به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 175

saeid ahmadi

متن سنگ قبر ویرجینیا وولف(نویسنده): در برابرت خود را پر میکنم از فرار نکردن....

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 175

saeid ahmadi

متن سنگ قبر فرانک سیناترا(بازیگر و خواننده): بهترین ها هنوز در راهند.... انسانهای بزرگ واقعا" بزرگند

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 175

saeid ahmadi

متن سنگ قبر نیوتن: ظبیعت وقوانین طبیعت در تاریکی نهان بود خدا گفت بگذار تا نیوتن بیاید..... وهمه روشن شد

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 175

saeid ahmadi

متن سنگ قبر وینستون چرچیل من برای ملاقات با خالقم آماده ام اما اینکه خالقم برای عذاب دردناک ملاقات با من آماده باشد چیز دیگریست

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 175

saeid ahmadi

متن سنگ قبر منوچهر نوذری: زحق توفیق خدمت خواستم دل گفت پنهانی چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 175

saeid ahmadi

تن سنگ قبر سهراب سپهری: به سراغ من اگر می آیید نرم وآهسته بیایید مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 175

saeid ahmadi

متن سنگ قبر حافظ: بر سر تربت ما چون گذری همتی خواه که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 175

saeid ahmadi

متن سنگ قبر خسرو شکیبایی: در ازل پرتو حسنت زتجلی دم زد عشق پیدا شدوآتش به همه عالم زد

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 175

saeid ahmadi

متن سنگ قبر فریدون مشیری: سفر تن را تا خاک تماشا کردی سفر جان را از خاک به افلاک ببین گر مرا می جویی سبزه ها را دریاب با درختان بنشین

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 175

saeid ahmadi

متن سنگ قبر کوروش کبیر: ای انسان هر که باشی واز هر جا که بیایی میدانم خواهی آمد من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز

رتبه: 175

saeid ahmadi

متن سنگ قبر فروغ فرخزاد: من از نهایت شب حرف میزنم من از نهایت تاریکی واز نهایت شب حرف می زنم اگر به خانه من آمدی برای من م ای مهربان چراغ بیارو یک دریچه که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

دسته بندی: دیگر موارد

دیروز