به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 46

Amir nazmi

از زمانی که به این پیامکده اومدم از هیچکسی گدایی لایک نکرده و نخواهم کرد و از همه اونایی تا به حال حمایتم کردند صمیمانه تشکر کرده ام ولی تا به حال معنی این کارها رو نفهمیده البته گفتم من حواسم به همه چی هست ببینم کسی میخواد دو دوزه بازی بکنه جوابش رومیدم و تا بحال هم جوابشون رو داده ام من هیچ احتیاجی به لایک بعضی ها ندارم

دسته بندی: دیگر موارد

۲۸ خرداد ۹۷

رتبه: 46

Amir nazmi

نمی خوام اسمت رو ببرم لیاقت نداری نه پستام رو ببین نه لایکم کن ، که بعدا هم مجبور بشی پاک کنی هرچند که به حمایت تو و امثال تو احتیاج ندارم این بار دوم دست بردار از بچه بازی هیچکس زورت نکرده لایک بکنی ،حالا تو هی ادامه بده.... البته با عرض معذرت از بقیه دوستان

دسته بندی: دیگر موارد

۲۸ خرداد ۹۷

رتبه: 3375

asgarnasery68

زنه دوقلو زایده بود...پرستاریكی از بچه هارو میبره پیشش...زنه میپرسه:اون یكی هم میارن؟ پرستار گفت:پ ن پ فعلا اینو ببرین استفاده كنین...ده روزبعد ازفعال سازی اون یكی هم پست میكنیم در خونتون

دسته بندی: دیگر موارد

۱۳ خرداد ۹۷

رتبه: 46

Amir nazmi

مترسک آنقدر دستهایت را باز نکن کسی تورا در آغوش نمی گیرد ... ایستادگی همیشه تنهایی دارد ...!!

دسته بندی: دیگر موارد

۰۷ خرداد ۹۷

رتبه: 3375

asgarnasery68

کودکی که میداند؛ دست پینه بسته ی پدرش گریه های مادرش تن فروشی خواهرش بخاطر فقر است چطور میتواند بنویسد علم بهتر از ثروت است؟!

دسته بندی: دیگر موارد

۰۱ خرداد ۹۷

رتبه: 1011

nasim.

اندیشیدن به پایان هر چیز ‌؛ شیرینی حضورش را تلخ می کند❗️ بگذار پایان تو را غافلگیر کند... درست مانند آغاز‼️

دسته بندی: دیگر موارد

۳۱ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 1011

nasim.

محبت ها هیچوقت فراموش نمیشن محبت ڪردی شک نکن انقدر میچرخہ.... تا یہ روزی یہ جایی کہ روحتم خبر نداره بهت برمیگرده... " بی توقع همیشہ محبت کنید

دسته بندی: دیگر موارد

۳۱ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 1011

nasim.

آبشار هم با تمام زیبایی و اقتدارش برای رسیدن به "مقصود" فرو میریزد گاهی باید درخود شکستن را تجربه کرد، تا به دریا رسیـد

دسته بندی: دیگر موارد

۳۱ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 1011

nasim.

اگر کسی را دیدید که از همه چیز لذت می برد سخت نمیگیرد، میبخشد میخندد، میخنداند او نه بی مشکل است، نه شیرین مغز،او طوفانهای هولناکی راپشت سر گذاشته و اکنون قدر داشته هایش را میداند

دسته بندی: دیگر موارد

۳۱ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 46

Amir nazmi

شخص فقیری زن خود را گفت که قدری پنیر بیاور که خوردن آن معده را قوت دهد و بنیه را محکم و اشتها را زیاد می کند.   زن گفت: پنیر در خانه نداریم!   مرد گفت: بهتر به جهت آن که پنیر معده را به فساد می اندازد و بن دهان را سست می کند.   زن گفت: ای مرد! از این دو قول مختلف و متضاد کدام را اختیار کنم؟   مرد گفت: اگر پنیر باشد قول اول را و اگر نباشد قول دوم را!

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 46

Amir nazmi

آورده اند که شیخ جنید بغداد به عزم سیر از شهر بغداد بیرون رفت و مریدان از عقب او. شیخ احوال بهلول را پرسید. گفتند او مردی دیوانه است. گفت او را طلب کنید که مرا با او کار است. پس تفحص کردند و او را در صحرایی یافتند.

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 46

Amir nazmi

شیخ پیش او رفت و سلام کرد. بهلول جواب سلام او را داد و پرسید چه کسی هستی؟ عرض کرد منم شیخ جنید بغدادی. فرمود تویی شیخ بغداد که مردم را ارشاد می کنی؟ عرض کرد آری.   بهلول فرمود طعام چگونه می خوری؟ عرض کرد اول «بسم الله» می گویم و از پیش خود می خورم و لقمه کوچک برمی دارم، به طرف راست دهان می گذارم و آهسته می جوم و به دیگران نظر نمی کنم و در موقع خوردن از یاد حق غافل نمی شوم و هر لقمه که می خورم «بسم الله» می گویم و در اول و آخر دست می شویم.

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 46

Amir nazmi

بهلول برخاست و فرمود تو می خواهی که مرشد خلق باشی در صورتی که هنوز طعام خوردن خود را نمی دانی و به راه خود رفت.   مریدان شیخ را گفتند: یا شیخ این مرد دیوانه است. خندید و گفت سخن راست از دیوانه باید شنید و از عقب او روان شد تا به او رسید. بهلول پرسید چه کسی هستی؟ جواب داد شیخ بغدادی که طعام خوردن خود را نمی داند.

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 46

Amir nazmi

بهلول فرمود: آیا سخن گفتن خود را می دانی؟ عرض کرد آری. سخن به قدر می گویم و بی حساب نمی گویم و به قدر فهم مستمعان می گویم و خلق را به خدا و رسول دعوت می کنم و چندان سخن نمی گویم که مردم از من ملول شوند و دقایق علوم ظاهر و باطن را رعایت می کنم. پس هر چه تعلق به آداب کلام داشت بیان کرد.   بهلول گفت گذشته از طعام خوردن سخن گفتن را هم نمی دانی. پس برخاست و برفت. مریدان گفتند یا شیخ دیدی این مرد دیوانه است؟ تو از دیوانه چه توقع داری؟ جنید گفت مرا با او کار است، شما نمی دانید.

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ اردیبهشت ۹۷

رتبه: 46

Amir nazmi

باز به دنبال او رفت تا به او رسید. بهلول گفت از من چه می خواهی؟ تو که آداب طعام خوردن و سخن گفتن خود را نمی دانی، آیا آداب خوابیدن خود را می دانی؟ عرض کرد آری. چون از نماز عشا فارغ شدم داخل جامه خواب می شوم، پس آنچه آداب خوابیدن که از حضرت رسول (ص) رسیده بود بیان کرد.بهلول گفت فهمیدم که آداب خوابیدن را هم نمی دانی. خواست برخیزد جنید دامنش را بگرفت و گفت ای بهلول من هیچ نمی دانم، تو قربه الی الله مرا بیاموز.

دسته بندی: دیگر موارد

۳۰ اردیبهشت ۹۷