به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 1277

alirahab

دلتون دریایی... آرامشتان پایدار... شادی هاتون همواره،... و فاصله تون با افکار منفی از زمین تا آسمان باد.... امروزتون زیبا

دسته بندی: اوقات روز

۰۶ شهریور ۹۶

رتبه: 411

فاطمه موسوی

#عڪس_پٌرُْٖوُِفّٰـایڶ بــسلامتے اوڹ ڪسے کہ ازش پرسیدڹ اوچگونہ بود؟؟؟ گفٺ: نــــامـــــردنـــبود تـــاآخـــرش بـــــود ولے "قســمٺ" نــبود

دسته بندی: اوقات روز

۰۱ شهریور ۹۶

رتبه: 411

فاطمه موسوی

بــه نــدرت پیــدا میشـن ادمــایـی کــ بهشـون محــبت کنـــی امــا بعــدش پشیـــمون نشــی

دسته بندی: اوقات روز

۳۰ مرداد ۹۶

رتبه: 411

فاطمه موسوی

↯‏زخــم هـــٰٰا ـﮯ تـَنــَـم حــٰاصـَـل چــُـوب صــَـداقَـتــَـم از آدمـکــﮯ بــود کــه فـقــط ادعــٰٰـا ـﮯ آدَمــﮯ میکرد ‌‌‌‌‌ ‌‌

دسته بندی: اوقات روز

۲۹ مرداد ۹۶

رتبه: 411

فاطمه موسوی

خدایـــــــــــــــــا آدماتـــــــــــــــــ مث اشکام از چشم افتادن فـقـط خـودتو عشــقه

دسته بندی: اوقات روز

۲۶ مرداد ۹۶

رتبه: 411

فاطمه موسوی

یکــــــــــــی میــــدونــــه ♥️ دوسشــــــــــ ♥️داری . . . . . . یكـــــــــــــی نمیـــــدونـــــه دوسشــــــــــ داری . . . . . .⛔️ ❌بیچــــــــــــــاره اونـــــــی كــــــه فكــــــر میكنـــــه دوسشـــــــــ داری . . .

دسته بندی: اوقات روز

۲۱ مرداد ۹۶

رتبه: 31

سید اسحاق حسینی

صبح شد باز همـ آهنگـ خدا مےآید چهـ نسیمـ خنڪے! دل بهـ صفا مے‌آید ‌ بهـ نخستینـ نفسـ بانگ خروسـ سحرے زنگِ دروازه‌ے دنیا به صدا مے‌آید... سلامـ صبحتون بخیر، روزتونـ خدایے...

دسته بندی: اوقات روز

۲۱ مرداد ۹۶

رتبه: 411

فاطمه موسوی

سلامتــے تمام لحظاتـــ شیرین زندگیمون که تا اومدیـم لذتشـو ببریم یازود تموم شد یــا سـریـــع واسمـون تلخــش کـردن

دسته بندی: اوقات روز

۲۰ مرداد ۹۶