به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 347

گروه بهتا

تا می توانی جوانی کن و جوان باش اما یادت نرود که درگذشت زمان راه چاره ای نیست که درمان کند و این ناچاری به خاطر این است که قدر جوانی ات را بدانی

دسته بندی: روز جوان

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

گمانم لیلی حسن قدم از قلزم رحمت/برای رحمه للعالمینش گوهر آورده کمال نهضت خونین عاشوراست شادی کن/که پیک خوش خبر یک مژده از جان پرور آورده میلاد حضرت علی اکبر مبارک باد

دسته بندی: روز جوان

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

بارالها، مخواه که شکوفه های جوانی ام، پر پر شوند؛ پیش از آنکه از جبرئیل به تو نزدیک شده باشم!

دسته بندی: روز جوان

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

تو همان کتاب حسن احمدی تو همان وجه خدای سرمدی تو همان آینه محمدی به جمال بی مثالت صلوات به جبین و خط و خالت صلوات

دسته بندی: روز جوان

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

او باقی و خوبان دو عالم همه فانیش/پیران همه مرهون عنایت به جوانیش تا آن سوی عالم اثر لطف نهانیش/صد باغ بهار است به یک برگ خزانیش او قلب نبی عشق علی جان حسین است/جانش نتوان گفت که جانان حسین است

دسته بندی: روز جوان

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

در ظلمت شب مرغ سحر خوش خبری کرد/خورشید حسین بن علی جلوه گری کرد بیرون شد و بر نسل جوان راهبری کرد/طفلی که به مخلوق دو عالم پدری کرد بر خلق صفا داد صفا داد صفا داد/هر درد شفا داد شفا داد شفا داد

دسته بندی: روز جوان

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

الگوی شجاعت و ادب، علی اکبر/دردانه فاطمی نسب، علی اکبر فرزند یقین ز نسل ایمان بود/پرورده دامن کریمان بود آن یوسف حسن، ماه کنعانی/در خلق و خصال، احمد ثانی آن شاهد بزم، سرو قامت بود/دریا دل و کوه استقامت بود ولادت حضرت علی اکبر و روز جوان مبارک باد

دسته بندی: روز جوان

۰۶ شهریور ۹۳

رتبه: 347

گروه بهتا

اگر کسی بتواند بر این سختی عظیم فایق آید و بر رودخانه پرخروش جوانی اش ، سد محکمی بزند و اجازه طغیان ، به امیال و غرایز جوانی خود ندهد ، خداوند او را بیشتر از دیگران دوست می دارد و آنچنان او را زیر سایه لطف خود قرار می دهد که تمام سختی های متحمل شده در این طریقت ، جبران شود

دسته بندی: روز جوان

۲۳ مرداد ۹۳