــن ، مال تـــو شد... به گمانم که تـــــو آن ، قاتل بی رحم منی... بخـــــــــدا عشق منی... تــــــــــوگل اندر چمنی... صنـــمـا ، یاســــمـنـی.... قــــــوت قــــلب مـــنی... تـــــــوهمه هست مـنی... گــــــرمی، دست منی... تـــــــــو همه راز منی..... نغــمـه ســـــــاز منی.. دلــــــــبـر نـاز منی... و . . . مـــــدام دل تـــــو را میطلبـد دیــده تــــــو را میخواهــــــد . . .

دسته بندی: 13 به در

۱۶ تیر ۹۸

رتبه: 1565

چشم انتظار...

خـــــدایاااا دلـتـنـگ بـودن قــلب مـــا را به فـــاتــح قــلبـمـان بــرســـان . . . شـایـد تـــو کـمـک کـنـی و عزیز دل مان هـمـت ...

دسته بندی: 13 به در

۰۱ تیر ۹۸