به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 2515

morteza.faraji

روحِ آدم را می‌جَوند تا حَرفِ خودشان را به کرسی بِنشانَند! نه به عشق فکر می‌کنند‌ نه به گُذشته‌ها و یادِشان نمی‌آید که روزی روزگاری گفته‌اند: "دوستت دارم!"

دسته بندی: نامردی

۲۷ آبان ۹۷

رتبه: 44

ЦИDЄЯтДКЄЯ

سالهاست که کفه ترازوها نارفیقی دوستان تعادل ندارد، رفاقت خالی دارندو دل پُر از حیله

دسته بندی: نامردی

۲۳ آبان ۹۷

رتبه: 1666

Meysam 38

هرگز دوا نمیشود ... این زخم های خوب... تو از یاد نمی روی... من نمیگذار

دسته بندی: نامردی

۱۹ آبان ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

گـل كـه بـاشـي ؛ بـاغبـانهـا دسـت چيـنـت ميـكـنـنـد سنـگ بــاشــي ميـتـراشـنـد و نـگيـنت ميـكـنـنـد ... هـرگـز از ايـن پـيـلـه تنـهـايـي ات غمـگيـن نـبـاش ؛ روزگــاري ميــرســد ؛ فـــرش زمـيـنــت ميـكـنـنـد !!! چـوب خشـكـي در بيـابــان بـاش ؛ امــا مــرد بــاش چـــــــوب نـــامــــردي اگــر در آسـتيـنـت ميـكـنـنـد ... اي درخـت پيــر ؛ بــر ايــن شـاخـه‌هـا دل خـوش نكــن چـون كــــه بـا دســـت تبـر ؛ مطـبـخ نشـيـنت ميـكـنـنـد نيـشـخـند دوستـان از زخــم دشـمــن بــدتــر اسـت آشنـايــــان بيشـتـر انـــدوهـگـيـنـت ميـكـنـنـد ...

دسته بندی: نامردی

۲۷ مهر ۹۷

رتبه: 5094

Mohadase

آرزوی خیلی ها بودم امااسیر قدرنشناسی یک نفرشدم به سلامتی قربانی های اعتماد

دسته بندی: نامردی

۱۷ مهر ۹۷

رتبه: 5094

Mohadase

از روی کینه نیست اگر خنجر به سینه ات می زنند این مردمان تنها به شرط چاقو دل می برند

دسته بندی: نامردی

۱۷ مهر ۹۷

رتبه: 60

soheil...

نمی بخشمت به خاطر تمام خنده هایی که از صورتم گرفتی ، به خاطر تمام غم هایی که بر صورتم نشاندی ، نمی بخشمت به خاطر دلی که برایم شکستی ، به خاطر احساسی که برایم پر پر کردی ، نمی بخشمت به خاطر زخمی که با خیانت بر وجودم تا ابد نشاندی ❤❤

دسته بندی: نامردی

۱۸ شهریور ۹۷

رتبه: 60

soheil...

خیانت تنها این نیست که شب را با دیگری بگذرانی ، خیانت می تواند دروغ دوست داشتن باشد ، خیانت تنها این نیست که دستت را در خفا در دست دیگری بگذاری ، خیانت می تواند جاری کردن اشک بر دیدگان معصومی باشد

دسته بندی: نامردی

۱۸ شهریور ۹۷

رتبه: 144

☞ђẳşşằπ☜ .

⇦دُخــتَـــرَڪـ دَر دَفــتَـر خــاطِـراتَــــش نِـــوِشــتـــ :زیـبــاسـتــ هَــرجــا کـــِه پـــِســـَر』نــَبــاشـــَد لَـــعــنَــتـــ بـــِہ پِــسَـــری کِـه بــاعـــِثـــِہ این آرِزو شـــُد

دسته بندی: نامردی

۱۵ شهریور ۹۷

رتبه: 245

monerih

پایان سریال دروغ هایت بود آخرین لبخندت و چه ساده بودم من که تا تیتراژ پایانی به پای تو نشستم

دسته بندی: نامردی

۲۸ مرداد ۹۷

رتبه: 5

SAAM

فرقِ بین هوس و عشق کمی مبهم بود  از دو چشم دغل و هیز نمی فهمیدیم!

دسته بندی: نامردی

۲۲ مرداد ۹۷

رتبه: 5

SAAM

زندگی چون ساعت شماطه دار کهنه ای از توقف ها و رفتن های یکسان پُر شده است

دسته بندی: نامردی

۲۲ مرداد ۹۷