به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 250

monerih

کاش دور و بر ما این همه دلبند نبود و دلم پبش کسی غیر خداوند نبود آتشی بودی و هروقت تو را می دیدم مثل اسپند دلم جای خودش بند نبود مثل یک غنچه که از چیده شدن می ترسید خیره بودم به تو و جرات لبخند نبود هرچه من نقشه کشیدم به تو نزدیک شوم کم نشد فاصله؛ تقصیر تو هر چند نبود شدم از درس گریزان و به عشقت مشغول بین این دو چه کنم نقطه ی پیوند نبود مدرسه جای کسی بود که یک دغدغه داشت جای آنها که به دنبال تو بودند نبود بعد از آن هر که تورا دید رقیبم شد و بعد اتفاقی که رقم خورد خوشایند نبود آه ای تابلوی تازه به سرقت رفته! کاش نقاش تو این قدر هنرمند نبود

دسته بندی: دوستانه

دیروز

رتبه: 250

monerih

من نه عاشق بودم !! و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من!! من خودم بودم و یک حس غریب که به صد عشق و هوس می ارزید من خودم بودم و هر پنجره ای که به سرسبزترین نقطه بودن وا بود و خدا می داند بی کسی از ته دلبستگیم پیدا بود من نه عاشق بودم و نه دلداده به افکار پلید من به دنبال نگاهی بودم که مرا از پس دیوانگی ام می فهمید... !!!!

دسته بندی: دوستانه

دیروز

رتبه: 250

monerih

زندگی وقت کمی بود و نمیدانستیم همه ی عمر دمی بود و نمیدانستیم حسرت رد شدن ثانیه های کوچک فرصت مغتنمی بود و نمیدانستیم تشنه لب، عمر بسر رفت و به قول سهراب آب در یک قدمی بود و نمیدانستیم

دسته بندی: دوستانه

دیروز

رتبه: 250

monerih

ارتباطی ساده و بی دردسر می‌خواستی رازداری مطمئن از هر نظر می‌خواستی عاشقی با چشم و گوش بسته منظور تو بود؟ یا غلامی گیج و لال و کور و کر می‌خواستی؟ بوسه نه!همخوابه نه!حتی قراری ساده نه! دفتری از خاطرات بی‌خطر می‌خواستی! سن من از این ادا اطوارها دیگر گذشت! مردِ کامل بودم اما تو پسر می‌خواستی! گفته بودم کار من عمری شبیخون بوده است! از من اما جنگجویی بی‌جگر می‌خواستی! عذر می‌خواهم!بلانسبت!ولی با این حساب احتمالاً جای خاطرخواه ‘خر می‌خواستی !!!

دسته بندی: دوستانه

دیروز

رتبه: 25

✞LOVE ✞

مرو راهی که. با ریگی بلغزی مشو بیدی که با بادی بلرزی تورا قدر، و تو را قیمت گران است. مکن کاری که یک ارزن نه ارزی.

دسته بندی: دوستانه

۲۶ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

دوستت دارم چه بیرحمانه باور کن عزیز! عاشقم یک عاشق دیوانه باور کن عزیز ! گرچه هر شب کار من گریه ست دلواپس نباش رو به راهم باز خوشبختانه باور کن عزیز ! رو به راهی که شبی با خود تو را تا دور برد رو به راهی که مرا ویرانه.. باور کن عزیز ! لب مربا، چشم عسل، خامه بناگوش منی چیده ام با یاد تو صبحانه باور کن عزیز ! چای می ریزم برایت گرچه پیشم نیستی جای تو خالی ست در این خانه باور کن عزیز ! بغض کرده گوشه این آغوش مانتوی تو را باز این پیراهن مردانه باور کن عزیز ! گاه من، من نیستم در آینه شاید تویی لرز دارد هق هق این شانه باور کن عزیز ! گل چنان هستی که تا نام تو را می آورم می نشیند بر لبم پروانه باور کن عزیز ! نه ! نمی گیرد کسی جای تو را در سینه ام تا ابد هستی یکی یکدانه باور کن عزیز !عاقبت یک روز می آیی که دیگر نیستم اشک شاید.. شکوه آید اما نه، باور کن عزیز !

