به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 3159

farid ostovar

سعی کردن مارو دفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن کنن دریغ از اینکه ما بــــــــــــــــــــــــــــــــــــذر بودیم

۱۳ خرداد ۹۷

رتبه: 1015

nasim.

بعضی وقت هاباید سکوت کرد باید تلاطم دریا را درون خود تحمل کرد باید حرف دل را قورت داد باید نشست و دید روزگار چه بر سرت می آورد حتی نمی توان گریه کرد بایدبغض کرد و سکوت کرد

۲۳ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 1015

nasim.

ریسمان کهنه را محکم بگیر! اما دست نامرد را نگیر! بگذار شیر شکارت کند ! اما به شغال پناه نبر! به دریا غرق شو! اما از پل نامردان عبور نکن ! به قطره آبی بساز! اما منت دریا را نکش !

۲۳ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 1015

nasim.

زمين بهشت مى شود، روزى كه مردم بفهمند هيچ چيز عيب نيست جز، قضاوت ومسخره كردن ديگران، هيچ چيز گناه نيست جز حق مردم، هيچ چيز ثواب نيست جز خدمت به ديگران، هيچ كس اسطوره نيست الا در مهربانى و انسانيت، هيچ دينى با ارزش تر از انسانيت نيست، هيچ چيز جاودانه نمى ماند جز عشق هيچ چيز ماندگار نيست جز خوبى. پائولو_کوئیلو

۲۳ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 1015

nasim.

بدون چشم داشت عشق ورزیدن بی منظور سخن گفتن، بی دلیل بخشیدن و بدون توقع مراقبت کردن، روح عشق حقیقی است.

۱۸ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 1015

nasim.

از انسان هایی که در جواب رفتار ناپسند شما سکوت میکنند بترسید، جواب آنها را خدا به شما میدهد.

۱۸ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 1015

nasim.

زندگی یک پاداش است نه یک مکافات فرصتی است کوتاه تا ببالی، بدانی، بیندیشی بفهمی و زیبا بنگری و درنهایت در خاطره ها بمانی....

۱۸ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 1015

nasim.

به خاطر حرف مردم زندگیت را خراب نکن... این مردم اگر پیامبر هم بودن هزار ایراد از کار خدا می گرفتن... شما که جای خود دارید...!

۱۸ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 1015

nasim.

حکایت عجیبی است ! رفتار ما را خداوند می بیند و می پوشاند ، مَردم نـمی بینند و فریـاد می زنند ..

۱۸ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 1015

nasim.

فراموش نکنید دو چیزشما را تعریف میکند بردباریتان وقتی هیچ چیز ندارید ونحوه رفتارتان وقتی همه چیز دارید همیشه متانت داشته باشید

۱۸ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 1015

nasim.

دیگران را ببخش و خود را رها کن..! اگر کینه ای در دل نداشته باشی، سبکتر خواهی بود... هیچ پرنده ای با بار سنگین اوج نخواهد گرفت...

۱۸ اردیبهشت ۹۷