به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 261

monerih

آدم بودیم گرگ شدیم ما یگدیگر را خوردیم، فرزندان ما بر سر استخوان های ما جنگیدند، قتل عام شدند این بود پایان کار بشر - سوسن نویسا

دسته بندی: شعر

۴ ساعت پیش

رتبه: 48

Amir nazmi

قصه بی سر و سامانی من گوش کنید  گفت و گوی من و حیرانی من گوش کنید

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

شرح این آتش جان سوز نگفتن تا کی؟  سوختم سوختم این راز نهفتن تا کی؟

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

روزگاری من و او ساکن کویی بودیم ساکن کوی بت عربده جویی بودیم

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

عقل و دین باخته دیوانه رویی بودیم  بسته سلسله سلسله مویی بودیم

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

کس در آن سلسله غیر از من و دل بند نبود  یک گرفتار از این جمله که هستند نبود

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

 نرگس غمزه زنش اینهمه بیمار نداشت  سنبل پر شکنش هیچ گرفتار نداشت

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

اینهمه مشتری و گرمی بازار نداشت  یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

اول آنکس که خریدار شدش من بودم  باعث گرمی بازار شدش من بودم

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

بسکه دادم همه جا شرح دلارایی او شهر پر گشت ز غوغای تماشایی او

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد کی سر برگ من بی سروسامان دارد

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

چاره اینست و ندارم به از این رای دگر که دهم جای دگر دل به دل آرای دگر

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

بعد از این رای من اینست و همین خواهد بود من بر این هستم و البته چنین خواهد بود

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

پیش او یار نو و یار کهن هردو یکی ست حرمت مدعی و حرمت من هردو یکی ست

دسته بندی: شعر

دیروز

رتبه: 48

Amir nazmi

قول زاغ و غزل مرغ چمن هردو یکی ست نغمه بلبل و غوغای زغن هر دو یکی ست

دسته بندی: شعر

دیروز