به سامانه ی پیامکده، پیشرفته ترین جامعه ی مجازی پیامکی خوش آمدید، هزاران پیامک آنلاین و یک رقابت جذاب و نفس گیر در انتظار شماست...

اینجا را کلیک کنید
رتبه: 1

mehri37

درين شب جمعه كه مصادف شده با ليالي قدر با صلواتي ، روحِ عزيزان سفر كرده به ديار باقي را شاد كنيم ياد كنيم تا يادمان كنند

دسته بندی: شب قدر

۲۵ خرداد ۹۶

رتبه: 352

falipour

‌#پنج_شنبه_شب_زیارتی_ارباب این یتیمان که ز اطعام علی سیر شدند کربلا گوشه گودال همه شیر شدند دستشان ظرف پر از شیر ولی فردایی در پی قتل حسین دست به شمشیر شدند

دسته بندی: شب قدر

۲۵ خرداد ۹۶

رتبه: 352

falipour

ﺩﺭ ﺁﻥ ﺷﺐ ﻗﺪﺭﯼ ﮐﻪ ﻗﺪﺭﺵ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺩﯾﺪ / ﺩﺳﺖ ﺷﻘﺎﻭﺕ ﺗﯿﻐﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺩﺍﺷﺖ ﺩﺭ ﺳﺠﺪﻩ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﻭ ﺫﮐﺮ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ / ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﻟﺐ«ﻓﺰﺕ ﺑﺮﺏ ﺍﻟﮑﻌﺒﻪ»ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺖ ... ﺷﻬﺎﺩﺕ ﺍﻣﺎﻡ ﻋﻠﯽ (ﻉ) ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺑﺎﺩ

دسته بندی: شب قدر

۲۵ خرداد ۹۶

رتبه: 80

baran.. aaaa

دستـــــــــــــــــــــــــــــہاے خــــــــــالۍ اݦ را بنگر خـــــــــــــــــــــــــــــدایا دراین شبهای قـــــــــــدر التماس دعا

دسته بندی: شب قدر

۲۵ خرداد ۹۶

رتبه: 1

mehri37

شب قدر است وقدر آن بدانیم نماز و جوشن وقرآن بخوانیم شب تقدیر وثبت سرنوشت است دعابر مومن و انسان بخوانیم شبهای آسمانی قدر را قدر بدانیم #

دسته بندی: شب قدر

۲۵ خرداد ۹۶

رتبه: 128

คђє.๔єl ...

آن شب قدری که گویند اهل خلوت امشب است یا رب این تأثیر دولت در کدامین کوکب است تا به گیسوی تو دست ناسزایان کم رسد هر دلی از حلقه‌ای در ذکر یارب یارب است #سارا_باقری

دسته بندی: شب قدر

۲۵ خرداد ۹۶

رتبه: 128

คђє.๔єl ...

مولا جان ستاره‌ها یکی یکی خاموش می‌شوند امشب حتی ماه سر تابیدن ندارد و کوچه‌ها دلتنگ تر از پیشند #التماس_دعا در شب های قدر

دسته بندی: شب قدر

۲۵ خرداد ۹۶

رتبه: 10

محمد مهدی اردشیری

. شب قدر است و قدر آن بدانيم نماز و جوشن و قرآن بخوانيم شب تقدير و ثبت سرنوشت است دعا بر مومن و انسان بخوانيم شبهاي آسماني قدر را قدربدانيم ❅

دسته بندی: شب قدر

۲۵ خرداد ۹۶

رتبه: 352

falipour

ﺑﻪ ﻓﺮﻕ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﺶ ﮐﯽ ﺍﺛﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﯾﻘﯿﻨﺎ ﺍﺑﻦ ﻣﻠﺠﻢ ﻭﻗﺖ ﺿﺮﺑﺖ ﯾﺎ ﻋﻠﯽ ﮔﻔﺖ

