به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 19

کوثر میرفندرسکی

در تمنای غزل در پی تفسیر تو ام مست با خاطر تو بسته به زنجیر تو ام در شب عشق ، که عشاق به هم آمیزند من کنار غم تو خیره به تصویر توام. صبحتون بخیر

۲۹ شهریور ۹۶

رتبه: 19

کوثر میرفندرسکی

دستهایت را بگشـا دلت را به امیــد و خودت را به صبح پیونـد بزن امروز روز دیگریـست روز تـو و آغاز چشمهایـے ڪه خدا در آن نقش بستـہ سلام.صبح.بخیر

۲۸ شهریور ۹۶

رتبه: 19

کوثر میرفندرسکی

سه شنبه تابستونیتون خالی از هر غصه الهی حالتون خوب خوب دلتون آرام تنتون سالم عمرتون با عزت لبتون خندان لحظه هاتون شاد و عاقبتون بخیرباشه سلام روزتون بخیر سه شنبه تون زیبا

۲۸ شهریور ۹۶

رتبه: 2278

kh.s.m.h

سلام امروز خورشیدکه از میانه درختان رخ مینمود، آرزو کردم که طلوع خورشید، غروب غم هایتان باشد و زندگیتان سرشاراز لحظه های روشن آسمانی سلام صبح دوشنبه تون به خوشی

۲۷ شهریور ۹۶

رتبه: 126

คђє.๔єl ...

سلام اے دوست بودنت سبزودلت سبز حضورت سبز خانه ات گرم چـراغت روشن روزگـــارت آرام توسن بخت برایت رام دست خوشبوے خداهمراهت صبحت درود. صبحتون به شادی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۲۷ شهریور ۹۶

رتبه: 19

کوثر میرفندرسکی

چه دلنشین است روزی كه با لبخند شروع شــود. پنجره ی دلت را رو به خوشبختی باز كن. عشق را به قلبت دعوت كن و نفس بكش هوای مهربانی ها را سلام؛ صبحتون بخیر

۲۷ شهریور ۹۶

رتبه: 2278

kh.s.m.h

چہ دعایےکنمت اول صبح... خنده ات ازتہ دل... روزگارت همہ شاد سفره ات رنگارنگ وتنےسالم وشاد کہ بخندے همہ عمر سلام صبحتون بخیر روزوروزگارتون بروفق مراد

۲۶ شهریور ۹۶

رتبه: 2278

kh.s.m.h

امروز قدر خودت را بدان به حدی" گرانی"‌ که فقط خدا توان خریدنت را دارد پس خود را به قیمت حسرتی تلخ به تاراج مده صبحت شاد و پرانرژی پیش بسوی موفقیت

۲۲ شهریور ۹۶

رتبه: 156

Sevda .

یک روزبی نظیر یک صبح دلنشین یک لبخند از ته دل یک شادي بي بديل یک خداي هميشه همراه با هزار آرزوي زیبا تقدیم لحظه هاتان صبح زیباتون عسل ۴شنبه تون زیبااا

۲۲ شهریور ۹۶

رتبه: 1091

araaz T

﷽ سہ شنبہ…باخنده چشاتو واڪن سہ شنبہ…ازغصہ دلو رهاڪن سہ شنبہ…باخلقِ خدا بخندو سہ شنبہ…در روڪینہ ها ببندو سہ شنبہ…پروا نڪن ورها شو سہ شنبہ…شادی ڪن وباوفا شو عزیزای دلم سہ شنبہ تون شاد ورۋیایي

۲۱ شهریور ۹۶

رتبه: 1091

araaz T

ســلــام بــه صــبــحــ ســلــام بــه زنــدگــیــ ڪــه بــراے بــودنــش زنــده ایــمــ ســلــام بــه مــهربــانــیــ ڪــه همــه بــهش مــحــتــاجــیــمــ ســلــام بــه صــداقــت و درســتــیــ ڪــه‌در ذات وجــود همــه هســتــ ســلــام دوســتــان صــبــحــتــون بــخــیــر

۲۱ شهریور ۹۶