به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

ضرب المثل نه سر پیازم و نه ته پیاز این ضرب المثل غالباً به منظور دفع مزاحم به کار برده می شود و یا فی الحقیقه در موضوع مورد تقاضا نقش و اثر وجودی نداشته باشد.

۲۷ مرداد ۹۶

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

ضرب‌المثل بزنم به تخته ضرب‌المثل «بزنم به تخته» ضرب‌المثلی که در بیشتر مواقع به شکلی خرافاتی برای جلوگیری از چشم و نظر بد به کار برده می‌شود.

۲۷ مرداد ۹۶

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

ضرب المثل درباره عشق عاشقان را همه گر آب برد --- خوبرويان همه را خواب برد . (( ايرج ميرزا )) عاشق بي پول بايد شبدر بچينه ! عاشقم پول ندارم كوزه بده آب بيارم ! عاشقي پيداست از زاري دل --- نيست بيماري چو بيماري دل . (( مولوي )) عاشقي شيوه رندان بلا كش باشد ! (( حافظ )) عاشقي كار سري نيست كه بر بالين است ! (( سعدي ))

۲۷ مرداد ۹۶

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

ضرب المثل مژدگانی كه گربه ما عابد شد مورد استفاده: در مورد افرادی به كار می‌رود كه تمام عمر خود را با فریبكاری گذرانده‌اند، اما سعی دارند تا خود را عابد نشان دهند.

۲۷ مرداد ۹۶