به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

عاشق را که برعکس کنی،میشود"قشاع" دهخدا را می‌شناسی؟؟ لغت‌نامه‌ اش را که باز کردم نوشته‌بود: قشاع:دردی که آدم را از درمان مأیوس میکند...

دسته بندی: دلتنگی

امروز

رتبه: 76

zahra66

اندکی حرمت پاییز نگه دار رفیق دل او تنگِ دل حال بهار است رفیق اندکی صبر بکن درد دلش وا بشود تلخی سرد زمستان سر راه است رفیق درد او مشترک است بین من و ما و شما دل تنگ است دگر خانه خراب است رفیق نظری کن به دل هر که در این حال و هواست حال پاییز خراب است خراب است رفیق

دسته بندی: دلتنگی

امروز

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

قـــــديما زخـــــمُ يكـــي ميــــزد ■┅ نمــــكُ يكــــي ديگہ ميپــــــاشيد ■┅ امــــــا الان هــــــردوتاش كــــار ■┅ يـــــِــہ نفــــــــره هــــہ ■┅

دسته بندی: دلتنگی

امروز

رتبه: 84

parisa ....

. میدانم آخر یک روز خسته میشود از نیامدنش ،شوخی که نیست مگر آدم چقدر میتواند نیاید؟

دسته بندی: دلتنگی

دیروز

رتبه: 76

zahra66

کاش شبی بیاید که "با هم" ستاره بِشماریم جایِ غم، آرامش موج بزند بین مان... دور شود ... "دلتنگی " از دلِ مان ♥️

دسته بندی: دلتنگی

دیروز

رتبه: 76

zahra66

شب ڪه میشود هر آدمی دلش برای عزیزی تنگ میشود یڪی برای پدرش ڪه رفته یڪی برای مادرش ڪه رفته یڪی برای عشقش ڪه رفته یڪی هم برای خودش ڪه از دست رفته

دسته بندی: دلتنگی

دیروز

رتبه: 44

ЦИDЄЯтДКЄЯ

گـر زبانم را نمی فهمی نگاهم را بفهم آهِ سرد و اشکِ چشم بی گناهم را بفهم بی تو بالا می رود شبها صدای هق هقم بغض ها و گـریه ی هنگام آهم را بفهم روزگار سرد و تاریکی یقیناً پیش روست سرگذشت روزهای سال و ماهم را بفهم با نگاه پر سکوتم با تـو می گویم سخن معنی نا گفته هـای در نگاهم را بفـهم کفشها هم اندکی پای مـرا یاری نکـرد قصه هـای نارفیقِ نیمه راهـم را بفـهم آسمانِ دیـدگـانم ای عسل بارانی است با نگاهت لحظه ای حـالِ تباهم را بفـهم! ‌‌‌  ‌‌‌

دسته بندی: دلتنگی

دیروز

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

درجـامعه ای که '' هـَوَس ''حرف اول را میزند عشق خنده دارترین واژه ای است که میتوان به زبان آورد .. فاز سنگین,

دسته بندی: دلتنگی

۲۶ مهر ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

شب مزخرف ترین قسمت تنهایی ست، همه چیز یکهو باهم سر و کله اش پیدا میشود! دلتنگی .. اضطراب .. خاطره .. بُغض .. و یادش .. و یادش .. و یادش .. ❤❤❤

دسته بندی: دلتنگی

۲۶ مهر ۹۷

رتبه: 620

leila h

فـهمیدن دردهـای یـک زن کـار هـرکـسی نـیست! بـلد بـودن مـیخواهـد، بـایـد زبـان نـگاهشـان را بـلد بـاشی چـرا کـه زن هـا دردهـایـشان را بـا زبـان نـگاهـشان مـیگویـند، نـه زبـان دهـانـشان

دسته بندی: دلتنگی

۲۶ مهر ۹۷