به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 1643

تنهای تنها

بهشت من بود مهر علی و مهر اولادش نه از محشر بود بیمم نه از نارم بود پروا سراپا عضو عضوم را جدا سازند از پیکر اگر گردم جدا یک لحظه از ذریه ی زهرا ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

۱۸ دی ۹۳

رتبه: 1643

تنهای تنها

بیـت ولایـت آمـده گلشن امام باقـر چشم تـو روشن روی سینه قرص قمرت مبارک دیـدن جمـال پسـرت مبارک ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

۱۸ دی ۹۳

رتبه: 1

mehri37

وصف تو هماره بر لب ماست راه و روش تو مکتب ماست با تو همه جا مدینه ی ماست این گفت تو نقش سینه ی ماست ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

۱۸ دی ۹۳

رتبه: 1

mehri37

هفده ربیع، بهاری ترین فصل اهل زمین است. در نیلوفرانه قدوم ختم رسل، برای روشنی دیدگان جد عزیزش، نور در دیدگان منتظر آینه ها پراکنده اند؛نور عالم گیر صادق آل احمد را! میلاد امام صادق(ع) مبارک باد.

۱۸ دی ۹۳

رتبه: 1

mehri37

میلاد دانش از نفس مشک بوی توست آیینه تمام کمالات روی توست یادآور رسول خدا خلق و خوی توست دارالشفای هر دل بیمار کوی توست ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

۱۸ دی ۹۳

رتبه: 1

mehri37

ای چراغ دانشت گیتی فروز / تا قیامت پیشتاز علم روز آفرینش را کتاب ناطقی / اهل بینش را امامِ صادقی ولادت امام جعفر صادق علیه السلام مبارک . . .

۱۸ دی ۹۳

رتبه: 1

mehri37

ای علـم خـدا در نـفس روح فـزایت ای بوسه زده صدق به خاک کف پایت آغـوش خـدا بـاز بـه هنگام دعـایت لبریـز شـده ظـرف زمان هـا ز ثنایت ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

۱۸ دی ۹۳

رتبه: 1

mehri37

بی‌مهـر تـو بـر نخل ولایت ثمری نیست بی نطق تـو از خون شهیدان اثری نیست بی نـور تو بـر گمشدگان راهبری نیست غیر از سر کوی تو به عالم خبری نیست ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

۱۸ دی ۹۳

رتبه: 1

mehri37

صادق که اساس دین ازاو شد معمور / بودند ملایک پی امرش مامور میلاد ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و نبی اکرم نور هدایت مبارک باد

۱۸ دی ۹۳

رتبه: 1

mehri37

خـود را همـه بـر آل محمـد برسانید آن فرقـه کـه از اهـل نجاتنـد، بدانید والله قسـم ذریّـۀ پـاک رسولنـد نسل علی و حضرت زهرای بتولند ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

۱۸ دی ۹۳

رتبه: 1

mehri37

رخسار تو خورشید دل اهل یقین است وصف تـو به پیشانـی قرآن مبین است اخبار و روایات تو سرمایـۀ دین است گلخانۀ فقه تو سماوات و زمیـن است ولادت امام صادق(ع) مبارک باد

۱۸ دی ۹۳

رتبه: 1

mehri37

میلاد پایه گذار دانشگاه بزرگ جعفری پایه گذار مکتب شیعه دوازده امامی، امام جعفر صادق(ع) مبارک باد

۱۸ دی ۹۳