به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

پيشِ مردم كج مكن" گردن" كه حيرانت كنند... آبرويت برده و بدتر پريشانت كنند... سفره دل باز كن درهنگام سجود، پيشِ " الله" كن گدايي،تا كه "سلطانت" كند..❤

۲۷ آبان ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

ﺩﻭﺩ ﺍﮔﺮﺑﺎﻻ‌ﻧﺸﯿﻨﺪ…ﮐﺴﺮﺷﺎﻥ ﺷﻌﻠﻪ ﻧﯿﺴﺖ… ﺟﺎﯼ ﭼﺸﻢ ﺍﺑﺮﻭ ﻧﮕﯿﺮﺩ…ﮔﺮﭼﻪ ﺍﻭﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﺍﺳﺖ… ﺷﺼﺖ ﻭ ﺷﺎﻫﺪ…ﻫﺮﺩﻭ ﺩﻋﻮﯼ ﺑﺰﺭﮔﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ… ﭘﺲ ﭼﺮﺍ ﺍﻧﮕﺸﺖ ﮐﻮﭼﮏ ﻻ‌ﯾﻖ ﺍﻧﮕﺸﺘﺮﯾﺴﺖ؟ ﺁﻫﻦ ﻭ ﻓﻮﻻ‌ﺩ ﺍﺯﯾﮏ ﮐﻮﺭﻩ ﻣﯽ ﺍﯾﻨﺪ ﺑﺮﻭﻥ… ﺁﻥ ﯾﮑﯽ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﮔﺮﺩﺩ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻧﻌﻞ ﺧﺮﺍﺳﺖ.. ﮔﺮﺑﺒﯿﻨﯽ ﺗﺎﮐﺴﺎﻥ ﺑﺎﻻ‌ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪﺻﺒﺮﮐﻦ.. ﺭﻭﯼ ﺩﺭﯾﺎﮐﻒ ﻧﺸﯿﻨﺪ..ﻗﻌﺮﺩﺭﯾﺎ..ﮔﻮﻫﺮ ﺍﺳﺖ… •

۲۶ آبان ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

ﺑﯿﮕﻨﺎﻩ ﭘﺎﯼ ﺩﺍﺭ ﺭﻓﺖ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﺴﺖ ﺑﺎﻻﯼ ﺩﺍﺭ ﻫﻢ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ! ﭼﺎﻗﻮ ﺩﺳﺘﻪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﯾﺪ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎﺭﻫﺎ ﺭﺍ ﮔﻞ ﻧﮑﺮﺩ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻭﺭﯼ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩ ﺩﺭ ﻭ ﺗﺨﺘﻪ ﻫﻢ "ﺍﺻﻼ" ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻮﺭ ﻧﺒﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎﺭ ﮐﺞ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻝ ﺭﺳﯿﺪ ﺑﻪ ﺩﻋﺎﯼ ﮔﺮﺑﻪ ﮐﻮﺭﻩ ﻋﺠﺐ ﺑﺎﺭاﻧﯽ آمد ﺗﺎﺯﻩ، ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺤﮑﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﻫﻢ ﻋﯿﺐ ﮐﺮﺩ ﻣﺎﻩ ﻫﻢ ﭼﻪ ﺧﻮﺏ پشت ﺍﺑﺮ ﭘﻨﻬاﻥ ﻣاﻧﺪ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎ ﭘﻮﻝ نيز ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﻇﻠﻢ ﻣاﻧﺪﮔﺎﺭ ﺷﺪ ! ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺿﺮﺏ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﻋﺠﺐ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﺠﯿﺒﯽ !

۲۷ مهر ۹۷

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

#زنـــدگـــی_را ... گــر توانستی به کـام یک نفر شیرین کنی .. یـا تـوانستی زمین تشنه ای را سـرخــــوش از بــاران کنــی ... گــر تــوانستی تــو یک مرغ گرفتار از قفس بیــرون کنــی ... یاتوانستی که دیوار اسارت ازبنا ویران کنی گـــر تــوانستــی بـــه خــوان رنگـی‌ات یک رهگــذر مهمــان کنــی ... یــا تـوانستی بــدون حـاجتی هــم ذکــر آن یـزدان کنــی ... گــر تــوانستی لبــاس بــی ریــای عــاشقــی بــر تــن کنــی ... میتوانی آن زمـــان فـــریاد انسان بــودنت را بـــر ســر هـــر کــوی و هـــر بــرزن زنـــی ...

۰۶ مهر ۹۷