به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 7

خـѷراب روزگار

روزی گفتی شبی کنم دل شادت وز بند غمان خود کنم آزادت دیدی که از آن روز چه شب ها بگذشت؟ وز گفته ی خود هیچ نیامد یادت؟ #سعدی

دسته بندی: دلتنگی

۷ ساعت پیش

رتبه: 7

خـѷراب روزگار

راس ساعت صفر عاشقی ، تو نیستی که بر من بتابی... بگو چگونه وقت قرار عاشقانه مان نبودنت را تاب بیاورم؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‎

دسته بندی: دلتنگی

۷ ساعت پیش

رتبه: 1

mehri37

راهی به خدا دارد، خلوتگه تنهایی آنجا که رَوی از خود، آنجا که به‌خود آیی #شهــــریــــار

دسته بندی: دلتنگی

۷ ساعت پیش

رتبه: 1

mehri37

آسمانم دلم برای تـو آنقدر تنگ می شود که آغـوشم برایـــش کهکشان است‎

دسته بندی: دلتنگی

۷ ساعت پیش

رتبه: 1

mehri37

کیوسک های تلفن را جمع کردند.. و دوستت دارم ها را به انبار بردند... با موبایل عشق ردو بدل نمی شود و دوزاری هیچکس نمی افتد... یادش بخیر چقدر زود گذشت!!!

دسته بندی: دلتنگی

۷ ساعت پیش

رتبه: 1

mehri37

ما چشمه نوریم بتابیم و بخندیم ما زنده عشقیم نمردیم و نمیریم از شوق تو بی تاب تر از باد صباییم بی روی تو خاموش تر از مرغ اسیریم

دسته بندی: دلتنگی

۷ ساعت پیش

رتبه: 1

mehri37

اے شعر چہ مےفهمے ازاین حال خرابم دست از سرِ این شاعرِ ڪـم حوصلہ بردار #______احمد‌شاملو❄️

دسته بندی: دلتنگی

۷ ساعت پیش

رتبه: 1

mehri37

دلتنگــ ے‌ یعنــ ے #هیــــــچ چیـ...ــز #ایــــــن روزگار دوست داشتنـ ے #نیســـــــت #جــــــز تـ....ـــو! #تــــــو هـ....ــم ڪہ نیستــ ے‌... ......❄️

دسته بندی: دلتنگی

۷ ساعت پیش

رتبه: 1

mehri37

خـیلی سـخـته وقــتی داری پـست عاشــقانه ميخوني از خـیسی کلـیدای کیـبوردت بفـهمی داری گــریـه میـکنی

دسته بندی: دلتنگی

۷ ساعت پیش

رتبه: 1

mehri37

❣❣دلم ڪہ برایت ❣❣تنگ مۍشود،، ❣❣سرڪ مۍڪشم ❣❣لابہ‌ لاے نوشتہ هایم. ❣❣هیچ جاے ❣❣دیگرے نیست،،!! ❣❣ڪہ اینقـدر ❣❣پر بـاشد از تو

دسته بندی: دلتنگی

۷ ساعت پیش

رتبه: 1

mehri37

جاےِ خالیِ "نَبودَنَت میکــوبَد بَر دَر و دیوارِ دِلـم اَگــر نیـایے یِکے اَز همیڹ روزها ‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌ ویــرانہ میشَوم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‎‌‌‌‌ ‎‌‌

دسته بندی: دلتنگی

۷ ساعت پیش