به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 19

کوثر میرفندرسکی

. گفته بودم گر نباشی زندگی بر من چه سود من به تو دل داده بودم این سزای من نبود کاش میدیدی مرا همچون گلی پژمرده ام از فراق و هجر تو سودایی و افسرده ام

دسته بندی: عاشقانه

۲۹ دقیقه پیش

رتبه: 19

کوثر میرفندرسکی

زن ها هرگز عاشق زیبایی چهره ی شما نمی شوند آن چه یک زن را مبتلا می کند امنیتی است که در شانه های مردانه هست...

دسته بندی: عاشقانه

۳۶ دقیقه پیش

رتبه: 19

کوثر میرفندرسکی

گاهی زوجها دوستت دارم رابه شکلهای مختلفی بیان میکنند مثلا"لباس گرم بپوش استراحت کن وایساکمکت کنم مراقب خودت باش" دراین جمله هارازی نهفته است راز زیبای "دوستت دارم"

دسته بندی: عاشقانه

۱ ساعت پیش

رتبه: 19

کوثر میرفندرسکی

این اسمش دلــــه ...! اگر قرار بـــــود بفهمه که فاصله یعنی چـــــی ... میشد مغــــــز ! دلــــه نمی فهمـــــه...

دسته بندی: عاشقانه

۲ ساعت پیش

رتبه: 19

کوثر میرفندرسکی

در قلــــــــــــب کوچکم فرمانروایــــــــــــی میکنی بدون هیچ نائب السلطنه ای کسی نمیداند چه لذتـــــــــــــــــــــــــــــــی دارد بهترین پادشاه تاریخ را در دل داشــــــــــتن....!

دسته بندی: عاشقانه

۲ ساعت پیش

رتبه: 19

کوثر میرفندرسکی

شهریور ؛ آهنگی است که مجبوری گوشش بدهی تا برسی به آهنگ مورد علاقه ات، بچه دوم خانواده است نه به عزیزی بچه اول است و نه به دردانگی آخری... بهار نیست و پر از عطر گل، تابستان هم نیست با آن همه لحظه های ناب، پاییز نیست و پرازعاشقانه به سپیدی زمستان هم نیست

دسته بندی: عاشقانه

۲ ساعت پیش

رتبه: 19

کوثر میرفندرسکی

شهریور که برود، مهر آغاز می شود.. حالا کدام «مهر» نمیدانم! اما بگذار بگویم... : .. تا دلم برایت تنگ می شود.. نه شعر می خوانم. نه ترانه گوش می دهم. نه قول و قرار هایمان را می شکنم... . تا دلم برایت تنگ می شود.. می نشینم.. اسمت را می نویسم و بعد می گویم این همه او! پس دلتنگی چرا؟؟ . تا دلم برایت تنگ می شود میمِ مالکیت به آخرِ اسمت اضافه می کنم.. و باز عاشقت می شوم.. . عاشق تویی که هیچ گاه از دل نمی روی.. ای تویی که با تو تمام میشوم... . تا دلم برایت تنگ می شود.. یاد شاخه گل رزی می افتم که حالا سرخ تر از قبل شده است.. با اینکه نبودنت درد دارد...کم محلی هایت درد دارد.. رفتنت درد دارد.. اما هیچگاه از دل نمی روی... شده دلتنگ کسی باشی و قسمت نشود؟ نت آهنگ کسی باشی و قسمت نشود؟

دسته بندی: عاشقانه

۲ ساعت پیش

رتبه: 1

mehri37

اگرازمن بپرسند،خوشبختی چه رنگیست پیراهنت رافریاد میزنم!!!! خوشبختی من هر روزرنگ عوض میکند امروزآسمانی می شود!! روزدیگر خاکی تراززمین!! میدانی تنها «تو» که باشی خوشبختی رنگ میگیرد

دسته بندی: عاشقانه

۴ ساعت پیش