به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 7230

ahvazi

میخرم نازتو این نازخریدن دارد ، دل سپردن به تو ازخویش بریدن دارد ...

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 5

SAAM

مِثلِ آن خواب، بعیدْ استْ ببیند دیگر هر که، تعریف کندْ خوابِ خوشایندشْ را

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 49

ЦИDЄЯтДКЄЯ

چیستم؟! خاطره زخم فراموش شده لب اگر بــاز کنم بـا تو سخن‌ها دارم

دسته بندی: شعر

۲۲ مرداد ۹۷

رتبه: 49

ЦИDЄЯтДКЄЯ

ما مشٖقِ غمِ عشقِ تو را خوش ننوشتیم اما تـو بکـش خـط بـه خـطای همه ی ما

دسته بندی: شعر

۲۲ مرداد ۹۷

رتبه: 49

ЦИDЄЯтДКЄЯ

نه به اندیشه ی زیبا ، نه به احساس لطیف که به تلفیقی از این ها ، به تو می اندیشم!

دسته بندی: شعر

۲۲ مرداد ۹۷

رتبه: 49

ЦИDЄЯтДКЄЯ

حسرت عشقی به دل دارم که طوفان می کند؛ زخم دل را با نمک عمریست درمان می کنم!

دسته بندی: شعر

۲۲ مرداد ۹۷

رتبه: 49

ЦИDЄЯтДКЄЯ

گویند بخوان یاسین تا عشق شود تسکین جانی که به لب آمد چه سود ز یاسینی ؟!

دسته بندی: شعر

۲۲ مرداد ۹۷

رتبه: 49

ЦИDЄЯтДКЄЯ

یک مصرع است حاصل عمری که داشتم یار آمد و گرفت و به بندم کشید و برد...

دسته بندی: شعر

۲۲ مرداد ۹۷

رتبه: 49

ЦИDЄЯтДКЄЯ

ترسم در آرزویت حسرت به دل بمانم وقتی به تو رسیدن در قسمتم نباشد

دسته بندی: شعر

۲۲ مرداد ۹۷

رتبه: 49

ЦИDЄЯтДКЄЯ

ای قصه تو و من، چون قصه ی شب و روز پیوسته در پی هم، اما بدون دیدار

دسته بندی: شعر

۲۲ مرداد ۹۷

رتبه: 49

ЦИDЄЯтДКЄЯ

توصیفِ تو در شأنِ کسی نیست به جز من تعریفِ شراب، از دهنِ مست قبول است!!

دسته بندی: شعر

۲۲ مرداد ۹۷

رتبه: 49

ЦИDЄЯтДКЄЯ

پلكي زديم و وقت خداحافظي رسيد ساعت براي با تو نشستن حسود بود

دسته بندی: شعر

۲۲ مرداد ۹۷

رتبه: 49

ЦИDЄЯтДКЄЯ

خدا کند که نفهمی غمت چه با من کرد که مرگ من نمی ارزد به غصه خوردن تو

دسته بندی: شعر

۲۲ مرداد ۹۷