به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 29

سید اسحاق حسینی

امیرحسام: *تسلیت ایل بختیاری به برادران لر خود* نه خدا اوری گرهد وا برف و بارون داغم سی ۶۰ سرنشین بالون سوارون غم اوی عزا اوی ایلم عزادار هواپیما گویلم رهده زه رادار غم اوی به کوه دنا تا به سمیرم ای خدا ای حادثه نیره ز ویروم قوم لر عزا گرهد ایل بی زهشته غم 60 تا همتبار دلم برشته بالنده به کوه دنا دی نیزنه بال غم اوی عزا اوی چر وسته مین مال ای خدا رحمی بکن به ایل و مالم تا به کی به جرم لر وا هی بنالم لر اصیل لر باصفا لر ریشه داره عضوی از قوم لرم سیم افتخاره مو کر بختیاری ز هفت و چهارم جون ناقابل اینم سی همتبارم ?

دسته بندی: شعر

۱۱ ساعت پیش

رتبه: 50

Amir nazmi

دنبال من میگردی و حاصل ندارد این موج عاشق کاربا ساحل ندارد   باید  ببندم  کوله  بار رفتنم را مرغ مهاجر هیچ جا منزل ندارد

دسته بندی: شعر

۲۸ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

من خام بودم،داغ دوری! پخته ام کرد عمری که پایت سوختم قابل ندارد   من عاشقی کردم تواما سرد، گفتی : از برف اگر آدم بسازی دل ندارد

دسته بندی: شعر

۲۸ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

باشد ولم کن باخودم تنها بمانم  دیوانه با دیوانه ها مشکل ندارد    شاید به سرگردانی ام دنیا بخندد موجی که عاشق میشود ساحل ندارد

دسته بندی: شعر

۲۸ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

تو هم شبیه خودم ، در دلت تَرَک داری وچون شبیه منی ، ارزشِ محک داری! شنیده ام که درختان کوچه میگویند که با بهار و خزان ، حس مشترک داری

دسته بندی: شعر

۲۸ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

نیاز نیست که چیزی به صورتت بزنی! به لطف حضرت حق ، تا ابد بزک داری به عشق چشم تو آرام و رام می خوابم دو چشم قهوه ای تلخ و با نمک داری

دسته بندی: شعر

۲۸ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

همیشه گلّه به دنبال توست ، شک دارم! درون حنجره ی خویش نی لبک داری؟ تمام مسئله حل است ، پس چرا دیگر به من، به سبزیِ چشمم، به عشق شک داری؟

دسته بندی: شعر

۲۸ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

وقتی فقط به خواسته محدود می شویم در امتحان عاطفه مردود می شویم مانند روزنامه ـ همین روزمره ها ـ در پیشخوان جامعه موجود می شویم

دسته بندی: شعر

۲۶ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

تا دفن می شویم در اعماق ذهن خود یک روز سنگواره و یا کود می شویم هرگز حریف نیل خروشان نبوده ایم ما ناامید وارد این رود می شویم

دسته بندی: شعر

۲۶ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

موسی کجاست ؟ نیست عصایی ! در این میان از لشکر فراعنه نابود می شویم با برگهای توت در اطراف کرم تن ، در تارهای ماندنمان پود می شویم

دسته بندی: شعر

۲۶ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

پروانه می شدیم ولی تف به شانس ، باز در مرزهای حادثه مسدود می شویم پایان ماست شعله ی اطراف پیله ها در هیزم حقارت خود دود می شویم 

دسته بندی: شعر

۲۶ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

اینجا خلیل یخ زده از عشق ، دوستان تسلیم محض آتش نمرود می شویم در این جهان که قسمت ما عاشقی نبود تقدیر ماست ، آنچه که فرمود می شویم

دسته بندی: شعر

۲۶ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

معاشران گره از زلف يار باز کنيد شبی خوش است بدين قصه‌اش دراز کنيد حضور خلوت انس است و دوستان جمعند و ان يکاد بخوانيد و در فراز کنيد

دسته بندی: شعر

۲۶ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

رباب و چنگ به بانگ بلند می‌گويند که گوش هوش به پيغام اهل راز کنيد به جان دوست که غم پرده بر شما ندرد گر اعتماد بر الطاف کارساز کنيد

دسته بندی: شعر

۲۶ بهمن ۹۶

رتبه: 50

Amir nazmi

ميان عاشق و معشوق فرق بسيار است چو يار ناز نمايد شما نياز کنيد نخست موعظه پير صحبت اين حرف است که از مصاحب ناجنس احتراز کنيد

دسته بندی: شعر

۲۶ بهمن ۹۶