دسته بندی: شب قدر

۲۴ خرداد ۹۶

رتبه: 352

falipour

ﺍﻣﺸﺐ ، ﺷﺐ ﻧﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻕ ﭘﺪﺭﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ ﭼﺎﻩ ﻭ ﻧﺨﻞ ﻭ ﻣﺎﻩ، ﮐﺴﯽ ﮔﺮﯾﻪ‏ﺍﺵ ﺭﺍ ﻧﺪﯾﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﭘﺪﺭﯼ ﺩﻝ‏ﺳﻮﺯ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻩ ﻫﻤﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﯾﺘﯿﻢ ﺷﺮﯾﮏ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻏﺼﻪ‏ﻫﺎﯼ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﻫﻤﻮﺍﺭ ﻣﯽ‏ﮐﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺍﺯ ﻏﺮﺑﺖ ﺍﻭ ﻭ ﺩﺭﺩﻫﺎﯼ ﺩﻟﺶ ﺑﺎ ﺧﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﮔﻠﻮ ، ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺖ

دسته بندی: شب قدر

۲۴ خرداد ۹۶

رتبه: 352

falipour

ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺑﺴﺖ ﻗﺎﻣﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺪ ﺑﻪ ﻋﺮﺵ ﭘﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻋﻠﯽ ﻧﺒﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺟﺰ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺁﺧﺮﯾﻨﺶ ﭼﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻣﻦ ﻧﺪﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﻧﺪﺍﯼ ﺩﻋﻮﺕ ﺁﻣﺪ ﺷﻪ ﻣﻠﮏ ﻻﻓﺘﯽ ﺭﺍ ﻫﻤﻪ ﺍﻫﻞ ﺑﯿﺖ ﻋﺼﻤﺖ ﺯﺳﺮﺍ ﺑﺮﻭﻥ ﺩﻭﯾﺪﻧﺪ ﺍﺑﺘﺎ ﻭ ﻭﺍﻋﻠﯿﺎ ﺑﻨﻤﻮﺩ ﭘﺮ ﻓﻀﺎ ﺭﺍ

دسته بندی: شب قدر

۲۴ خرداد ۹۶

رتبه: 352

falipour

ﺑﯽ ﺫﮐﺮ ﻋﻠﯽ ﺻﻮﻣﻌﻪ ﻭ ﺩﯾﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺲ ﺭﺍ ﭘـﯽ ﺩﺭﮎ ﺫﺍﺕ ﺍﻭ ﺳﯿﺮﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏـﯿﺮ ﻋﻠـﯽ ﭼﺸـﻢ ﺑﭙﻮﺵ ﻫـﺮ ﺟـﺎ ﻧﮕـﺮﻡ ﻋﻠـﯽ ﺑـﻮﺩ ﻏﯿـﺮﯼ ﻧﯿـﺴﺖ

دسته بندی: شب قدر

۲۴ خرداد ۹۶

رتبه: 352

falipour

ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻢ ﺳﻮﺭﻩ ﮐﻮﺛﺮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﺑﻨﺪﻩ ﻗﻨﺒﺮ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﮐﻮﯼ ﻋﺎﺷﻘﯽ، ﺩﺭ ﻟﻮﺡ ﺳﯿﻨﻪ ﺻﺪ ﻭ ﺩﻩ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﯿـــﺪﺭ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ

دسته بندی: شب قدر

۲۴ خرداد ۹۶

رتبه: 352

falipour

ﺩﺭ ﺑﺮﺝ ﻭﻻ ﻣﻬﺮ ﺟﻬﺎﻧﺘﺎﺏ ﻋﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﺮﻣﺪﯼ ،ﺑﺎﺏ ﻋﻠﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺧﻠﻘﺖ ﺟﻬﺎﻥ ﺗﺎ ﻣﺤﺸﺮ ﻣﻈﻠﻮﻡ ﺗﺮﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺤﺮﺍﺏ ،ﻋﻠﯽ ﺍﺳﺖ

دسته بندی: شب قدر

۲۴ خرداد ۹۶