به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 9

کوثر میرفندرسکی

ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید رفتار هرکس باید معرف و بیانگر فضایل و منزلت او باشد نه اینکه دیگران از او تعریف کنند.

۲۷ مرداد ۹۶

رتبه: 9

کوثر میرفندرسکی

ضرب المثل عطایش را به لقایش بخشید مورد استفاده: این ضرب المثل در مواقعی به كار می‌رود كه شخصی بدون چشمداشت و توقع چیزی را از روی كرم ببخشد.

۲۷ مرداد ۹۶