دسته بندی: دوستانه

۲۶ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

“ربنا آتنا ” نگاهش را * آن دو تا گرگ دل سیاهش را “و قنا “من عذاب شبهایی که نبینیم روی ماهش را … و از آن عطر در گریبانش و از آن موی نیمه عریانش … و از اینکه خدای نا کرده گم کند توی شهر راهش را … و از آن فلفل سیاهی که روی لب های آتشین دارد … و از آن قامتی که پیشش سرو به زمین می زند کلاهش را … و از آن دامنی که کوتاه است و از آن بوسه ای که دلخواه است و از آن چشم های خونریزی که به جنگ آورد سپاهش را … و از آن دلبر جسوری که و از آن موی لخت بوری که حلقه انداختست جوری که : می کشد روی دار شاهش را … و از آن لحظه ای که خواب شده نفسش مثل عطر ناب شده … آنقدر آیه ی عذاب شده … که نپوشانده شیخ آهش را … و از اینکه مرا بغل نکند در خودش مثل قند حل نکند و به کام دلم عسل نکند و کند کار دلبخواهش را …

دسته بندی: دوستانه

۲۶ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

قدر‌نشناس ِ عزیزم، نیمه ی من نیستی قلبمی اما سزاوار تپیدن نیستی ! مادر این بوسه های چون مسیحایی ولی مرده خیلی زنده کردی، پاکدامن نیستی من غبارآلود ِهجرانم تو اما مدتی ست عهده دار ِ آن نگاه ِ لرزه افکن نیستی یک چراغ از چلچراغ آرزوهایت شکست بعد ِمن اندازه ی یک عشق، روشن نیستی! لاف آزادی زدی؛ حالا که رنگت کرده فصل از گزندِ بادهای هرزه ایمن نیستی! چون قیاسش می کنی با من، پس از من هرکسی هرچه گوید عاشقم،می‌گویی: اصلا نیستی! دست وقتی که تکان دادی عجب حالی شدم اندکی برگشتم و دیدم که با من نیستی

دسته بندی: دوستانه

۲۶ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

بغض نکن گریه نکن اگر چه غم کشیده ای برای من فقط بگو خواب بدی که دیده ای اگر که اعتماد تو به دست این و آن کم است تکیه به شانه ام بده که مثل صخره محکم است به پای صحبتم بشین فقط ترانه گوش کن جام به جام من بزن جام مرا تو نوش کن ترا به شعر می کشم چو واژه پیش می روی مرگ فرا نمی رسد تو تازه خلق می شوی تو در شب تولدت به شعله فوت می کنی به چشم من که می رسی فقط سکوت می کنی اگر کسی در دل توست بگو کنار می روم گناه کن به جای تو بر سر دار می روم

دسته بندی: دوستانه

۲۵ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

خوب است بدانیم که گاهی آنچه می کشیم، درد بی او بودن نیست! تاوان با او بودن است...

دسته بندی: دوستانه

۲۳ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

حسش نبود برای یاد گرفتن آنچه می خواستم بدانم احتیاج به پیری داشتم، اکنون برای خوب به پا کردن آنچه که می دانم، احتیاج به جوانی دارم "

دسته بندی: دوستانه

۲۳ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

اشک هایم بوی گلاب دلم بوی قبرستان میدهد! آهای سرنوشت!! اسکار حق توست سال هاست مرا فیلم کرده ای...

دسته بندی: دوستانه

۲۳ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

اشک ها قطره نیستند بلکه کلماتی هستند که می افتند فقط به خاطر اینکه پیدا نمی کنند کسی را که معنی این کلمات را بفهمد..

دسته بندی: دوستانه

۲۳ تیر ۹۷

رتبه: 250

monerih

زیباترین حرفت را بگو شکنجه ی پنهان ِ سکوت ات را آشکاره کن و هراس مدار از آنکه بگویند ترانه یی بی هوده می خوانید . ــ چرا که ترانه ی ما ترانه ی بی هوده گی نیست چرا که عشق حرفی بیهوده نیست . حتی بگذار آفتاب نیز بر نیاید به خاطر ِ فردای ما اگر بر ماش منتی ست ؛ چرا که عشق خود فرداست خود همیشه است .

دسته بندی: دوستانه

۲۳ تیر ۹۷